logo

Dataloggers voor vochtigheid

De omgevingsgegevens kunnen in diverse toepassingen belangrijk en invloedrijk zijn. Bij het transport of de opslag van goederen is het nodig de ontwikkeling van de omgevingsgegevens te controleren, om snel te kunnen reageren wanneer te grote veranderingen optreden.

Dataloggers voor temperatuur en luchtvochtigheid – de toepassingsgebieden

Daarnaast zijn deze gegevens ook belangrijk voor een goed binnenklimaat. De persoonlijke gezondheid hangt immers in belangrijke mate af van de temperatuur en vochtigheid.

Dataloggers voor temperatuur en vochtigheid zijn in staat om gegevens op gedefinieerde intervallen te meten. Deze worden dan in een geïntegreerd geheugen opgeslagen. Er zijn zowel aparte dataloggers voor de temperatuur of vochtigheid als gecombineerde instrumenten voor beide metingen verkrijgbaar.

Producten voor de meting en documentatie van vochtigheid en temperatuur

Bij het zoeken van een geschikte datalogger moet aandacht worden besteed aan verschillende eigenschappen waarover het instrument moet beschikken:

 • type meting

 • combinatie van verschillende omgevingsgegevens

 • gebruiksduur van de batterij of accu

 • nauwkeurigheid van de meetresultaten

 • herhaalbaarheid van de meetresultaten

 • communicatiekanaal – USB of wifi

Toepassingen

No results found.

Klimaatdataloggers – belangrijke eigenschappen van de instrumenten

De vraag welke eigenschappen een klimaatdatalogger zou moeten hebben, hangt af van het geplande toepassingsgebied. Als u de instrumenten wilt gebruiken om de omgeving rond gevoelige goederen, een koelketen of een transport te monitoren, dan zijn nauwkeurige meetwaarden noodzakelijk. Plant u de controle van ruimtes, bijvoorbeeld in scholen of kantoren, dan zijn kleine afwijkingen in de meetwaarden minder belangrijk. De nauwkeurigheid van een instrument kan dus al uw keuze beperken.

De opslag van gegevens en de herhaalbaarheid van metingen zijn van bijzonder belang, ongeacht het toepassingsgebied. De opslag moet ook gegarandeerd zijn, wanneer het instrument langere tijd geen stroomvoorziening meer heeft. Alleen zo is gegarandeerd dat de analyse ook bij een stroomuitval mogelijk blijft. Het is ook belangrijk bij de keuze van een geschikt instrument om op de levensduur van de accu te letten. Een belangrijke eigenschap van uw datalogger is het beschikken over een akoestisch alarm afhankelijk van uw noden.

Het moeten monitoring van bepaalde toepassingen zorgt voor een zeker vorm van stress. De meetresultaten moeten binnen een korte tijd gecontroleerd en vergeleken worden, om schade aan de goederen en producten te voorkomen. Hier kunnen dataloggers zeker helpen om de druk te verminderen. Ze meten de waarden nauwkeurig en melden een overschrijding met een visueel of akoestische signaal. De overdracht van gegevens naar een eindapparaat kan op verschillende manieren werken. De overdracht van de gegevens naar een smartphone/tablet of computer is op verschillende manieren mogelijk. Een hygrometer-datalogger is bijvoorbeeld verkrijgbaar als een instrument met USB of wifi. Het gebruik van een klimaatdatalogger die is geïntegreerd in een totaalsysteem voor gegevensbewakingssysteem werkt zeer doeltreffend. Dit monitoringsysteem is zo ontworpen dat de gegevens rechtstreeks naar een gewenst eindapparaat kunnen worden verzonden en geanalyseerd. Dit heeft natuurlijk enkele voordelen waarvan u met een datalogger voor luchtvochtigheid kunt profiteren:

 • aanzienlijke tijdsbesparing dankzij duidelijk overzicht

 • snelle overdracht van de gevens

 • instelling van grenswaarden

 • akoestische alarmen

Vochtdataloggers online bestellen bij Testo

De vochtdataloggers van Testo kunnen verschillende soorten vochtigheid meten. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de materiaalvochtigheid en luchtvochtigheid zeer goed worden gecontroleerd. Hiervoor kunt u uit verschillende modellen kiezen. U heeft de mogelijkheid om een datalogger voor temperatuur en luchtvochtigheid te bestellen die regelmatig een overzicht geeft van de evolutie van de waarden.

Er zijn ook verschillen in de grootte van de modellen. Op deze manier kunt zelf kiezen wat het beste bij uw toepassing past. Zowel de USB-dataloggers voor temperatuur en luchtvochtigheid als de WiFi-dataloggers zijn praktisch in gebruik.

Extra apparatuur voor de klimaatdatalogger

WiFi dataloggers

Geautomatiseerde systemen met eenvoudige installatie en bediening.

Bestseller

testo 174 T

Temperatuur datalogger

Praktische hulpmiddelen voor de bewaking van de temperatuur.

Highlight

testo 176 P1

Druk datalogger

Gedetailleerde registratie van drukken en andere waarden.

Highlight

testo 160 IAQ

CO2 datalogger

Ideaal voor het meten van de gasconcentraties in woon- en werkruimtes.

UV-datalogger

Lichtbelasting en uv-straling effectief controleren en documenteren.

Highlight

testo 184 G1

Datalogger voor schokken

Schokken registreren voor een optimale transportbewaking.

De klimaatdatalogger is zeer goed uitgerust. Deze datalogger kan de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk meten. Toch kan het zinvol zijn om de datalogger met nog andere instrumenten te combineren. Het meten van de gasconcentratie kan, in sommige ruimtes, bijvoorbeeld zinvol zijn. Hiervoor zijn CO en ook CO 2 dataloggers geschikt. Deze zijn eveneens verkrijgbaar in combinatie met een temperatuurmeting. Ook wordt het belang van een controle van de belasting door uv-licht vaak onderschat. Uv-stralen kunnen een blijvend effect hebben op de kwaliteit van goederen en grondstoffen. Met een UV-datalogger kunt u deze waarden in de gaten houden. Sterke schokken of bewegingen, zoals bij transport, zijn vaak problematisch voor gevoelige producten. Een schokdatalogger kan registreren hoe sterk de impact was. Zo kunt u inschatten hoe groot de eventuele schade kan zijn.

 • Er zijn dataloggers voor diverse omgevingsgegevens

 • Weergave van UV-blootstelling is mogelijk

 • Meetresultaten kunnen worden vergeleken door regelmatig te meten