Merilnik pretoka/anemometer – uporaba na številnih področjih

Obstajajo različni dizajni merilnika pretoka. Na voljo je tudi kot anemometer in se lahko uporablja na različnih področjih. Obstaja nekaj področij, zlasti v industriji, kjer imajo merilniki pretoka pomembno vlogo. Poleg merjenja v kanalih, obsegajo tudi merjenje na odprtinah za izpust zraka in filtrih.

Uporaba anemometra z vetrnico ali nape za merjenje prostorninskega pretoka je odvisna od pogojev. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno ogledati si posamezne instrumente za merjenje pretoka, da se lahko odločite, kateri od modelov najbolje ustrezajo vašim pričakovanjem.

Merilnik pretoka pecej pomaga na naslednjih področjih:

  • meritve v kanalih,
  • meritve na odprtinah za izpust zraka,
  • meritve ravni udobja in
  • meritve na filtrih.

Najboljši prodajalec

Merilni instrumenti za merjenje pretoka

Anemometer z vetrnico

Anemometer z vetrnico
Za merjenje pretoka v odprtinah za zrak in prezračevalnih kanalih ter za preverjanje dovoda in izpušnega zraka pri prezračevalne rešetke, ploščatih izhodih in vrtinčnih izhodih.

Termični anemometer

Termični anemometer

Za meritve pretoka v prezračevalnih kanalih, kot tudi za preverjanje izpušnega zraka na prezračevalnih rešetkih, ravnih izhodih in laboratorijskih dimnih omarah.

Napa za prostorninski pretok

Napa za prostorninski pretok

Za merjenje volumskega pretoka, temperature in relativne vlažnosti pri večjih vrtinčnih izhodih.

Diferenčni tlak

Diferenčni tlak

Idealen je za merjenje tlačnih razlik na filtrih in za izvajanje meritev statične cevi pitot v zračnih kanalih.

Practical guide – Air flow measurements in ducts


How to take proper air flow measurements in ducts in compliance with DIN EN 12599.
 

Pomembna področja uporabe:

Meritve kanala

Izhodne meritve

Meritve filtrov

Več funkcijski instrument

Za vse meritve klimatizacije in prezračevanja.

Meritev pretoka – tukaj je zlasti pomemben

Podroben vpogled v področja uporabe pomaga pri odločitvi o tem, kateri merilnik je pretoka primeren. Uporabljajo se zlasti za meritve v kanalih. Tukaj so namenjeni omogočanju nadzora nad hitrostjo zraka v kanalih. Prezračevalni kanal je eden izmed najpomembnejših, ključnih elementov klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov. Uporaba merilnika pretoka je tukaj tudi rešitev za nadzor delovanja tega dela sistema.

Vendar ni nujno, da so učinkoviti samo klimatizacijski sistemi. Učinkovitosti ne smemo podceniti niti pri prezračevalnih odvodih. Meritve na odvodih so torej dodatni dejavnik, ki ga moramo upoštevati, kadar gre za merjenje pretoka. Glede tega vam bo pomagal zlasti anemometer. Na sistem lahko vplivajo celo majhne spremembe v prostorninskem pretoku.

Vpliv hitrosti zraka na okoljske pogoje v različnih prostorih je običajno podcenjen. Raven udobja, ki ga oseba čuti v prostoru, je zelo odvisna od okolja. Nanjo vplivajo tako temperatura in vlažnost kot tudi hitrost zraka. Uporaba toplotnega anemometra je na teh področjih zlasti pogosta. Vendar je anemometer z vetrnico lahko tudi dobra izbira, kadar gre za pridobivanje učinkovitih vrednosti.

Meritev pretoka

Kar zadeva merjenje pretoka, se vedno splača večkrat preveriti klimatizacijski sistem. Klimatizacijski sistemi so opremljeni s filtrom. Da se zagotovi optimalno delovanje, je priporočljivo izvajati redni nadzor. Meritve na filtrih lahko izvedete z uporabo anemometra. To je edini način, da preprečite vstop umazanije v notranje prostore prek filtra in posledično onesnaževanje zraka v zaprtih prostorih.

