Binnenklimaat

Door het regelmatig meten van de luchtkwaliteit en behagelijkheid op werkplekken is een exacte inregeling van het binnenklimaat mogelijk. Hiermee vermindert het risico op ziekte-gerelateerd personeelsuitval. Ook draagt de kwaliteit van het binnenklimaat en de behagelijkheid bij aan de prestaties van de werknemers.Een slecht binnenklimaat, bijvoorbeeld vanwege de hoge concentratie van CO2, resulteert in vermoeidheid, slechte concentratie en kan zelfs ziektes veroorzaken! Voor een goed binnenklimaat is regelmatig luchten noodzakelijk.

Kwaliteit van de ruimtelucht

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

De kooldioxideconcentratie en de kwaliteit van de ruimtelucht in binnenruimtes zijn de belangrijkste indicatoren voor een toereikende kwaliteit van de ruimtelucht.

 • Kwaliteit van de ruimtelucht beoordelen door CO2 en andere metingen
 • CO2 concentratie mag 1000 ppm niet overschrijden

Turbulentiegraad

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

De luchtsnelheid in ruimtes is rechtstreeks van invloed op de thermische behaaglijkheid.

 • De turbulentiegraad drukt de schommeling van de luchtsnelheid en de intensiteit van de luchtstroming uit
 • Luchttemperatuur en turbulentiegraad nauwkeurig registreren

Vochtigheid en temperatuur

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

De parameters luchttemperatuur en relatieve vochtigheid zijn belangrijk bij de planning, selectie en instelling van de verwarmings- en beluchtingsinstallatie.

 • Aanbevelingen voor de relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 65%

Stralingswarmte

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

Juist extreme voorwaarden op werkplekken leiden vaak tot zwaardere werkbelasting.

 • Meting van de WBGT-index (Wet-Bulb-Globe-Temperature) voor de beoordeling van werkplekken, die worden belast door warmtestraling
 • Conform DIN 33403 en ISO 7243

Behaaglijkheid (PMV/PPD)

testo 480 comfort level measurement (PMV/PPD)

Het welbevinden van de mens in een ruimte, zijn behaaglijkheid, hangt af van een reeks bepaalde uitwendige beïnvloedende grootheden.

 • Alle parameters in de PMV/PPD-meting verenigd
 • Gemiddelde waarde van de klimaatbeoordeling
 • Conform ISO 7730

Licht

0560-0560-05.jpg

Een adequate verlichting op de werkplek dient ertoe om het personeel voldoende licht te geven om taken goed te kunnen vervullen.

 • Lichtsterkte (natuurlijk of kunstlicht) meten en beoordelen

Geluid

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Als het geluidsniveau op de werkplek hoog is, dan daalt de efficiëntie van de medewerkers - of de geluidsbelasting nu wordt veroorzaakt door apparaten of collega´s.

 • Nauwkeurig bewijs door geluidsmeting op werkplekken

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact