Verschildruk transmitter

Please provide a blok property to the StoryblokComponent

Verschildrukmeetomvormers en hun werking

Druk kan in vele gebieden een grote invloed hebben op de resultaten in de productie en industrie, maar ook op de kwaliteit van producten. Daarom is het des te belangrijker om deze nauwkeurig te kunnen meten. Omdat de resultaten van deze meting echter niet altijd door elektronische apparatuur kunnen worden gebruikt, kan een verschildrukmeetomvormer worden ingezet. Bij de meting van een verschildruk wordt het verschil tussen verschillende drukniveaus bepaald. De verschildruktransmitter zet de gemeten waarden om. De omzetting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd naar het bereik 4-20 mA of 0-10 V.

Welke eigenschappen moet een goede meetomvormer voor verschildruk hebben?

 • Automatische nulpuntinstelling

 • Eenvoudige integratiemogelijkheden

 • Gedifferentieerde meting

 • Deels uitrusting met vochtigheids- en temperatuurmeter

Verschildrukmeetomvormer in detail

Voor een doeltreffend gebruik van een meetomvormer voor verschildruk is het zinvol om gedetailleerder op het onderwerp in te gaan. Drukmeetomvormers bieden, onafhankelijk van de gemeten druksoort, een elektrische meting met een omvorming binnen een bepaald bereik. Er zijn verschillende effecten die een meting ondersteunen en beïnvloeden. Daarom werken de instrumenten, afhankelijk van de fabrikant, met verschillende principes. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van veranderingen in de weerstand, spanning of capaciteit.

Er bestaan drukmeetomvormers voor verschillende druksoorten. Er is in dit opzicht een bijzonder gebruikelijk ontwerp van verschildruktransmitters. Bij deze variant dient de meting om bij twee verschillende drukniveaus het verschil te meten. Om dit mogelijk te maken, werken er verschillende drukniveaus op de sensor in. Het resultaat is een uitgangssignaal dat in het bereik van 4-20 mA of 0-10 V kan worden aangegeven. In principe is het mogelijk om met de verschildruktransmitter ook de relatieve druk te meten en om te vormen.

Interessant is de vraag wat de toepassingsgebieden zijn voor instrumenten die de verschildruk kunnen omvormen. Deze zijn zeer uiteenlopend. Zo zorgen de instrumenten bijvoorbeeld voor de bewaking van filterinstallaties, ventilatiesystemen of ventilatoren. Verder kunnen ook druktanks en hun peil worden gecontroleerd. Ook de uitvoering van metingen in ruimten is mogelijk. Hier kan het zinvol zijn om op zoek te gaan naar een instrument dat ook andere metingen kan uitvoeren, zoals flowmeting. Ook een combinatie met andere meetinstrumenten kan nuttig zijn.

Naast de verschildruktransmitter bestaan nog andere meetomvormers. Het samenspel van de waarden kan helpen om bepaalde domeinen en de ontwikkeling ervan in het oog te houden en te reageren wanneer hier problemen optreden. Tot deze omvormers behoren bijvoorbeeld:

 • Andere drukopnemers

 • temperatuurmeetomvormers

 • vochtigheidsmeetomvormers

 • stromingsmeetomvormers

 • spanningsmeetomvormers.

Verschildrukmeetomvormers – een kijk op de uitrustingskenmerken

Of u nu een temperatuurmeetomvormer of een drukmeetomvormer zoekt, het is altijd belangrijk om te weten over welke eigenschappen deze instrumenten beschikken. Bij Testo vindt u instrumenten in verschillende uitvoeringen, zodat deze ook voor verschillende toepassingen kunnen worden ingezet. Zo vindt u bij ons bijvoorbeeld een klassieke drukmeetomvormer voor verschildruk die over een display beschikt. Daarnaast zijn ook modellen zonder display verkrijgbaar.

Indien u een gedetailleerdere uitvoering nodig hebt, kunt u controleren over welke andere eigenschappen de meetomvormers nog beschikken. Zo is bijvoorbeeld het meetbereik een aanwijzing voor de precisie van het instrument. Wanneer het meetbereik bijzonder laag is, heeft dit voor u als voordeel dat ook bij geringe druk een uiterst nauwkeurige meting wordt uitgevoerd. Bij een hoger meetbereik daarentegen kunnen hier afwijkingen optreden.

Optimale kenmerken voor een gedifferentieerde en nauwkeurige meting zijn:

 • laag meetbereik,

 • aanvullende metingen van stromingssnelheden en volumes,

 • nauwkeurigheid, onafhankelijk van de temperatuur.

Cleanroomtoepassingen

Cleanrooms

Gedefinieerde drukverschillen tussen cleanroom en aangrenzende ruimte zorgen voor kwaliteit