İklim için iyi.

Ve de bilançonuz için.

Emisyonları ve enerji maliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde azaltın –

Testo'nun endüstriyel baca gazı analiz cihazlarıyla.

Bu çevreye iyi gelir. Bilançonuza da.

Testo'nun endüstriyel baca gazı analizörleri ile hassas ölçümler yapabilir ve optimum yanma prosesiniz için ilgili karakteristik değerleri belirleyebilirsiniz. Bu size emisyon ve enerji tasarrufu sağlar - ve karşılığını verir: Şirketiniz ve çevre için.

Maliyetleri en aza indirin.
Sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarın.

Uzun vadede başarılı olmak için enerji tüketimini ve emisyonları azaltmalısınız. En son Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisinden kaçış yok. Yasal gereklilikler daha katı hale geliyor, emisyon haklarının maliyetleri artıyor - fosil yakıtlarla çalışan birçok şirket için gerçek bir zorluk. Testo'nun yanınızda bir iş ortağı olması ile bu gerçek bir fırsata dönüşür. Şirketiniz için. Gelecek için.

Minimum emisyon.
Maksimum verimlilik.

Emisyon ölçümünde hava oranı önemli bir parametredir. Burada korunması gereken önemli bir denge vardır:Optimum yanma, CO'nun tamamen yanması için yeterli fazla hava ve dolayısıyla oksijen olduğunda elde edilir, ancak aynı zamanda fazla hava miktarında bir üst sınır vardır, böylece mümkün olduğunca az sıcak baca gazı ve dolayısıyla termal enerji, gereksiz derecede yüksek fazla hava nedeniyle atmosfere kaybedilir.

Emisyonları ve enerji maliyetlerini azaltın

Karşılığını veren verimlilik: Siz ve çevre için.

O2, CO ve CO2 içeriklerinin, yani fazla havanın tam olarak belirlenmesi ve azaltılması, yanma prosesinizin verimliliğini belirler. Bu sadece emisyonları azaltmak için değil, aynı zamanda kârı artırmak için de önemlidir, çünkü: Fazla havanın azalmasıyla veriminiz artar. Başka bir deyişle: Kârınız.

%1 daha az fazla hava. %1 daha fazla verimlilik: Ayda 15 milyon Euro'luk yakıt maliyeti ile bu, 150.000 Euro'luk bir tasarruf demektir.

Ölçülebilir derecede sürdürülebilir. Ölçülebilir şekilde daha düşük maliyetler.

Optimum bir yanma prosesi kesin ölçüm değerlerine bağlıdır: Endüstriyel baca gazı analizörleri testo 340 ve testo 350 ile hassas ölçümleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Emisyonların, enerji tüketiminin ve maliyetlerin kolayca azaltılması için.

Emisyonları azaltın. Verimliliği artırın.

Testo baca gazı analiz cihazları.

testo 340 ve testo 350 baca gazı analizörleri sağlamdır ve mobil ve esnek bir şekilde kullanılabilen güvenilir ve hassas ölçüm teknolojisi sunar. Brülör veya çimento fabrikası, sabit ölçüm sistemlerine paralel veya herhangi bir ölçüm noktasında - bu baca gazı analiz cihazlarıyla optimum yanma prosesinizi kolayca ve verimli bir şekilde belirleyebilirsiniz.

testo 350 – en yüksek talepler için baca gazı analizi ve emisyon ölçümleri.

testo 350 uygulama

Endüstriyel baca gazı analizörü testo 350, çeşitli ölçüm ve analiz görevlerini yerine getirir, ağır hizmet tipi endüstriyel tasarımı sayesinde uzun vadede etkileyicidir ve karmaşık veri toplama için de uygundur.

testo 340: Endüstriyel baca gazı ölçümleri için ideal el tipi cihaz.

testo 340 uygulama

Özellikle kompakt tasarımıyla, güvenilir teknoloji ile maksimum mobiliteyi bir araya getirir - ve bu nedenle uluslararası bakım işlerinin yanı sıra endüstriyel yakma ve enerji üretim tesislerinin devreye alınması ve denetimi için mükemmeldir.

Bir bakışta Testo baca gazı ölçüm cihazları

Broşür

İklim için iyi. Ve bilanço için.

Kapsamlı broşürü şimdi ücretsiz indirin.

İndir