Professionele verwarmingsmeettechniek voor elke behoefte.

Om een optimaal werkende verwarming te garanderen moeten bij de inbedrijfstelling en periodiek verschillende functiecontroles, instellingen en metingen worden uitgevoerd aan gasgestookte cv-installaties en installaties die op olie of vaste brandstoffen werken. Daartoe behoren rookgasanalyse, verschildrukmetingen, lekdetectie en dichtheidscontroles, metingen van de aanvoertemperatuur, controle van spanning, stroom en weerstand alsmede CO-omgevingsmetingen.

Met Testo´s oplossingen voor metingen aan verwarmingen bent u uitstekend uitgerust voor alle meettaken bij het dagelijks werk – en u voert uw job nog professioneler, betrouwbaarder en sneller uit.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact
Heating-2023-Teaser-BE.jpg

Ontdek hier onze herfstacties!

Alles eenvoudig, digitaal en verbonden:
de onverslaanbare tools voor verwarmingsinstallaties.


Code van goede praktijk

CODE_VAN_GOEDE_PRAKTIJK_MEETTOESTELLEN_NL.jpg

Meten is weten. Maar hoe meten we correct?

Download nu de Code van Goede Praktijk over meettoestellen voor de installateur. Deze code van de goede praktijk kwam tot stand in samenwerking met Cedicol. Een niet te missen naslagwerk voor de professionele installateur.

Rookgasanalyse

De rookgasmeting bij een verwarmingsinstallatie dient ertoe om de met rookgas uitgestoten schadelijke stoffen en de verloren verwarmingsenergie vast te stellen.

 • De atmosfeer moet zo weinig mogelijk door schadelijke stoffen worden belast
 • De energie moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt

testo ProHeat

instalight-2000x1500.jpg

Met testo ProHeat gaat de technicus op stap met zijn rookgasanalyser, zijn werkkoffer en zijn tablet of Smartphone. U maakt ter plaatse uw rookgasattest en stuurt het in PDF formaat door naar de klant.


Meettechniek voor warmtepompen

Bij Testo vindt u de passende meettechniek om warmtepompen wat kosten en energieverbruik betreft efficiënt te laten werken. Bovendien zorgt u er zo voor dat ook het milieu zo min mogelijk wordt belast door uitlopend koudemiddel.

 • Druk en temperatuur inspecteren
 • Koudemiddel-service gecontroleerd uitvoeren
 • Dichtheidstest en evacuering. eenvoudig uitvoeren

Verschildrukmeting

De controle van de gasdruk aan branders is een standaard controle bij het onderhoud van huishoudelijke verwarmingsinstallaties. Hierbij wordt de statische en de dynamische gasdruk van de installatie gemeten. 

 • Optimale gasdruk voor gasketels in het bereik van 18 tot 25 mbar
 • Uitval van de verwarmingsinstallatie vermijden

Temperatuurmeting

Voor aanvoer- en retourtemperaturen, voor radiatoren en vloerverwarmingen of voor de omgevingslucht: Testo biedt het hele gamma aan temperatuurmeters voor wie in de verwarmingsbranche werkt.

 • Grote keuze aan voelers voor max. flexibiliteit
 • Optimaal gekalibreerde meetinstrumenten overeenkomstig de normen

Elektrische meetgrootheden

Gebruikersvriendelijke en goed te hanteren meetinstrumenten zorgen voor een nauwkeurige en veilige meting van elektrische parameters zoals stroom, spanning of weerstand.

 • Innovatieve multimeters, stroomtangen, stroommeters en voltmeters
 • Controle van de ionisatiestroom aan gasketels

Dichtheid en lekkage

De dichtheidscontrole (ook lektest of ook lekhoeveelheidstest genoemd) van een gasleiding moet om de 12 jaar met behulp van een meetinstrument worden uitgevoerd.

 • Meting van lekhoeveelheden aan de gasleiding bij bedrijfsdruk
 • Controle of een leiding lekt en hoe groot dit lek is

CO-omgevingsmeting

Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. Daarom moet op stookplekken waar het kan ontstaan, regelmatig de CO-belasting in de omgeving gecontroleerd worden.

 • Veilige CO-meting in luttele seconden
 • CO-nulling op de meetplek