1. Home
  2. Produkti
  3. Meritev pretoka – optimalno merjenje pretoka

Strömungs­messgerät

Obstajajo različni dizajni merilnika pretoka. Na voljo je tudi kot anemometer in se lahko uporablja na različnih področjih. Obstaja nekaj področij, zlasti v industriji, kjer imajo merilniki pretoka pomembno vlogo. Poleg merjenja v kanalih, obsegajo tudi merjenje na odprtinah za izpust zraka in filtrih.

Merilnik pretoka/anemometer – uporaba na številnih področjih

Uporaba anemometra z vetrnico ali nape za merjenje prostorninskega pretoka je odvisna od pogojev. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno ogledati si posamezne instrumente za merjenje pretoka, da se lahko odločite, kateri od modelov najbolje ustrezajo vašim pričakovanjem.

Merilnik pretoka pecej pomaga na naslednjih področjih:

  • meritve v kanalih,

  • meritve na odprtinah za izpust zraka,

  • meritve ravni udobja in

  • meritve na filtrih.

Merilni instrumenti za merjenje pretoka

Das könnte Sie auch interessieren

No results found.

Meritev pretoka – tukaj je zlasti pomemben

Podroben vpogled v področja uporabe pomaga pri odločitvi o tem, kateri merilnik je pretoka primeren. Uporabljajo se zlasti za meritve v kanalih. Tukaj so namenjeni omogočanju nadzora nad hitrostjo zraka v kanalih. Prezračevalni kanal je eden izmed najpomembnejših, ključnih elementov klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov. Uporaba merilnika pretoka je tukaj tudi rešitev za nadzor delovanja tega dela sistema.

Vendar ni nujno, da so učinkoviti samo klimatizacijski sistemi. Učinkovitosti ne smemo podceniti niti pri prezračevalnih odvodih. Meritve na odvodih so torej dodatni dejavnik, ki ga moramo upoštevati, kadar gre za merjenje pretoka. Glede tega vam bo pomagal zlasti anemometer. Na sistem lahko vplivajo celo majhne spremembe v prostorninskem pretoku.

Anemometri za merjenje pretoka in drugih vrednosti so:

anemometer z vetrnico

Za merjenje pretoka v odprtinah za zrak in prezračevalnih kanalih ter za preverjanje dovoda in izpušnega zraka pri prezračevalne rešetke, ploščatih izhodih in vrtinčnih izhodih.

Bestseller

testo 405i

toplotni anemometer

Za merjenje pretoka v odprtinah za zrak in prezračevalnih kanalih ter za preverjanje dovoda in izpušnega zraka pri prezračevalne rešetke, ploščatih izhodih in vrtinčnih izhodih.

Highlight

testo 420

napa za prostorninski pretok

Za merjenje volumskega pretoka, temperature in relativne vlažnosti pri večjih vrtinčnih izhodih.

Bestseller

testo 510 Set

Diferencialni tlak

Idealen je za merjenje tlačnih razlik na filtrih in za izvajanje meritev statične cevi pitot v zračnih kanalih.

Highlight

testo 420

Več funkcijski merilni instrumenti

For all air conditioning and ventilation measurements.

Anemometri – instrumenti s koristnimi funkcijami

Meritev pretoka lahko postane izziv, če pri roki nimate ustreznih instrumentov. Kadar iščete merilnik pretoka, je pomembno preveriti, katere vrednosti boste beležili z instrumentom.

Klasični merilnik hitrosti vetra ima različne funkcije kot toplotni anemometer ali napa za prostorninski pretok. Pretok je možno meriti z veliko instrumentov. Vendar se le-ti razlikujejo glede določenih funkcij. Tako je anemometer z vetrnico zmožen tempiranega izračuna srednje vrednosti več točk. Tega mogoče ne bodo zagotovili merilni instrumenti za merjenje hitrosti zraka in kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Preprosta meritev pretoka

Vrnimo se na merjenje pretoka v zaprtih prostorih. Na tem področju je anemometer prav tako idealna izbira, saj olajša veliko zadev. Anemometer z vetrnico ali dodatek sonde z vetrnico anemometru omogoča merjenje prostorninskega pretoka in stopnjo pretoka.

Merilni razponi zagotavljajo informacijo o maksimalni jakosti pretoka, ki ga beležimo. Meritev pretoka lahko izvedemo tudi z uporabo merilnega instrumenta za diferencialni tlak, ki ga lahko enostavno postavimo na prezračevalni kanal, kjer ga potem uporabljamo. Mogoče je, da boste še vedno potrebovali dodatke za merjenje pretoka. V tem primeru, boste v Testu prav tako našli, kar potrebujete.