1. Home
  2. Urunler
  3. Testo'dan basınçlı hava ölçüm cihazları

Basınçlı hava sayaçları

Sabit kurulum için uygundur, büyük çaplarla uyumludur

testo 6456 ve testo 6457 basınçlı hava ölçüm cihazları, basınçlı hava tüketimini belirlemek, izlemek, kontrol etmek ve kaydetmek ve böylece basınçlı hava sistemlerindeki kaçakları tespit etmek, maliyetleri tüketime göre tahsis etmek ve pik yük yönetimi yapmak için kullanılır.

testo 6456 ve testo 6457 basınçlı hava ölçüm cihazları, kalorimetrik prensibe göre çalışan basınçlı havanın standart hacimsel akışını kaydeder, bu da ölçüm yönteminin proses basıncından bağımsız olduğu ve herhangi bir kalıcı basınç kaybına neden olmadığı anlamına gelir. testo 6457 varyantı, testo 6456'nın sunduğu her şeyi sunar, ayrıca basınç altında probun çıkarılması da mümkündür (patentli hızlı değiştirme bağlantısı). Bunun nedeni, özellikle daha büyük nominal genişliklerin genellikle bakım amacıyla basınçsızlaştırmaya izin vermeyen ana boru hatlarını içermesidir.

Basınçlı hava sayaçlarına genel bakış