logo

Temperatuur transmitter

Temperatuurmeetomvormers en hun betekenis

Meetomvormers voor de temperatuur worden vooral in industriële toepassingen gebruikt. Ze werden ontwikkeld om spanningsveranderingen of weerstandsveranderingen, die van de temperatuur afhankelijk zijn, in andere uitgangssignalen te kunnen omzetten. Hiertoe behoren de signalen 4-20 mA en 0-10 V.

Deze gestandaardiseerde signalen kunnen vervolgens door andere elektronische apparaten worden gelezen. De gegevensoverdracht is veilig, snel en ook over lange afstanden mogelijk. Door de ontwikkeling van meetomvormers kon de meting aanzienlijk worden vereenvoudigd. Vroeger vond de overdracht van meetwaarden immers via kabels plaats en konden deze pas later worden verwerkt.

Voordelen van Testo temperatuurtransmitters

Bij de keuze van een model dat u voor de industrie kunt gebruiken, zijn er verschillende punten die interessant kunnen zijn:

  • geïntegreerde vochtigheidsmeetsensoren,

  • zelfcontrole door het instrument,

  • beschikbare analoge uitgangen,

  • langdurige stabiliteit bij de metingen,

  • nauwkeurigheid van de metingen.

Overzicht temperatuurmeetomvormer

Temperatuurtransmitters in de praktijk

De temperatuurtransmitters zijn zo ontworpen, dat ze de temperatuur in speciale omgevingen kunnen registreren. Dit kan bijvoorbeeld de temperatuur in cleanrooms zijn, maar ook in andere ruimten. Hiervoor werken de transmitters met een temperatuurvoeler of met een geïntegreerde sensor. De temperatuur wordt gemeten door de weerstandssensoren. Daarna begint het eigenlijke werk van de omvormer. De meetomvormer zorgt voor een omrekening van de resultaten. De output is dan een lineair uitgangssignaal. Dit kan 0-10 V of 4-20 mA bedragen.

Dauwpunt transmitter

Product selectie

Temperatuur meetomvormers en hun geïntegreerde functies

Temperatuurmeetomvormers zijn met diverse eigenschappen uitgerust. Afhankelijk van het instrument kunnen deze eigenschappen sterk verschillen. Indien u gewoon graden Celsius wilt omvormen om deze gegevens verder te verwerken, hebt u minder gedetailleerd uitgeruste instrumenten nodig dan bij noodzakelijke metingen voor een duurzame kwaliteitsborging. Veel meetomvormers beschikken over twee analoge uitgangen, die het mogelijk maken vochtigheid en temperatuur om te vormen.

Kiest u voor een temperatuurmeetomvormer die aan de wand of een machine wordt gemonteerd, dan dient u erop te letten dat bij het betreffende instrument een controle van de gegevens zonder demontage mogelijk is. Ook de nauwkeurigheid van de metingen is een belangrijk punt. Net zoals andere meetinstrumenten heeft ook de temperatuurmeetomvormer verschillende meetbereiken en kleine afwijkingen. Naargelang hoe belangrijk een gedetailleerde meting is, moet de nauwkeurigheid prioriteit hebben.

Overige transmitters

Naast de temperatuurtransmitter en de vochtigheidstransmitter zijn er ook andere omvormers in gebruik: druktransducers, flowtransducers en spanningsomvormers.

Omvormers van meetgrootheden met vochtigheidsmeter

Meetomvormers voor de temperatuur zijn dikwijls uitgerust met een aanvullende vochtigheidsmeter. Deze wordt vooral ingezet, wanneer het om een kritisch klimaat gaat. In de klimaattechniek gelden hoge eisen waaraan moet worden voldaan, om de kwaliteit van de producten te kunnen behouden. Door de hoge meetnauwkeurigheid die met de omvormer kan worden bereikt, is ook de meting van hoge temperaturen perfect mogelijk. Ongeacht of een vochtigheidsmeter geïntegreerd is, zijn er enkele voordelen die een hoogwaardige temperatuurmeetomvormer van Testo kan bieden:

  • Maar los van het feit of er een geïntegreerde vochtigheidsmeetvoorziening is, zijn er ook enkele voordelen die een hoogwaardige Testo temperatuursensor kan bieden:

  • veelzijdige toepassingsgebieden, bijvoorbeeld gebouwautomatisering,

  • veelzijdige toepassingsgebieden, zoals geautomatiseerde gebouwentechniek

  • hoge meetnauwkeurigheid

  • hoge betrouwbaarheid van de meetresultaten

Omvormers van meetgrootheden en hun voordelen

De instrumenten uit het assortiment van Testo – of het nu vochtigheidsmeters, verschildrukmeetomvormers of temperatuurmeetomvormers zijn – zijn doorgaans niet alleen voor metingen ontwikkeld. Ze brengen altijd nog andere voordelen met zich mee. Hiertoe behoort bijvoorbeeld een geïntegreerde diagnosefunctie. Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden door de instrumenten niet alleen waarden gemeten, maar ook andere parameters gecontroleerd. Dit kunnen bijvoorbeeld voedingsspanningen of -weerstanden zijn. Indien bij deze parameters een fout wordt vastgesteld, verstuurt het instrument een signaal. Als hier storingen optreden met de parameters, wordt er een signaal afgegeven.