TESTO (Magyarország) Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Webáruház

Általános Szerződési Feltételek

1. Az ÁSZF tartalma, hatálya, módosítása, alkalmazása, elérhetősége

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TESTO (Magyarország) Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TESTO vagy Szolgáltató) által üzemeltetett www.testo.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webshop) történő vásárlásra, a Webshop működésére, használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák.

A Webshopban a szerződéskötés a távollévők közötti szerződéskötés szabályai szerint történik elektronikus kapcsolat útján, magyar nyelven, és a szerződésre a magyar jog alkalmazandó.

Az ÁSZF a Szolgáltató Weboldalán folyamatosan elérhető, onnan letölthető, kinyomtatható (link: https://www.testo.com/hu-HU/termsAndConditions).

Az ÁSZF alkalmazásával a Webshop használatával létrejött szerződés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF-ben a Webshop használóját” Felhasználó”, vagy „Vásárló” vagy „Ön” elnevezéssel jelöljük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy a Webshop használatára, és a Webshopban történő vásárlásra a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Kérjük Önt, hogy az ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, és csak abban az esetben vegye igénybe a Webshopban kínált szolgáltatásunkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és az ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker.tv.), valamint fogyasztóval történő szerződéskötés esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet, és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF 2022.08.04. napjától kezdődően hatályos. A Szolgáltató az ÁSZF esetleges módosítását a módosítás hatálybalépésének megjelölésével együtt a Weboldalon teszi közzé.

2. A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Testo (Magyarország) Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@testo.hu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-261006

A Szolgáltató cégjegyzékét vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 10804180-2-41 Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője Nyilvántartási szám: XIII/15135/2022/B

A Szolgáltató telefonszáma: +36 1 237 1747

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Biztonságos fizetési rendszer szolgáltató adatai: UNZER GmbH, Vangerowstrasse 18., 69115 Heidelberg

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft. anyacégének, és egyben a TESTO termékek gyártójának adatai: Testo SE & KGFaA (Celsiusstrasse 2., 79822 Titisee-Neustadt, Németország, +497653/681-0)

3. A Webshopban kínált termékek

A Webshop tartalmazza a Testo márka Webshopban elérhető termékeinek nevét, adatait, részletes termékismertetőjét.

A termékekről közzétett képek illusztrációként szolgálnak, melytől a termékek a valóságban – a funkcionalitást nem érintő módon – eltérhetnek.

A Szolgáltató a Webshopban elérhető termékeket más csatornákon is értékesíti (pl. e-mailben történő megrendelés alapján, továbbá viszonteladók útján). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a német gyártó vállalat a Testo termékeket azok jellegére és funkciójára tekintettel elsősorban a szakembereknek, professzionális vásárlóknak szánja, azaz olyan cégeknek és egyéni vállalkozóknak, akik a Testo terméket szakmai tevékenységük keretében használják.

4. Árak

A Webshopban a termékek ára magyar forintban kerül közzétételre. A webshopban feltüntetésre kerül a termékek nettó ára, az ÁFA, és a fizetendő bruttó ár.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolás és a házhozszállítás költségeit.

5. A vásárlás menete

5.1. Regisztráció

A Webshopban a regisztrációt és az ügyfélfiók aktiválását követően lehet vásárolni. Regisztrálni és vásárolni csak a regisztrációs űrlapon kötelezően kitöltendő adatok megadása esetén lehet, ezek bármelyikének hiányában a regisztráció és a vásárlás nem lehetséges. A regisztráció során a felhasználói adatok helyes és jogszerű megadása a Felhasználó kötelezettsége és felelőssége. A hibás, pontatlan, vagy nem jogszerűen megadott felhasználói adatokból eredő jogkövetkezményekért a Szolgáltató kizárja a felelősségét, azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó téves adatot szolgáltatott, akkor megkísérli a kapcsolatfelvételt és a téves adat javítását.

A regisztrálás megtörténte után a továbbiakban a Felhasználó a regisztrálás során rögzített e-mail címével és jelszavával tud belépni a Webshopba.

A Szolgáltató a regisztráció beérkezéséről és az ügyfélfiók aktiválásához szükséges adatokról a regisztrálás során megadott e-mail címre küldött automatikus e-mailben értesíti a Felhasználót.

5.2. Megrendelés

A regisztrációt és az ügyfélfiók aktiválását követően a Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket/termékeket kiválasztja, és a darabszám megadásával a „kosár” ikonra kattintva a „kosárba” helyezi.

A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adnia a szállítási címet, a számlázáshoz szükséges adatokat, és a kiválasztott szállítási módot, és fizetési módot.

A „kosár” tartalma a vásárlás során bármikor megtekinthető, és a megrendelés véglegesítéséig bármikor módosítható.

