Verrassend eenvoudig: de testo 191 software professional

Met de testo 191 software professional worden de dataloggers geconfigureerd en uitgelezen. Om dit voor u zo snel en eenvoudig mogelijk te maken, hebben we er bij de ontwikkeling van de software op gelet dat alleen die functies worden geïntegreerd die u echt nodig heeft. En die functies kunnen intuïtief en zelfverklarend worden gebruikt.

In acht stappen naar het resultaat:

 1. Datalogger programmeren
 2. Datalogger uitlezen
 3. Meetgegevens visualiseren
 4. Berekening definiëren
 5. Acceptatiecriteria definiëren
 6. Resultaten analyseren
 7. Meetopbouw visualiseren
 8. Rapport configureren en opstellen

Uw contact met ons

Wilt u het HACCP dataloggersysteem testo 191 leren kennen?

Stuur ons dan gewoon een e-mail of bel ons. Onze experts staan u altijd graag te woord.

Datalogger programmeren

 • Per USB in de multifunctionele koffer configureren
 • Elke logger apart configureren of een configuratie overdragen naar maximaal 8 loggers
 • Startvoorwaarden flexibel vastleggen: niet alleen op datum en tijd maar ook op drempel-temperatuur, EN- resp. Of-koppeling
 • Meetfrequentie definiëren

Datalogger uitlezen

 • Per USB in de multifunctionele koffer uitlezen
 • Visualisatie van de resultaten voor losse of voor alle loggers, als grafiek of als tabel
 • Gedeeltelijk uitlezen mogelijk: tijdvenster vrij te kiezen

Meetgegevens visualiseren

 • Met eenvoudige zoom-functie delen van de meting exact analyseren
 • Met het dradenkruis meetpunten eenvoudiger selecteren
 • Gegevens van commentaar voorzien: aantekeningen direct in de grafiek zetten en opnemen in het pdf-rapport
 • Met tijdstempels bijv. Hold-fase eenvoudig markeren en van commentaar voorzien

Berekeningen definiëren

 • Letaliteits- en verzadigde-stoom-controle automatisch
 • F-0, F-70 en F-90 waarde vooraf in te stellen
 • Automatische en handmatige berekening van de Hold-fase
 • A-0 en C-0-waarde

Acceptatiecriteria definiëren

 • Ondersteuning door voorbeelden van visualisaties en uitleg bij afzonderlijke procesparameters (bijv. temperatuurverloop, minimale Hold-tijd of maximale aanpassingstijd).

Resultaten analyseren

 • Overzicht van de geconfigureerde acceptatiecriteria
 • Slagen of mislukken van de meting wordt meteen aangegeven
 • Directe toegang om de acceptatiecriteria aan te passen
 • Weergave van de meetwaarden, grafisch en in tabelvorm
 • Het interval voor de berekening van de meetkromme kan eenvoudig worden bepaald door tijdstempels direct in de grafische weergave van de meetkromme te zetten

Meetopbouw visualiseren

 • Meetpuntinrichting voor een perfecte documentatie
 • Upload van eigen foto's van de installatie
 • Loggers met opschrift kunnen worden toegewezen aan de daadwerkelijke positie in de autoclaaf 
 • Visualisatie van de gemeten temperatuur gedurende de tijd dat de installatie in bedrijf is

Rapport configureren en opstellen

 • Relevante informatie van het meetonderzoek individueel invoeren (bijv. fabrikant, beladingsschema, controleur)
 • Bedrijfslogo en titel van het rapport kunnen individueel worden aangepast
 • Rapportconfiguratie opslaan en opnieuw gebruiken
 • Auditrelevante gegevens in volledige omvang verkrijgen
 • Gegevens downloaden als pdf-rapport of als csv-bestand
 • 1-klik rapport neemt de rapportparameters van het laatste onderzoek over en maakt sneller opstellen van rapporten mogelijk