Drukloggers voor een exacte documentatie

De comfortabel te bedienen dataloggers voor druk en andere waarden, zoals luchtvochtigheid en temperatuur, maken op elk tijdstip een betrouwbare controle mogelijk en leveren continu meetgegevens.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

De drukmeting

Voor ideale omgevingsomstandigheden is een betrouwbare controle vereist. In diverse toepassingsgebieden helpen de instrumenten bij het meten en documenteren van de druk, temperatuur en andere eigenschappen, zoals de vochtigheid. De drukdataloggers beschikken hiervoor over geschikte sensoren en hebben soms ook aansluitingen voor aanvullende temperatuur- of vochtigheidsvoelers. Voor de registratie beschikken sommige instrumenten over een geïntegreerd systeem voor gegevensmonitoring, terwijl andere instrumenten op een pc kunnen worden aangesloten, om de gegevens te verzamelen. Hierbij komen wifi-dataloggers of modellen met een kabelaansluiting in aanmerking. De bijbehorende software voor het uitlezen van de gegevens met de computer is in drie versies verkrijgbaar en kan comfortabel worden gedownload.

Producten en toepassingen voor de drukmeting en -registratie


Laboratoria

Datalogger testo 176 P1 voor de drukmeting in laboratoria
Bewaking en documentatie van laboratoriumomstandigheden.

Binnenluchtkwaliteit

Bewaking van de binnenluchtkwaliteit met de WiFi datalogger testo 160 IAQ
Bewaking van de binnenluchtkwaliteit / behaaglijkheid.

Registratie van druk eenvoudig gemaakt

Dankzij de moderne meettechniek die in de instrumenten geïntegreerd is, kunnen dikwijls extra sensoren worden aangesloten. Op het display krijgen de gebruikers direct informatie over de geprogrammeerde grenswaarden, een eventuele overschrijding ervan en de nog resterende batterijcapaciteit. Indien slechts een kort overzicht van de gegevens benodigd is, hoeft men deze niet naar de computer door te sturen, maar kunnen ze direct op het display van de datalogger zelf worden afgelezen.

Standaard beschikt de druklogger over een interne sensor voor de absolute druk en over externe aansluitingen voor vocht- en temperatuurvoelers. Hiervoor worden een wandhouder, slot, batterij en protocol voor de kalibratie bijgeleverd.

Drukregistratie met dataloggers
Dataloggers voor druk, temperatuur, vochtigheid, CO₂, uv en transport

Testo-drukloggers voor verschillende behoeften

Sommige dataloggers voor de temperatuur en luchtvochtigheid zijn speciaal ontwikkeld voor de omgevingscontrole in musea of in de voedselindustrie. Een drukdatalogger kan door zijn bijzondere precisie echter ook geschikt zijn voor veeleisende toepassingsgebieden zoals de laboratoriumtechniek. Naast de drukmeting worden ook temperatuurvoelers ingezet.

Typische uitvoeringen zijn de CO₂-datalogger en de uv-datalogger, die een omvattende monitoring van de meetgegevens garanderen. Bij een dergelijke CO-datalogger gaat het dikwijls om praktische handinstrumenten in klein formaat. Zelfs met een mini-datalogger kunt u een groot aantal (bijv. 16.000) meetwaarden opnemen. Hier toont zich de grote capaciteit van het geheugen.

Sommige meetinstrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor de monitoring bij transporten. Hier overtuigen de controle-dataloggers door hun lange gebruiksduur en optimale samenstelling. De meetgegevens zijn direct na het gebruik beschikbaar in de vorm van een pdf-rapport en kunnen eenvoudig naar de computer worden doorgestuurd.

USB-drukloggers voor gegevensoverdracht

De dataloggers voor druk kunnen via een USB-poort met de computer worden verbonden, om de absolute druk te analyseren. Zo vergemakkelijken de Testo-dataloggers de overdracht van gegevens naar de computer. Op deze manier zijn een continue registratie van de meetgegevens en een complete documentatie mogelijk.Voor de analyse van de gegevens is een goede programmering nodig. Hiervoor biedt Testo geschikte software aan. Deze is verkrijgbaar in drie versies, die u helpen bij de controle van de klimaatomstandigheden:

  • De software ComSoft Basic is als gratis download beschikbaar en maakt een vlotte programmering van de drukdatalogger mogelijk. Tegelijkertijd ondersteunt deze software de gegevensanalyse.
  • De software ComSoft Professional is optioneel verkrijgbaar en biedt meerdere opties voor een gedetailleerde analyse. Op deze manier is een nauwkeurige analyse van absolute druk, temperatuur en vochtigheid mogelijk.
  • De software ComSoft CFR 21 Part 11 is eveneens optioneel verkrijgbaar. Deze software is speciaal afgestemd op de eisen van de farmaceutische industrie en voldoet aan de standaard CFR 21 Part 11.

Voor de programmering is een USB-kabel benodigd, die niet altijd standaard bijgeleverd is. De USB-verbinding ondersteunt u ook bij de gegevensoverdracht van de drukdatalogger naar de computer. Hiervoor kan eventueel ook een SD-kaart worden gebruikt, die dan eerst in de logger en daarna in de computer wordt geplaatst.

Software ComSoft voor druk datalogger

Datalogger voor druk

Typische eigenschappen van de instrumenten voor drukmeting zijn: 

  • het grote meetgegevensgeheugen, dat afhankelijk van het model tot 2 miljoen meetwaarden kan opslaan;
  • de gebruiksduur van de batterijen bedraagt afhankelijk van het instrument tot 8 jaar, eveneens een duidelijk teken van een goede kwaliteit;
  • op de behoeften afgestemde functies en de uitbreidbaarheid voor bepaalde toepassingsgebieden.

Bij de professionele instrumenten voor klimaatbewaking gaat het deels om meettoestellen voor druk, terwijl andere dataloggers de temperatuur en vochtigheid meten. Deze instrumenten worden onder andere ingezet bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden, wanneer water- en gasleidingen moeten worden gekeurd. De exacte metingen helpen dan om de dichtheid, belastbaarheid en bruikbaarheid te controleren. Zo kunnen de door de wet voorgeschreven controlemetingen betrouwbaar en zonder veel moeite worden uitgevoerd.

Voor bepaalde toepassingen zijn de dataloggers voor schokken aan te bevelen. Deze dienen onder andere voor een veilige monitoring bij het transport van kwetsbare apparatuur. Elektrische artikelen, kunstwerken, levensmiddelen en farmaceutische producten zijn dikwijls zeer kwetsbaar. Daarom is het zinvol een langdurige drukmeting te starten en ook de trillingen te meten. Met een druk op de startknop begint de gegevensregistratie, die pas met een druk op de stopknop weer wordt uitgeschakeld. Eén blik op het display van de drukdatalogger volstaat om vast te stellen of de ingestelde waarden tijdens het transport werden overschreden.

Atmosferische druk bewaken met dataloggers