5.3. Szállítási mód, szállítási költségek, határidők

5.3.1. Futárszolgálat

Futárszolgálat választása esetén a szállítás a Magyar Posta MPL csomagküldő szolgáltatásával történik.

A Szolgáltató megrendelést csak Magyarország területére történő szállítással vállal.

5.3.2. Személyes átvétel

Személyes átvétel választása esetén az átvételre a Szolgáltató 1139 Budapest, Röppentyű utca 53. szám alatti székhelyén a földszinti raktárban van lehetőség, nyitvatartási időben. A mindenkori nyitvatartási idő a Weboldalon kerül közzétételre. Személyes átvételre csak a megrendelő személyesen, vagy amennyiben a megrendelő gazdasági társaság, úgy a gazdasági társaság írásban igazolt képviselője jogosult, akinek az átvétel megtörténtét aláírásával igazolnia kell. A személyazonosság igazolásához a személyi igazolvány bemutatása szükséges.

5.3.3. Tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek Németországból érkeznek, a Szolgáltató várható szállítási időt jelöl meg. Akadály, késés felmerülése esetén a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

5.3.4. A Felhasználó a szállítási módok, költségek és szállítási idő részleteiről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

5.4. Fizetési mód

A Felhasználó a fizetendő összeget kiegyenlítheti a megrendeléskor online bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül, vagy utánvéttel a megrendelt termék átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával, illetve személyes átvétel esetén készpénzben.

A Felhasználó a fizetési módokról az alábbi linkre kattintva tájékozódhat részletesen.

5.5. Összegzés, megrendelés

A fentiek szerint összegzett megrendelés után a megrendelést a „Rendelés leadás” gombra kattintva lehet elküldeni.

A megrendelés elküldése előtt a Felhasználó igazolja az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását, és tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.6. Adatbeviteli hibák javítása

A Szolgáltató az alábbiak szerint biztosítja, hogy a Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. A Felhasználó a „Rendelés leadás” gombra kattintást megelőzően a „Rendelés megerősítése – szerkesztés” ikonra kattintva ellenőrizheti, ill. módosíthatja a megrendelését. A regisztrált adatok módosítása a „Profil frissítése” menüpont alatt lehetséges.

5.7. Megrendelés megérkezésének visszaigazolása

A Szolgáltató a megrendelés beérkezésének tényét haladéktalanul visszaigazolja elektronikus úton, e-mailben a Felhasználó felé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen pontban hivatkozott és szabályozott visszaigazolás nem a megrendelést, hanem csak annak beérkezését igazolja vissza. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

5.8. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:30-tól 16:30-ig történik. Kivételt képeznek a munkanap áthelyezés miatt munkanappá minősített pihenőnapok, melyeken a megrendelések feldolgozása szünetel. A Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja. Ezzel zárul a vásárlás és a szerződéskötés folyamata. A várható szállítási vagy átvételi határidőt a visszaigazolás tartalmazza. A Szolgáltató a megrendeléseket raktárából, vagy, ha a megrendelt termék nincs raktáron, akkor a német Testo SE & KGFaA gyártó cégtől történő beszerzéssel teljesíti. Abban a nem várt esetben, ha a német gyártó cég a termék szállítását nem vállalja, akkor a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti a szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. Tulajdonjog fenntartás

A Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár hiánytalan kiegyenlítéséig fenntartja.

7. Szavatosság, termékszavatosság, jótállás

7.1. Kellékszavatosság

A vásárló hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint (Ptk. 6:159.§ - 6:167. §) kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályan megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet a Ptk. 6:159. § (2) bek. a) pontjában részletezettek szerint, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Ptk. 6:159. § (2) bek. b) pontjában írt feltételek szerint igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a jogosult viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A jogosult köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

7.2. Termékszavatosság

Amennyiben a jogosult a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, akkor a Szolgáltató által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a Ptk. 6:168. §-6:170.§-ban részletezettek szerint a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.3. Jótállás - Gyártói garancia

A Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft. által forgalmazott termékek gyártója a német Testo SE & Co. KGaA.

A Testo SE & Co. KGaA minden termékére a következő feltételek szerint, és időtartamra nyújt korlátozott gyártói garanciát (a továbbiakban: Garancia).

A Garancia a termék gyártási, vagy anyaghibája esetén áll fenn, feltéve, hogy a jogosult a terméket rendeltetésszerűen, és a használati utasításban leírtak szerint használja.

Amennyiben olyan hiba merül fel, amelyre a Garancia nem terjed ki, akkor tájékoztatjuk Önt és konzultálunk a szükséges intézkedésekről, és költségekről. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a műszerek részét képező fogyóeszközökre és kopó alkatrészekre (pl. elektrokémiai cellák, elemek, nyomtatási mechanizmusok stb.) eltérő Garancia feltételek vonatkoznak, mint a mérőműszerekre.