Anemometri za merjenje pretoka in drugih vrednosti so:

Anemometri – instrumenti s koristnimi funkcijami

Anemometri

Meritev pretoka lahko postane izziv, če pri roki nimate ustreznih instrumentov. Kadar iščete merilnik pretoka, je pomembno preveriti, katere vrednosti boste beležili z instrumentom. Klasični merilnik hitrosti vetra ima različne funkcije kot toplotni anemometer ali napa za prostorninski pretok. Pretok je možno meriti z veliko instrumentov. Vendar se le-ti razlikujejo glede določenih funkcij. Tako je anemometer z vetrnico zmožen tempiranega izračuna srednje vrednosti več točk. Tega mogoče ne bodo zagotovili merilni instrumenti za merjenje hitrosti zraka in kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Namesto tega merilni instrumenti za merjenje hitrosti zraka in kakovosti zraka v zaprtih prostorih pokrivajo pomenljivo več področij uporabe. Gre za enega od najbolj priljubljenih merilnikov pretoka, katerega kakovost je, da ni zmožen le meritve pretoka. Pri tem je poudarek tako na temperaturi in tlaku kot tudi na vlažnosti in vročini. To pomeni, da lahko natančno analizirate okolje in se hitro odzovete, kadar nastopijo spremembe.

Za merilnik pretoka so pomembne naslednje značilnosti:

  • visoka občutljivost glede merjenja podatkov,
  • hitra analiza v sistemu in
  • enostavno upravljanje.

Izmerite hitrost vetra – merjenje vetra

Mogoče bo povsem smiselno meriti hitrost vetra na prostem. Obstaja nekaj področij, na katerih je merjenje hitrosti vetra pomemben dejavnik. Merilnik vetra je na primer oblikovan za izvajanje nenapovedanih meritev. V tem smislu Testovi instrumenti niso zmožni samo delovanja z eno enoto, temveč tudi z različnimi. Glede tega je zelo učinkovit anemometer z vetrnico. Odvisno od modela, lahko ponudi različne prikaze. To vam omogoča, da izberete med izračunom občutka mraza in Beaufortov ter tudi med vrednostmi kts, km/h, m/s ter vrednostma fpm in mph.

Naročanje Testovega merilnika pretoka

Če ste prepričani o koristih uporabe merilnika pretoka, boste našli vse, kar potrebujete pri Testu. Tukaj lahko izberete med različnimi modeli. Pri tem se imate možnost opredeliti za različne smeri. Z instrumenti je možno merjenje v zaprtih prostorih in na prostem. V nekaterih primerih lahko izkoristite prednost upravljanja prek pametnega telefona, kar tudi olajša uporabo merilnikov.

Merilnik hitrosti vetra

Preprosta meritev pretoka

Vrnimo se na merjenje pretoka v zaprtih prostorih. Na tem področju je anemometer prav tako idealna izbira, saj olajša veliko zadev. Anemometer z vetrnico ali dodatek sonde z vetrnico anemometru omogoča merjenje prostorninskega pretoka in stopnjo pretoka. Merilni razponi zagotavljajo informacijo o maksimalni jakosti pretoka, ki ga beležimo. Meritev pretoka lahko izvedemo tudi z uporabo merilnega instrumenta za diferencialni tlak, ki ga lahko enostavno postavimo na prezračevalni kanal, kjer ga potem uporabljamo. Mogoče je, da boste še vedno potrebovali dodatke za merjenje pretoka. V tem primeru, boste v Testu prav tako našli, kar potrebujete.

Prednosti merjenja pretoka z uporabo anemometra so:

  • merjenje pretoka v zaprtih prostorih;
  • izračun in posredovanje izmerjenih vrednosti;
  • v nekaterih primerih možnost analize.