testo 340 ve testo 350 emisyon ölçüm cihazları ile güvenilir.

Bir cam eritme fırınında baca gazı analizi

Eritme fırınları ve brülörler olmadan cam endüstrisi de olmazdı. Tesislerin verimli çalışması ve yasal olarak öngörülen emisyon değerlerine uyulması için, egzoz gazı değerleri fırın, kazan ve brülörde sürekli olarak ölçülmeli ve optimize edilmelidir. testo 340 ve testo 350 gibi en modern emisyon ölçüm cihazları, bir ergitme fırınında - fırın içindeki en yüksek sıcaklıklarda bile - güvenli ve güvenilir baca gazı analizi sağlar. Bu, tesisinizde kaynak tasarrufu sağlayan bir çalışma elde etmenizi sağlar ve net bir niteliksel ve rekabet avantajını garanti eder.

Uygulama örneğini PDF olarak indirin

Cam endüstrisinde daha çok verimlilik ve güvenilirlik

Cam endüstrisinde, camı eritmek için çeşitli fırın tiplerinin yanı sıra sürekli çalışan eritme tavaları kullanılır. Eritme işlemi, cam hammaddelerinden (karışım) eritilen bileşenlerin kimyasal reaksiyonlarına yol açar. Gazlar O2, CO2, SO2, H2O, NO ve NO2 oluşturulur. Camın yüzeyinde kusurların oluşmasını önlemek için rafinasyon sürecinde yer değiştirirler. Burada ideal kayıp değeri olan %15 aşılmamalıdır, çünkü bu cam eriyiğinin berraklaşmasını engelleyebilir. Tesisin verimliliğini artırmak ve çevreyi korumak için yasal olarak öngörülen emisyon sınır değerlerine uymak için eritme sırasında oluşan gazların ölçülmesi gerekir. Ölçümler sabit cihazlar kullanılarak sürekli olarak gerçekleştirilir ve taşınabilir baca gazı analizörleri yardımıyla desteklenir ve izlenir. Taşınabilir ölçüm cihazları, sabit cihazlara göre daha doğru ölçümler yapar.

Bir bakışta avantajlarınız: