Emissie-meetinstrument – rookgasanalyse voor de industrie

Emission measurement instrument

Emissie meetinstrumenten

 • Toepassingsgebied – hier bestaan verschillende instrumenten
 • Detectie van de gegevens, bijvoorbeeld CO of SO₂
 • Snelle beschikbaarheid om te meten
 • Geïntegreerde sensoren

De belasting van het milieu door emissies is geen geheim. Wel is het zo dat de afgelopen jaren door de toename van de belasting steeds meer problemen optreden. Hier zijn de verantwoordelijke personen ertoe verplicht, de emissie die onder hun verantwoordelijkheid valt onder controle te houden. Daarvoor moet men echter een emissiedetector bij de hand hebben.

De speciale rookgasanalyser is er door zijn moderne technische uitrusting toe in staat, al minimale belastingen te detecteren en op die manier gedetailleerde waarden te verkrijgen. Met name in de industrie zijn zulke instrumenten een handig hulpmiddel. Omdat ze goed in de hand liggen en uitstekend uitgerust zijn, kan men ze zeer eenvoudig bedienen en bieden ze uiterst nauwkeurige waardemetingen die men vervolgens kan analyseren.

Referentie video: Brander onderhoud bij Ammerlaan door Vitotherm

Tips for buying emission measuring technology:

 • Toepassingsgebied – hier bestaan verschillende instrumenten
 • Detectie van de gegevens, bijvoorbeeld CO of SO₂
 • Snelle beschikbaarheid om te meten
 • Geïntegreerde sensoren

Meetinstrumenten emissiemeting

Emissiemeting – daarom is deze zo belangrijk

Emissie-meetinstrument
Industriële installaties moeten voor een onderneming aan belangrijke voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is de efficiëntie. Installaties die zeer efficiënt werken, besparen de eigenaar tijd en geld. Het monitoren van hun werking is dus aan te bevelen. Zo heeft u de mogelijkheid om te zien waar de efficiëntie nog verbeterd kan worden. Hierbij komt een emissie-meetinstrument als handig hulpmiddel om de hoek kijken. Het kan de gebruiker erbij helpen, de controle over de efficiëntie van de installatie te behouden.

Technische installaties en het gebruik ervan gaan gepaard met een uitstoot van stoffen. Dit brengt enkele nadelen met zich mee. Met name luchtverontreiniging is daarbij een belangrijk thema. De verantwoordelijke personen hebben de taak, verontreiniging van de lucht te voorkomen of zo gering mogelijk te houden. Hiervoor bestaan ook juridische regelingen en verordeningen waarnaar men zich moet richten. Daarin staan emissiegrenswaarden. Als deze worden overschreden, dan leidt dat niet alleen tot een grotere belasting van het milieu, maar kan dat ook de gezondheid van het personeel belasten.

Emissie monitoring moet nauwkeurig worden uitgevoerd. Dat betekent dat de resultaten de u door de meetinstrumenten krijgt, representatief moeten zijn. Bovendien is het handig als deze resultaten meteen met elkaar worden vergeleken. Daarbij moet het mogelijk zijn om met de rookgasanalyser ook grenswaarden te kunnen meten. U kunt metingen niet zomaar door iedereen laten uitvoeren. U heeft dus gekwalificeerd personeel nodig, dat de metingen uitvoert.

Met het emissie-meetinstrument bestaat de mogelijkheid, verschillende factoren aan te pakken. Daartoe behoren geluiden en schokken, maar ook geuren en schadelijke stoffen.

De meeste metingen worden uitgevoerd voor schadelijke stoffen voor de lucht. Daarbij moeten bij de metingen ook de schadelijke stoffen geïdentificeerd worden, die in de lucht aanwezig zijn. Normaal gesproken maakt het instrument hier gebruik van een indicatie van de concentratie. Uiteraard ligt het aan de uitvoering van het instrument, welke mogelijkheden beschikbaar zijn.

Emissie monitoring

Waar wil je emissie meten?

Emissiebewaking

Emissiebewaking

Het monitoren van fijnstof is natuurlijk een belangrijke factor als het gaat om gezondheid en milieubescherming. Maar ook de algemene controle van rookgaswaarden in bepaalde bereiken mag niet onderschat worden. Een combinatie van meerdere instrumenten kan hier zeer zinvol zijn. Intussen is de techniek zo ver, dat u de mogelijkheid heeft, verschillende instrumenten te combineren en de waarden dan met elkaar te vergelijken. 

Het emissie-meetinstrument wordt ook ingezet om algemene waarden te verkrijgen, terwijl een nanodeeltjes meter voor de controle van een belasting door nanodeeltjes in de omgeving kan worden gebruikt. Hij dient ter bescherming van de gezondheid van de mensen die actief zijn in de directe omgeving van industriële apparaten waarbij rekening gehouden moet worden met de uitstoot van nanodeeltjes. Door de gecombineerde resultaten van de instrumenten profiteert u van een zeer gedetailleerde evaluatie waarop u kunt teruggrijpen.


Emissie meetinstrument

Emissie-meetinstrumenten met zeer goede technische uitrusting

Emissie-meetinstrument uitrusting

Emissiecontrole in de industrie dient dus zeer gedetailleerd plaats te vinden en ook traceerbaar te zijn. Dit is in uw eigen belang en in het belang van uw medewerkers. Juist in de industrie, waar veel personen werkzaam zijn, is het uitermate belangrijk dat u de belasting zo gering mogelijk houdt. Emissie monitoring moet dus plaatsvinden met een zeer goed technisch instrument. Hier kunt u bij Testo de passende rookgasmeters vinden. De technische uitrusting van de instrumenten is uitstekend. U profiteert ervan dat u met één instrument verschillende metingen kunt doen. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid, NO₂,CO, COlow, NO, NOlow of SO₂ te meten.

Emissie meten – het aanbod van Testo

Of het nou een nanodeeltjesmeters is of een rookgasanalyser – er bestaan verschillende mogelijkheden om de emissie in de industrie in de gaten te houden en te reageren als limieten worden overschreden. Deze hulpmiddelen in de vorm van technische instrumenten stellen wij van Testo u ter beschikking. U profiteert van een grote keuze aan verschillende oplossingen waarop u kunt terugvallen. Daarbij is het ook mogelijk de afzonderlijke instrumenten onderling te verbinden. Al naargelang het model kunt u er ook voor zorgen dat de gegevens in het interne netwerk via WiFi worden overgedragen.

Emissietechniek – resultaten gebruiken om lekken op te sporen

Leak detector

De emissietechniek die met de huidige instrumenten mogelijk is, biedt vele voordelen. Behalve het detecteren van de actuele waarden wat betreft uitgestoten rookgas, speelt deze ook een rol om de emissie te verlagen. In dit kader kan een lekdetector erbij worden gehaald.

Deze is op verschillende terreinen in te zetten. Als een emissie-instrument bijvoorbeeld vaststelt dat de uitstoot van rookgassen te sterk is gestegen, dan kunnen hiervoor verschillende oorzaken bestaan. Eén mogelijkheid is het optreden van een lekkage. Opsporen van het lek, vooral als het erg klein is, is de taak van een lekzoeker.

De lekzoeker en zijn eigenschappen:

 • Zeer hoge gevoeligheid 
 • Eenvoudige bediening
 • Detecteert ook kleine lekkages bij lekkende apparaten