CV-installatie


De rookgassen die bij verbranding vrijkomen bevatten naast andere afvalstoffen ook CO2, oxyde en roetdeeltjes.

Deze zaken vervuilen het milieu, hebben een negatief effect op het klimaat en brengen verschillende gezondheidrisico’s met zich mee.

Daarom is het essentieel om verbrandingsprocessen efficiënter te maken en
tegelijkertijd emissie te verlagen.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Rookgasanalyse

De rookgasmeting bij een verwarmingsinstallatie d.m.v. een rookgasmeter dient ertoe om de met rookgas uitgestoten schadelijke stoffen en de met het warme rookgas verloren verwarmingsenergie vast te stellen.

 • De atmosfeer moet zo weinig mogelijk door schadelijke stoffen worden belast
 • De energie moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt

Onderhoud warmtepompen

Bij Testo vindt u de passende meettechniek om warmtepompen wat kosten en energieverbruik betreft efficiënt te laten werken. Bovendien zorgt u er zo voor dat ook het milieu zo min mogelijk wordt belast door uitlopend koudemiddel.

 • Druk en temperatuur inspecteren
 • Koudemiddel-service gecontroleerd uitvoeren
 • Dichtheidstest en evacuering. eenvoudig uitvoeren

Drukmeting

De controle van de gasdruk aan branders behoort bij onderhoud aan verwarmingsinstallaties in huizen tot de standaard metingen. Daarbij worden de gasstromingsdruk en de rustdruk van het gas van de installatie gemeten.

 • Optimale stromingsdruk bij geisers in het bereik van 18 tot 25 mbar
 • Uitval van de verwarmingsinstallatie vermijden

Temperatuurmeting

Voor aan- en afvoeremperaturen, voor radiatoren en vloerverwarmingen of voor omgevingslucht: Testo biedt het hele range aan temperatuurmeters voor wie in de verwarmingsbranche werkt.

 • Grote keuze aan sensoren voor max. flexibiliteit
 • Optimaal gekalibreerde meetinstrumenten overeenkomstig de normen

Elektrische meting

Gebruikersvriendelijke en goed te hanteren meetinstrumenten zorgen voor een nauwkeurige en veilige meting van elektrische parameters zoals stroom, spanning of weerstand.

 • Innovatieve multimeters, stroomtangen, stroommeters en voltmeters
 • Controle van de ionisatiestroom aan gasketel

Lekdetectie

De dichtheidscontrole (beter lektest of ook meting van lekhoeveelheden genoemd) van de leidinginstallatie moet om de 12 jaar herhaaldelijk met een meetinstrument worden uitgevoerd.

 • Meting van lekhoeveelheden aan de gasleiding onder operationele voorwaarden / bedrijfsdruk
 • Controle of er gas ontsnapt uit de leiding en in welke hoeveelheid

CO-omgevingsmeting

Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. Daarom moet op stookplekken waar het kan ontstaan, regelmatig de CO-belasting in de omgeving gecontroleerd worden..

 • Veilige CO-meting in secondenk
 • CO-nulling op de meetplek