A Garancia időtartama terméktől függően – eltérő rendelkezés* hiányában – a következő:

 • Mérőműszerek - 24 hónap

 • Érzékelők, szondák, tápegységek, elemek, hőelemek, gázérzékelők - 12 hónap

 • Hőmérséklet- és páraérzékelők – 6 hónap

 • Szenzorfejek, szűrők, pH -elektródák, nyomtatási mechanizmusok, gázszivattyúk - 6 hónap • O2 mérőcella - 18, 24 hónap (modelltől függően)

 • Mérgező mérőcellák – 6, 12 hónap (modelltől függően)

 • O2 Longlife mérőcellák, CO Longlife mérőcellák - 48 hónap

 • NO Longlife mérőcellák - 24 hónap

* Kivéve, ha a https://www.testo.com/en/Guarantee/guarantee oldalon közzétett Garancia dokumentumok eltérő rendelkezést tartalmaznak.

A garanciális idő kezdete a termék első vásárlásának időpontja.

A Garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra.

A garanciális idő alatt fellépő hibát a Testo kijavítja akként, hogy saját hatáskörben dönt arról, hogy a hibás részt új alkatrészre/pótalkatrészre cseréli ki, vagy az egész terméket új termékre cseréli ki.

A Garancia keretében a Testoval szemben elállási jog, árleszállítási, vagy kártérítési igény nem érvényesíthető.

A garanciális idő alatt fellépő hibát csak a Testo SE & Co. KGaA, valamint annak leányvállalatai javíthatják ki.

A Garancia nem áll fenn, ki van zárva az alábbi alkatrészekre, tartozékokra és esetekre vonatkozóan:

 • Kopó alkatrészekre (pl. akkumulátorok/újratölthető akkumulátorok, érzékelők, nyomtatómechanizmusok), valamint fogyó tartozékokra vonatkozóan (pl. nyomtatópapír)

 • A következő okokból keletkező hibák, károk esetében:

 • rendeltetésellenes használat, vagy a műszaki dokumentáció/használati utasítás/biztonsági utasítás figyelmen kívül hagyásával történő használat,

 • gondatlanság, baleset, rendes használattal járó szokásos mértékű elhasználódás,

 • külső behatások (pl. tárolás, szállítás során keletkező károk, rezgés, ütődés, hő, víz, nedvesség, savak, oldószerek által okozott károk)

 • nem megfelelő tartozékok, kiegészítők használata

 • nem a rendeltetési célnak megfelelő használat

 • megfelelő karbantartás hiánya

A Garancia megszűnik az alábbi esetekben:

 • ha a termék típus- vagy szériaszáma, gyári száma megváltoztatásra, törlésre, eltávolításra került, vagy olvashatatlanná vált,

 • ha a terméken harmadik, erre jogosultsággal nem rendelkező személy bármilyen javítást vagy módosítást hajtott végre.

A Garancia nem terjed ki a következő tételekre, és nem fedezi azok költségeit:

 • Rendszeres karbantartás és szervizelés, valamint a rendes elhasználódás miatt szükségessé vált alkatrészcserék

 • Szállítási és csomagolási költségek

 • A garanciával közvetlenül vagy közvetve összefüggő szállítási kockázatok

 • A Garancia teljesítése mellett, azon túl elvégzett szükséges javítás, szervízelés, beállítások, és hasonló intézkedések költségei

A garanciális javítások nem hosszabbítják meg a Garancia időtartamát.

Amennyiben érvényesíteni kívánja garanciális igényét, küldje el a terméket és a számla másolatát, amelyen a vásárlás dátuma, valamint a számla száma jól látható, a Testo (Magyarország) Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére (1139 Budapest, Röppentyű utca 53.). A garanciális igény bejelentése során írja le a hibajelenséget. A hatékonyabb feldolgozás céljából kérjük, adja meg elérhetőségét is (cégnév, az Ön neve, telefonszáma, email címe, postázási címe).

7.4. Kötelező jótállás

Kötelező jótállás csak abban az esetben áll fenn, ha a Vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak minősül és a megvásárolt termék a 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikk, amely esetben a kötelező jótállásra a hivatkozott kormányrendelet és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Adatkezelés

A Webshop-ra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el.

9. Panaszkezelés

A Szolgáltató a panaszbejelentéseket elsősorban a quality@testo.hu e-mail címen, valamint a jelen ÁSZF-ben megadott egyéb elérhetőségein fogadja. A Szolgáltató a panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja, és a panaszost a kivizsgálás eredményéről értesíti. A fogyasztói panaszok kezelését az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza.

Általános szerződési feltételek

PDF letöltés

ÁSZF – Fogyasztói elállási jog tájékoztató

PDF letöltés

ÁSZF – Fogyasztói elállási nyilatkozat minta

PDF letöltés

ÁSZF – Fogyasztói panaszkezelési tájékoztató

PDF letöltés