Emisyon analizörü testo 350

Çimento üretiminin izlenmesi ve optimize edilmesi

Dünya çapında, yapı sektöründe çimentodan fazla kullanılan başka bir malzeme yoktur - ve talep de her geçen gün artmaktadır. Buna göre; arz büyümekte ve piyasadaki rekabet de gitgide zorlaşmaktadır. Sonuç olarak kusursuz ürün kalitesinin yanı sıra zaman ve maliyet açısından verimli üretim hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çok sayıda çevre koruma yönetmeliğine de uyulması gerekir.

Bu alanda başarılı olabilmek için, çimento üreticilerinin, testo 350’nin sahip olduğu gibi modern ölçüm teknolojisi kullanmaları gerekir.

Uygulama örneğini PDF olarak indirin

Zorluk

Fırın atmosferinin test edilmesi

Çimento üretiminde, ortaya çıkan emisyonların izlenmesi ve analizi için üç ana kullanım alanı tanımlanabilir.

Tuğla üretiminde fırın atmosferinin test edilmesi

Bu bölgede ortalama 1.100 °C ila 1.300 °C sıcaklıklara ulaşılmaktadır. Buna ek olarak 2 Vol. % O2, maks. 500 ppm CO ve yakl. 1.000 ppm NO bekleniyor. Bu değerleri kaydetmek için olası bir yer, örneğin döner fırın çıkışı olabilir. Burada, ön ısıtma girişi ile ön ısıtma çıkışı arasında yanlış hava girişinin olup olmadığını tespit etmek kolaydır.

Ön ısıtıcıda fırın atmosferinin test edilmesi

Çimento üretiminin ana prosesinde, ham madde bir siklon kulesinden geçirilir ve burada CO2 nin dışarı atılması için ters yönden gelen sıcak proses havasıyla işlenir. Ön ısıtıcı çıkışında 700 °C, 3 Vol. % O2, 500 ppm CO ve 400 ppm NO beklenmelidir. Bu parametrelerin günlük olarak ölçülmesi tavsiye edilir. Bu parametrelerin günlük olarak ölçülmesi tavsiye edilir.

Çözüm

testo 350 emi̇syon anali̇z ci̇hazi - bi̇r bakişta avantajlar

Portatif emisyon ölçüm cihazı testo 350, profesyonel baca gazı analizi için uygun bir cihazdır. Kontrol ünitesi ve analizör kutusundan oluşur.
Kontrol ünitesi, testo 350'nin çıkarılabilir kontrol ve ekran ünitesidir. Ölçüm değerleri, kontrol ünitesinin renkli grafik ekranında açık bir şekilde görüntülenir. Ölçüm teknolojisi, analizör kutusu içerisinde yer almaktadır. Dahili hafızası sayesinde, ölçüm verileri analizör ünitesinden kontrol ünitesine aktarılabilir. Gerekirse, birden fazla analizör kutusu tek bir kontrol ünitesi ile aynı anda çalıştırılabilir ve kontrol edilebilir. Ölçüm cihazının sağlam gövdesi, entegre darbe korumasına sahiptir. Cihazın kirlenmesinden kaynaklanabilecek duraklama süresi, sağlam yapısı sayesinde en aza indirgenir. Kapalı hazneler cihazın iç kısmının, çevrenin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar.

Kontrol ünitesine alternatif olarak, işlemler aynı zamanda bir PC ya da dizüstü bilgisayar ile doğrudan bağlantılı olarak da yapılabilir. Programlama sonrasında, analizör ünitesi bağımsız olarak ölçümleri yürütebilir ve verileri depolayabilir. Bu, ölçüm rutininin verimliliğini arttırır.