datalogger voor druk

De gebruiksvriendelijke dataloggers voor druk en andere waarden, zoals relatieve vochtigheid en temperatuur, maken te allen tijde een betrouwbare controle mogelijk en leveren continue meetgegevens.

Drukloggers voor een exacte documentatie

De drukmeting

Voor ideale omgevingsomstandigheden is een betrouwbare controle vereist. In diverse toepassingsgebieden helpen de instrumenten bij het meten en documenteren van de druk, temperatuur en andere eigenschappen, zoals de vochtigheid. De drukdataloggers beschikken hiervoor over geschikte sensoren en hebben soms ook aansluitingen voor aanvullende temperatuur- of vochtigheidsvoelers. Voor de registratie beschikken sommige instrumenten over een geïntegreerd systeem voor gegevensmonitoring, terwijl andere instrumenten op een pc kunnen worden aangesloten, om de gegevens te verzamelen. Hierbij komen wifi-dataloggers of modellen met een kabelverbinding in aanmerking. De bijbehorende software voor het uitlezen van de gegevens met de computer is in drie versies verkrijgbaar en kan comfortabel worden gedownload.

Producten en toepassingen voor de drukmeting en -registratie

Registratie van druk eenvoudig gemaakt

Dankzij de moderne meettechniek die in de instrumenten geïntegreerd is, kunnen vaak extra sensoren worden aangesloten. Het display geeft gebruikers informatie over de grenswaarden die zijn ingebouwd, een eventuele overschrijding van deze waarden en de resterende batterijcapaciteit. Indien slechts een kort overzicht van de gegevens nodig is, hoeft men deze niet naar de computer door te sturen, maar kunnen ze direct op het display van de datalogger zelf worden afgelezen.

Standaard beschikt de druklogger over een interne sensor voor de absolute druk en over externe aansluitingen voor vocht- en temperatuurvoelers. U ontvangt een wandbeugel, hangslot, batterijen en een kalibratieprotocol bij het instrument bijgeleverd.

USB-drukloggers voor gegevensoverdracht

De dataloggers voor druk kunnen via een USB-poort met de computer worden verbonden, om de meetwaarden te analyseren. Meetgegevens overdragen is op deze manier snel en eenvoudig. Op deze manier zijn een continue registratie van de meetgegevens en een complete documentatie mogelijk. Voor de analyse van de gegevens is een goede programmering nodig. Voor de analyse van de gegevens is een goede programmering nodig. Hiervoor biedt Testo geschikte software aan. Deze is verkrijgbaar in drie versies, die u helpen bij de controle van de klimaatomstandigheden:

Datalogger voor druk

Bij de professionele instrumenten voor klimaatbewaking gaat het deels om meettoestellen voor druk, terwijl andere dataloggers de temperatuur en vochtigheid meten. Deze instrumenten worden onder andere ingezet bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden, wanneer water- en gasleidingen moeten worden gekeurd. De exacte metingen helpen dan om de dichtheid, belastbaarheid en bruikbaarheid te controleren. Zo kunnen de door de wet voorgeschreven controlemetingen betrouwbaar en zonder veel moeite worden uitgevoerd.

Voor bepaalde toepassingen zijn de dataloggers voor schokken aan te bevelen. Deze dienen onder andere voor een veilige monitoring bij het transport van kwetsbare apparatuur. Elektrische artikelen, kunstwerken, levensmiddelen en farmaceutische producten zijn dikwijls vrij kwetsbaar. Daarom is het zinvol een langdurige drukmeting te starten en ook de trillingen te meten. Eén blik op het display van de drukdatalogger volstaat om vast te stellen of de ingestelde waarden tijdens het transport werden overschreden.

Testo druklogger voor verschillende omstandigheden

Draadloze dataloggers

geautomatiseerde systemen met eenvoudige installatie en bediening.

Bestseller

testo 174 T

Temperatuurdataloggers

Praktische hulpmiddelen voor de bewaking van de temperatuur.

Highlight

testo 175-H1

Vochtigheid datalogger

Temperatuur en vochtigheid betrouwbaar meten en documenteren.

Highlight

testo 160 IAQ

CO 2 datalogger

Ideaal voor het meten van de gasconcentraties in woon- en werkruimtes.

UV-datalogger

Lichtbelasting en uv-straling effectief controleren en documenteren.

Highlight

testo 184 G1

Datalogger voor schokken

Schokken registreren voor een optimale transportbewaking.

Sommige dataloggers voor de temperatuur en luchtvochtigheid zijn speciaal ontwikkeld voor de omgevingscontrole in musea of in de voedingsindustrie. Een drukdatalogger kan door zijn bijzondere precisie echter ook geschikt zijn voor veeleisende toepassingsgebieden zoals de laboratoriumtechnologie. Naast de drukmeting worden ook temperatuurvoelers gebruikt.

Typische ontwerpen zijn deCO2 dataloggers en de UV dataloggers die zorgen voor een geïntegreerde bewaking van de meetgegevens. Een CO2 datalogger van dit type is vaak een praktisch, klein formaat, handheld instrument. Zelfs met een mini-datalogger kunt u een groot aantal (bijv. 16.000) meetwaarden opnemen. Hier toont zich de grote capaciteit van het geheugen.

Sommige meetinstrumenten zijn speciaal ontwikkeld voor monitoring tijdens transporten. De controledataloggers overtuigen op dit gebied door hun lange gebruiksduur en optimale samenstelling. De meetgegevens zijn direct na het gebruik beschikbaar in de vorm van een pdf-rapport en kunnen eenvoudig naar de computer worden doorgestuurd.