Isıtma

Yanma ile ortaya çıkan baca gazları CO2, oksit ya da is parçacıkları içerir. Bunlar çevreyi kirletir, iklime negatif etki eder ve insanlar için çok sayıda sağlık riski taşır. Yanma proseslerinin daha etkin bir şekilde tasarlanmasının, termal proseslerin optimize edilmesinin ve herşeyden önce emisyonu azaltmanın kesinlikle gerekli olmasının nedeni budur.

Baca gazı analizi

Flue gas analysis

Bir ısıtma sistemi için baca gazı ölçümü, baca gazı ile yayılan kirletici maddelerin ve sıcak baca gazı ile kaybedilen ısı enerjisinin saptanmasına yardımcı olur.

  • Kirletici maddeler tarafından atmosferin mümkün olduğunca az kirlenmesini sağlama.
  • Enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanma.

Basınç ölçümü

Pressure measurement

Dahili ısıtma sistemlerinin servis hizmeti sırasında yapılan standart ölçümler; brülördeki gaz basıncının kontrolünü içerir ve gaz akış basıncı ile gaz dinlenme basıncının ölçümünü kapsar.

  • Gaz kazanları için optimum akış basıncı 18 … 25 mbar’dır.
  • Isıtma sistemlerinin kapanmasının önüne geçin.

Gaz kaçak testi

Leak test

Boru hattı sistemleri için kaçak testi (kaçak ölçümü) bir ölçüm cihazı ile her 12 yılda bir tekrarlanmalıdır.

  • Gaz borularının çalışma koşulları çalışma basıncı ile birlikte her zaman test edilmelidir.
  • Borudan kaçak olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu kontrol edin.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.

Tel: 0212 217 01 55
E-mail: infotesto@testo.com.tr