logo

CFR dataloggers

Zeer efficiënte validatie van uw sterilisatie- en vriesdroogprocessen.

CFR dataloggers voor het valideren en kwalificeren van processen

De uitdaging: sterilisatie, vriesdrogen, reiniging en desinfectie valideren

De validatie van sterilisatie en vriesdroog- processen alsmede van reinigings- en desinfectieapparatuur incl. het volgens de normen aantonen dat gewerkt wordt met de correcte processpecificaties overeenkomstig DIN EN ISO 285, DIN EN ISO 17665, DIN EN 13060, DIN EN ISO 15883 is wettelijk voorgeschreven en een centraal element van de kwaliteitsborging. Dit is echter alleen mogelijk als de dataloggers tijdens het valideren juist worden geplaatst en de reproduceerbaarheid van de meting gewaarborgd is.

Voor soepel verlopende bedrijfsprocessen moeten ook het bedienen van de loggers, het validatieproces en de documentatie zo efficiënt en soepel mogelijk verlopen. Hetzelfde geldt voor de berekening van letaliteit, blootstellingsfase en verzadigde-stoomspecificaties.

De all-in-one oplossing testo 190 helpt u met innovatieve dataloggers, intuïtieve software en handig toebehoren bij deze taken. Op die manier kunt u er altijd zeker van zijn dat de kwalificatie en validatie van sterilisatie, desinfectie en vriesdrogen steeds volgens de normen en uiterst efficiënt plaatsvinden.

De oplossing: het CFR dataloggersysteem testo 190

De onderdelen van het testo 190 systeem

Datalogger, multifunctionele koffer, CFR-software en services

Dataloggers

Meer informatie

Veilige en betrouwbare metingen: De dataloggers

 • Robuust: betrouwbare inzet van
  -50 °C tot +140 °C gedurende ruim 1.500 bedrijfsuren met succes getest

 • Eenvoudig: Batterijvervanging die gereedschapsvrij, veilig en intuïtief is

 • Beschermd: elektronica in glas-metaal doorvoer is ongevoelig voor water

Multifunctionele koffer

Meer informatie

Configureren en uitlezen: De multifunctionele koffer

 • Veilig: Loggers vervoerd in de ingebouwde uitleesunit

 • Snel: Programmeer en lees tot 8 dataloggers parallel uit

 • Foutloos: Stabiele uitlezing en programmering

Intuïtieve bediening: De CFR-software

 • Begeleid: Vooraf ingestelde, intuïtieve processen

 • Ongecompliceerd: Eenvoudige berekening van holdingfase en letaliteit

 • Compleet: Snel en uitgebreid rapporten genereren

Begeleid werken: De diensten

 • Voltooien: Realisatie van validaties & kwalificaties (DQ, IQ, OQ, PQ)

 • Getest: Geaccrediteerde kalibraties - ook ter plaatse

 • Persoonlijk: Sterilisatieworkshops door onze experts

In welke toepassing bent u geïnteresseerd?

Vriesdrogen

Meer informatie

Sterilisatie

Meer informatie

Reiniging en desinfectie

Meer informatie

White paper

White paper

Download

Whitepaper: dataloggers testo 190 grondig getest

Testverlopen en resultaten wat betreft:

 • Robuustheid

 • Nauwkeurigheidsdrift

 • Betrouwbaarheid van de batterij

White paper

Download

Special: Validatie van de stoomsterilisatie.

Expertise met betrekking tot stoomsterilisatie:

 • Werkwijze en risico’s

 • Reglementaire eisen

 • Farmaceutische veiligheid en economische efficiëntie

Meer downloads

Praktijkvoorbeeld vriesdrogen

Download

Praktijkvoorbeeld steriliseren

Download

Factsheet testo 190

Download

Productbrochure testo 400

Download