logo
 1. Home
 2. Producten
 3. CO₂-datalogger voor de meting van gaswaarden

CO2 dataloggers

De CO-concentratie in een ruimte of gebied kan een invloed hebben op de menselijke gezondheid en op de producten en goederen die er zijn opgeslagen.

Meetinstrumenten voor gasconcentraties

Daarom is een gedetailleerde meting zeer belangrijk, om snel te kunnen reageren, wanneer de waarden in de verkeerde richting bewegen. Voor de uitvoering van een dergelijke CO₂-meting kan een datalogger voor CO₂ worden gebruikt. De dataloggers voor de meting van gasconcentraties zijn zo ontworpen, dat ze een weergave én analyse van de gegevens mogelijk maken.

Als u een CO-datalogger nodig hebt, spelen enkele factoren een belangrijke rol bij het maken van de juiste keuze:

 • gedetailleerde weergave van de waarden

 • gegevensbescherming, ook bij een stroomstoring

 • combinatie van de meting van gas, temperatuur en vochtigheid

 • nauwkeurig meetinstrument

 • eenvoudige bediening

Vraag naar onze speciale onderwijs prijzen voor de testo 160 IAQ dataloggers

Productdetails en toepassingen

No results found.

Meting van CO₂ – gebruikmaken van gedetailleerd weergegeven meetwaarden

De CO₂-concentratie in gebouwen kan zeer verschillend zijn. Hierbij spelen diverse factoren een rol. Het gehalte zelf kan een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van de binnenlucht. Vooral in ruimtes waar veel mensen actief zijn, is doorgaans een optimalisatie van de ventilatie noodzakelijk. Onaangename luchtjes zijn een aanwijzing dat de CO₂-concentratie te hoog is. Dit kan hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Met een CO₂-logger is het mogelijk een overzicht te krijgen van het verloop van de concentratie. Zo kunt u beter inschatten waar de ventilatie nog kan worden aangepast.

De meetresultaten dienen zo regelmatig mogelijk te worden geanalyseerd. Toch is het met name bij de meting van CO₂-waarden belangrijk dat u ook snel kunt reageren. Een goede datalogger beschikt over een visueel en een akoestisch alarm, wanneer de normwaarden worden overschreden. De normwaarden kunt u zelf invoeren; u bepaalt dus zelf welke concentratie niet mag worden overschreden.

Een ander belangrijk punt bij de aankoop is de gegevensopslag. Natuurlijk kan het gebeuren dat het instrument een keer zonder stroom of accuvoeding valt. Indien daarbij gegevens verloren gaan, is dat erg vervelend en kan dit tot blijvende problemen leiden. Daarom is een geïntegreerde opslag van de gegevens, zodat deze ook bij een stroomuitval bewaard blijven, aan te bevelen.

Kooldioxidemeting – praktische en overzichtelijke weergave

De CO₂-datalogger wordt in verschillende toepassingen ingezet voor de kooldioxidemeting. De meting zelf is voor u bijzonder belangrijk, om een doeltreffende en duurzame analyse van de gaswaarden te kunnen maken. Soms kan het nuttig zijn om hierbij ook een systeem voor gegevensmonitoring in te zetten. Dit systeem stuurt de gegevens dan door naar een computer of smartphone. Hierbij is ook de verbinding met een akoestisch alarm mogelijk.

Of het meetinstrument nu wordt ingezet voor industriële toepassingen of in kantoren, scholen of kinderdagverblijven, een nauwkeurige meting biedt altijd meerdere voordelen:

 • langetermijnoverzicht van de evolutie van CO2-blootstelling

 • snelle reactie bij verkeerde waarden

 • gasbelasting sneller onder controle krijgen

Datalogger-families van Testo

Draadloze dataloggers

Volautomatische systemen met eenvoudige installatie en bediening.

Bestseller

testo 174 T

Datalogger voor temperatuur

Praktische hulpmiddelen voor de bewaking van de temperatuur.

Highlight

testo 175 H1

Datalogger voor luchtvochtigheid

Temperatuur en vochtigheid betrouwbaar meten en documenteren.

Highlight

testo 176 P1

Druk datalogger

Gedetailleerde registratie van drukken en andere waarden.

UV-datalogger

Lichtbelasting en uv-straling effectief controleren en documenteren.

Highlight

testo 184 G1

Datalogger voor schokken

Schokken registreren voor een optimale transportbewaking.

CO₂-dataloggers online vinden bij Testo

Met een CO₂-datalogger van Testo beschikt u over een instrument dat dankzij zijn eenvoudige bediening optimaal kan worden ingezet. Door de professionele metingen is het mogelijk om een zeer goed overzicht te krijgen van de gasbelasting.

Om optimale omgevingsomstandigheden te garanderen, wordt bovendien aanbevolen de datalogger voor CO2 te combineren met andere instrumenten. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een datalogger voor de temperatuur of een datalogger voor de temperatuur en luchtvochtigheid inzetten. In sommige gevallen zijn de CO2-meetinstrumenten al voorzien van een extra temperatuurmeetfaciliteit.

Wanneer er ook behoefte is aan een overzicht van de UV-waarden, kan de investering in een UV-datalogger interessant zijn. Bij bewegende toepassingen, bijvoorbeeld in het transport, kan een aanvullende datalogger voor schokken belangrijke meetgegevens leveren.