Dataloggers voor uv-straling – instrumenten voor verschillende toepassingsgebieden

Uv-dataloggers zijn in staat de lichtbelasting in bepaalde toepassingen te registreren en zo een eenvoudige controle mogelijk te maken. Er zijn talrijke producten en goederen die negatief of positief door licht kunnen worden beïnvloed. De uv-datalogger stelt vast wanneer bepaalde grenswaarden worden bereikt. Welke grenswaarden dit zijn, bepaalt u zelf. U hebt immers de mogelijkheid om het instrument te configureren. Dankzij een permanente controle van de lichtinvloeden weet u direct wanneer hier veranderingen optreden. Zo kunt u snel de noodzakelijke maatregelen treffen, om uw producten te beschermen. Veel uv-dataloggers zijn bovendien in staat ook andere gegevens te meten, bijvoorbeeld de vochtigheid of temperatuur.

Speciaal artikel

Datalogger i.p.v. thermo-hygrograaf
Gedetailleerd en informatief worden de voordelen van klimaatbewaking met dataloggers uitgelegd.

Tips voor de aankoop van een datalogger voor uv-straling:

  • Let op de aanwezigheid van geïntegreerde sensoren.
  • Kies voor een doeltreffende gegevensopslag.
  • Draadloze instrumenten kunnen de meetgegevens snel doorsturen.

 

Producten voor de uv-meting en registratie


Toepassingen voor uw uv datalogger

Uv datalogger voor de bewaking in vitrines

Meting van uv-straling – wanneer is het zinvol?

De vraag of u een uv-datalogger nodig hebt, hangt af van welke producten u tegen de straling wilt beschermen of van welke invloed licht op uw producten kan hebben. Dataloggers voor licht worden bijzonder veel gebruikt bij tentoonstellingen en speciale museum- of archiefstukken. Indien u bijvoorbeeld objecten in een vitrine tentoonstelt, kan het noodzakelijk zijn om het klimaat in de vitrine te bewaken. In zo’n geval is het nuttig om de uv-datalogger te combineren met een datalogger voor de temperatuur en luchtvochtigheid. Papier bijvoorbeeld, reageert vanaf een bepaalde ouderdom zeer gevoelig op licht, vochtigheid en uv-straling. Daardoor kunnen veranderingen in de vitrine schade aan het papier veroorzaken.

Dit geldt ook voor andere tentoongestelde werken. Zo zijn aangepaste klimaatomstandigheden essentieel voor foto’s, standbeelden en houtsnijwerk. Ook wanneer u deze gecreëerd hebt, kunnen er nog altijd invloeden zijn die voor veranderingen zorgen. De datalogger voor licht registreert deze veranderingen en is bovendien in staat om u te waarschuwen, wanneer de veranderingen bepaalde grenzen overschrijden.

Daarom worden uv-dataloggers vooral in musea veel gebruikt. Maar ook in de productie of de opslag en logistiek kan het noodzakelijk zijn de combinatie van licht, temperatuur en vochtigheid te observeren, om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen. Dan kan een lux-datalogger in combinatie met andere meetinstrumenten zinvol zijn.

Aanvullende apparaten voor de klimaatbewaking:

Lux datalogger voor de bewaking van beelden

Lux-datalogger als onderdeel van een systeem voor gegevensmonitoring

Is het uw verantwoordelijkheid om diverse parameters bij bepaalde toepassingen onder controle te houden? In dit geval is het gebruik van alleen een datalogger voor licht mogelijk niet voldoende. In plaats daarvan kan het nuttig zijn om een totaalsysteem voor gegevensmonitoring in te zetten. Zo’n systeem bestaat uit meerdere onderdelen. Hier kan een wifi-datalogger een zeer goede keuze zijn. Deze maakt een eenvoudige verbinding met het netwerk mogelijk.

Een ander onderdeel van een systeem voor gegevensmonitoring is de base, die de alarmvisualisatie bevat en de binnenkomende waarden opslaat. Verder moet het systeem nog met bepaalde software worden uitgerust. Deze software helpt u bij het analyseren van de resultaten en het opstellen van rapporten. Zo hebt u een systeem waarin alle waarden worden samengebracht. Dit maakt het eenvoudiger om de monitoring efficiënt uit te voeren.

De voordelen van een systeem voor gegevensmonitoring:

  • totaalsysteem
  • meerdere parameters meetbaar
  • verzameling van alle waarden in de base 
  • software voor de analyse

 

Datalogger uv met alarmfunctie

Uv-dataloggers eenvoudig bestellen bij Testo

Wilt u met een datalogger voor uv-straling werken en de uv-meting doeltreffend kunnen uitvoeren? De keuze voor moderne instrumenten biedt dan de optimale oplossing. De dataloggers in het assortiment van Testo zijn modern uitgerust. Het gaat hierbij om instrumenten die met weinig moeite gedifferentieerde resultaten kunnen bereiken. Dit biedt u het voordeel dat u altijd een duidelijk overzicht hebt van de ontwikkeling van de lichtomgeving en indien nodig snel kunt reageren om tentoonstellingsstukken of producten te beschermen. De gedetailleerde beschrijving van de instrumenten bij Testo maakt het u bovendien gemakkelijker om de passende technische oplossingen te vinden.
Datalogger uv met alarmfunctie

Dataloggers voor luxmeting met geïntegreerd alarm

Veel dataloggers zijn tegenwoordig zo gemaakt, dat er een alarm mee kan worden ingesteld. Hierdoor wordt een voortdurende controle van de resultaten overbodig. U organiseert bijvoorbeeld een tentoonstelling met kwetsbare stukken. Door een lux-datalogger te installeren waarin u grenswaarden instelt, hebt u het voordeel dat de instrumenten hun werk doen zonder extra ondersteuning. Ze meten regelmatig de waarden en activeren een alarm, indien bepaalde grenzen worden overschreden.

Wanneer is een uv-logger met alarm zinvol?

  • Strenge richtlijnen bij de grenswaarden 
  • Controle van de omgeving bij zeer kwetsbare stukken
  • Toepassingsgebieden waarbij geen permanente controle mogelijk is

Nu een datalogger voor licht bestellen

Is in bepaalde afdelingen van uw bedrijf of in de industriële branche waarin u werkt, de meting van uv-straling bijzonder belangrijk? Dan hebt u de mogelijkheid om heel ongecompliceerd en snel een instrument bij Testo te bestellen. Dankzij ons ruime aanbod vindt u ook makkelijk verschillende instrumenten die met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit is interessant wanneer u niet alleen de uv-straling wilt meten, maar ook de temperatuur of luchtvochtigheid.