Roetmeter – handig hulpmiddel voor de controle

Fijnstof- en roetdeeltjes zijn klein en kunnen in een omgeving aanwezig zijn zonder dat het u opvalt. Juist dit is echter bijzonder gevaarlijk omdat door de deeltjes emissie kan ontstaan. Rookgasverlies, bijvoorbeeld bij oliegestookte verwarmingen, vormt een belangrijk thema. Hier zijn er kencijfers die nageleefd moeten worden opdat er geen verontreinigingen ontstaan.

In industrieën waar het personeel werkt in de buurt van installaties die veel fijnstof ontwikkelen, wordt de meting nog belangrijker. Hier kunt u werken met een rookgasanalyser. Het roetgetal wordt daarmee snel en eenvoudig gemeten en u weet zeker of de verbranding van de installaties gepaard gaat met een sterke roetontwikkeling of dat alles nog binnen de perken ligt.

Rooktester in een oogopslag

Deze eigenschappen van een roetmeter zijn handig:

 • Eenvoudige bediening via menu's
 • Meting vindt automatisch plaats
 • Nauwkeurige detectie van de roetconcentratie

Roetmeter

Roetmeter testo 308

Roetgetal meten met de rookgasanalyser van Testo

Om het roetgetal te meten kunt u intussen dus een digitale meting uitvoeren. Daarvoor biedt Testo u verschillende varianten. Anders dan bij een nanodeeltjesmeter, die verschillende varianten van nanodeeltjes kan controleren, zijn de rookgasanalysers bedoeld voor het roetgetal. Daardoor zijn nog gedetailleerdere metingen mogelijk, die u erbij helpen een overzicht te krijgen van hoe de installaties werken.

Met een rooktester van Testo krijgt u dus een handig hulpmiddel voor een effectieve controle. Daarbij staat centraal dat de meting snel en eenvoudig uitgevoerd moet kunnen worden. De instrumenten zijn zo ontworpen dat het roetgetal digitaal gedetecteerd kan worden. Op die manier wordt de documentatie nog een stuk eenvoudiger. U kunt de gegevens effectief evalueren.

Praktische eigenschappen van de roetmeters van Testo:

 • De instrumenten zijn gekeurd door de TÜV
 • De menu's zijn bijzonder gebruiksvriendelijk
 • De displays zijn overzichtelijk vormgegeven
 • De meetresultaten kunnen direct worden bekeken

Meetinstrument voor zwartingsgraad

Roetmeter – werken met een zwarting-meetinstrument

Een van de varianten van de roetmeters werkt op basis van zwarting. Het goed te hanteren instrument is ertoe in staat, het Filter Smoke Number en de roetconcentratie te meten. Daarbij kunt u het instrument bij u dragen en op die manier op verschillende plekken gebruiken. Dit speciale fijnstofmeetinstrument kan een directe evaluatie uitvoeren.

Dat is bijzonder belangrijk om ter plekke de gegevens bij de hand te hebben en te kunnen reageren. Juist met betrekking tot de controle van dieselmotoren is dit van belang. Zo moet worden voorkomen dat emissies optreden. Ook de injectie bij een dieselmotor kan worden aangepast om de uitstoot van roet te reduceren.

De instrumenten in het assortiment van Testo zijn bovendien geschikt voor de industrie. Daarom maakt het niet uit of de dieselmotoren die u wilt testen, zich in voertuigen, industriële installaties of op schepen bevinden. Meetinstallaties hoeven op locatie niet meer geïnstalleerd te worden. Dit is een enorme kostenbesparing.

Roetgetal meten – het verplicht te meten kencijfer controleren

Roetmeting: verplicht te meten kencijfer

Roetmeting is een belangrijk thema dat in veel gevallen zelfs gebonden is aan een karakteristieke waarde die verplicht gemeten moet worden. In eerste instantie bestaat deze plicht bij verwarmingen die op olie werken, die gedeeltelijk ook in bedrijven en in de industrie worden gebruikt. Deze verwarmingen moeten met de meting al vóór de klassieke rookgasverliesmeting gecontroleerd worden. Aan het gemeten roetgetal is te zien of de verbranding van de installatie goed functioneert of dat er sprake is van een te sterke rookvorming. In dat geval kan het handig zijn om tevens een lekzoeker in te zetten.

In de verwarmingstechniek vormt het meten van het roetgetal een belangrijke taak en hiervoor is het handig als u kunt beschikken over een praktische roetmeter. Het roetgetal kan worden gemeten met handmatige of met semi-automatische systemen. Dit vormt echter wel een grote uitdaging en gebleken is, dat de resultaten niet altijd even nauwkeurig zijn.

Het is eenvoudiger om een digitale rookgasanalyser te gebruiken. Niet alleen de meting wordt duidelijk gedetailleerder uitgevoerd. Ook de evaluatie van de resultaten is op die manier eenvoudiger. Al naargelang het instrument wordt deze direct door het systeem uitgevoerd of kan worden overgedragen.
Roetmeter van Testo

Roetmeter van Testo

Het is snel gegaan met de ontwikkeling van de roetmeters. Intussen zijn er goed te hanteren modellen die over digitale meettechniek beschikken. Daardoor heeft u de mogelijkheid om nog sneller resultaten te verkrijgen. Dit is erg belangrijk bij het werken aan apparaten die roet uitstoten. Het betekent een reductie van emissies en zowel een tijd- als kostenbesparing.

De mobiele rookgasanalyser en zijn voordelen:

 • Evaluatie van de meetresultaten ter plaatse
 • Mobiele toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de industrie
 • De waarden kunnen snel worden aangetoond
Meting van het roetgetal

Meting van het roetgetal voor het opsporen van lekken

Het kan gebeuren dat verwarmingen of industriële apparaten na verloop van tijd niet meer optimaal functioneren. Reden daarvoor kan een lek in de apparaten zijn. Het opsporen van een lek is niet altijd even eenvoudig. Met name als u de hogere uitstoot van de deeltjes niet meteen merkt, kan schade optreden.

Een regelmatige meting met een van de roetmeters helpt u om te herkennen dat er veranderingen bij de uitstoot zijn ontstaan. In dat geval is een aanvulling met een lekzoeker aan te bevelen. Door de combinatie van de twee instrumenten is een snelle ontdekking van het probleem en correctie ervan mogelijk.

Overzicht van de toepassingsgebieden voor lekzoekers:

 • Controle van grote hoeveelheden roetdeeltjes
 • Testen van bestaande installaties
 • Snelle detectie van mogelijke lekken in apparaten