Poignée pour sondes

Réf.  0409 1092

Poignée pour sondes

Produits connexes

 • testo 735-1 testo-735-2-0560-7352-p-i-tem-000687.jpg
  testo 735-1
 • testo 735-2 testo-735-2-0560-7352-p-i-tem-000687.jpg
  testo 735-2
 • testo 922 testo 922
  testo 922
 • testo 925 testo 925 - Thermomètre
  testo 925