Her ihtiyaç için profesyonel ısıtma ölçüm teknolojisi

Bir ısıtma sisteminin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, hem devreye alma sırasında hem de düzenli aralıklarla gazla çalışan sistemlerde; yağ ve katı yakıt sistemleri üzerinde çeşitli fonksiyonel kontroller, ayarlamalar ve ölçüm çalışmaları yapılmalıdır. Bunlar arasında baca gazı analizi, fark basınç ölçümü, sızıntı tespiti ve sızdırmazlık testi, akış sıcaklığı ölçümleri, gerilim, akım ve direnç testleri ile ortam CO ölçümleri bulunur.

Testo'nun ısıtma çözümleri, günlük çalışmalarınızdaki tüm ölçüm görevleri için geliştirilmiştir; böylece işinizi daha profesyonel, güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin

Ölçüm cihazlarımızla ilgili sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız.
İletişim

Baca gazı analizi

Bir ısıtma sistemi için baca gazı ölçümü, baca gazı ile yayılan kirletici maddelerin ve sıcak baca gazı ile kaybedilen ısı enerjisinin saptanmasına yardımcı olur.

 • Kirletici maddeler tarafından atmosferin mümkün olduğunca az kirlenmesini sağlama.
 • Enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanma.

Isı pompaları için ölçüm teknolojisi

Testo'da, ısı pompalarının düşük maliyetli ve enerji verimli kullanımı için doğru ölçüm teknolojisini bulmalısınız. Ayrıca, ortamın sızan herhangi bir soğutucu gaz tarafından yüklenmediğinden emin olun.

 • Basınç ve sıcaklık testi
 • Kontrollü soğutucu akışkan servisi
 • Kolay sızdırmazlık testi ve tahliye

Fark basınç

Dahili ısıtma sistemlerinin servis hizmeti sırasında yapılan standart ölçümler; brülördeki gaz basıncının kontrolünü içerir ve gaz akış basıncı ile gaz dinlenme basıncının ölçümünü kapsar.

 • Gaz kazanları için optimum akış basıncı 18 … 25 mbar’dır.
 • Isıtma sistemlerinin kapanmasının önüne geçin.

Sıcaklık ölçümü

Radyatörler ve yerden ısıtma sistemi veya iç mekan havası için gidiş ve dönüş sıcaklıkları olsun: Testo, ısıtma görevlileri için tüm sıcaklık ölçüm cihazları yelpazesini sunar.

 • Maks. esneklik için geniş prob seçenekleri
 • En uygun şekilde kalibre edilmiş ve norm uyumlu ölçüm cihazları

Elektriksel ölçüm

Kolay kullanımlı, kullanıcı dostu ölçüm cihazları; akım, voltaj veya direnç gibi elektrik parametrelerinin hassas ve güvenli bir şekilde ölçülmesini sağlar.

 • Yenilikçi multimetreler, kıskaç probları, akım test cihazları ve gerilim test cihazları
 • Gaz brulörlerinde iyonizasyon akışının test edilmesi

Sızdırmazlık ve kaçak

Boru hattı sistemleri için kaçak testi (kaçak ölçümü) bir ölçüm cihazı ile her 12 yılda bir tekrarlanmalıdır.

 • Gaz borularının çalışma koşulları çalışma basıncı ile birlikte her zaman test edilmelidir.
 • Borudan kaçak olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu kontrol edin.

Ortam CO ölçümü

Karbon monoksit (CO) tehlikeli bir gazdır. Bu nedenle, ortamdaki CO kontaminasyonu, meydana gelebileceği yanma alanlarında düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 • Saniyeler içinde güvenilir CO ölçümü
 • Ölçüm alanında CO sıfırlama