Radio module for measuring instrument, 915.00 MHz FSK, appro...

Order-Nr.  0554 0190

Radio module for measuring instrument, 915.00 MHz FSK, approval for USA, CA, CL

Related Products

 • testo 110 testo 110
  testo 110
  € 100,00
 • testo 435-1 Testo 435-1
  testo 435-1
  € 442,00
 • testo 435-2 alt text en pi_testo-435-2_iaq-meter-1
  testo 435-2
  € 561,00
 • testo 435-4 Set alt text en pi_testo-435-2_iaq-meter-1
  testo 435-4 Set
 • testo 435-3 testo 435-3
  testo 435-3
  € 712,00
 • testo 435-4 testo 435-4
  testo 435-4
  € 756,00
 • testo 625 testo 625
  testo 625
  € 203,00
 • testo 635-1 testo 635-1
  testo 635-1
  € 285,00
 • testo 635-2 testo 635-2
  testo 635-2
  € 407,00
 • testo 635-2 U-value promo set testo 635-2 U-Value
  testo 635-2 U-value promo set
  € 979,00
 • testo 735-1 testo 735-1
  testo 735-1
  € 314,00
 • testo 735-2 testo 735-1
  testo 735-2
  € 420,00
 • testo 922 testo 922
  testo 922
  € 125,00
 • testo 925 testo 925 - temperature measuring instrument
  testo 925
  € 90,00
 • testo 926 testo 926
  testo 926
  € 88,00