Roetmeter

Fijnstof- en roetdeeltjes zijn klein en kunnen in een omgeving aanwezig zijn zonder dat het u opvalt. Juist dit is echter bijzonder gevaarlijk omdat door de deeltjes emissie kan ontstaan. Rookgasverlies, bijvoorbeeld bij oliegestookte verwarmingen, vormt een belangrijk thema. Hier zijn er kencijfers die nageleefd moeten worden zodat er geen verontreinigingen ontstaan.

Roetmeter – handig hulpmiddel voor de controle.

In industrieën waar het personeel werkt in de buurt van installaties die veel fijnstof ontwikkelen, wordt de meting nog belangrijker.

Hier kunt u werken met een rookgasanalyser.

Het roetgetal wordt daarmee snel en eenvoudig gemeten en u weet zeker of de verbranding van de installaties gepaard gaat met een sterke roetontwikkeling of dat alles nog binnen de perken ligt.

Dat is voor u misschien ook interessant.

No results found.

Toepassingen rondom rookgasanalyse en verwarmingsinstallaties

Promotie: De onverslaanbare tools voor verwarmingssystemen.

Professionele verwarmingsmeettechniek voor elke behoefte.

De interface naar de toekomst. Testo-connectiviteit.

Roetgetal meten met de rookgasanalyser van Testo

Om het roetgetal te meten kunt u intussen dus een digitale meting uitvoeren. Daarvoor biedt Testo u verschillende varianten. De rookgasanalysers zijn ontworpen voor het roetgetal. Daardoor zijn nog gedetailleerdere metingen mogelijk, die u erbij helpen een overzicht te krijgen van hoe de installaties werken.

Met een roetmeter van Testo krijgt u dus een handig hulpmiddel voor een effectieve controle. Daarbij staat centraal dat de meting snel en eenvoudig uitgevoerd moet kunnen worden. De instrumenten zijn zo ontworpen dat het roetgetal digitaal gedetecteerd kan worden. Op die manier wordt de documentatie nog een stuk eenvoudiger. U kunt de gegevens effectief evalueren.

Roetmeter – werken met een zwarting-meetinstrument

Een van de varianten van de roetmeters werkt op basis van zwarting. Het goed te hanteren instrument is ertoe in staat, het Filter Smoke Number en de roetconcentratie te meten. Daarbij kunt u het instrument bij u dragen en op die manier op verschillende plekken gebruiken. Dit speciale fijnstofmeetinstrument kan een directe evaluatie uitvoeren.

Dat is bijzonder belangrijk om ter plekke de gegevens bij de hand te hebben en te kunnen reageren. Juist voor de controle van dieselmotoren is dit van belang. Zo moet worden voorkomen dat emissies optreden. Ook de injectie bij een dieselmotor kan worden aangepast om de uitstoot van roet te reduceren.

De instrumenten in het assortiment van Testo zijn bovendien geschikt voor de industrie. Daarom maakt het niet uit of de dieselmotoren die u wilt testen, zich in voertuigen, industriële installaties of op schepen bevinden. Meetinstallaties hoeven op locatie niet meer geïnstalleerd te worden. Dit is een enorme kostenbesparing.

Overzicht van andere meetinstrumenten voor rookgasmeting:

Temperatuurmeetstrips

Roetgetal meten – het verplicht te meten kencijfer controleren

Roetmeting is een belangrijk thema dat in veel gevallen zelfs gebonden is aan een karakteristieke waarde die verplicht gemeten moet worden. In eerste instantie bestaat deze plicht bij verwarmingen die op olie werken, die gedeeltelijk ook in bedrijven en in de industrie worden gebruikt. Deze verwarmingen moeten met de meting al vóór de klassieke rookgasverliesmeting gecontroleerd worden. Aan het gemeten roetgetal is te zien of de verbranding van de installatie goed functioneert of dat er sprake is van een te sterke rookvorming. In dat geval kan het handig zijn om ook een lekzoeker in te zetten.