De datalogger: hier dient hij voor

In de industrie, maar ook in openbare gebouwen en in de particuliere sector kan het noodzakelijk zijn enkele waarden in de lucht te meten. Behalve de temperatuur en luchtvochtigheid geeft bijvoorbeeld ook de CO₂-waarde informatie over de kwaliteit van de binnenlucht. Om voor een aangenaam binnenklimaat te kunnen zorgen, hebt u een regelmatig overzicht van de ontwikkeling van deze waarden nodig. Hiervoor wordt een logger ingezet. Bovendien zijn er dataloggers waarmee de optimale voorwaarden voor bepaalde producten kunnen worden getest. Vooral dataloggers voor de temperatuur worden veel gebruikt. Voor een bijzonder eenvoudige bediening kan een USB-datalogger zorgen. En er zijn nog andere praktische oplossingen.

Indien u een of meerdere dataloggers wilt kopen, spelen verschillende factoren een rol bij het maken van de juiste keuze:

 • Welke waarden kunnen met het instrument worden gemeten? 
 • Hoe nauwkeurig zijn de meetwaarden?
 • Kunnen de metingen worden herhaald?
 • Hoelang is de gebruiksduur van de accu? 
 • Zijn er extra kosten bij het gebruik van de instrumenten?
 • Welke software behoort bij het instrument?

Alle producten voor datamonitoring en -documentatie

De oplossing voor de veeleisende kwaliteitsmanager

Ononderbroken controle - met één enkel systeem.

 • Geautomatiseerde, ononderbroken en integere documentatie van uw omgevingsparameters door redundante beveiligingsmechanismen
 • Reduceert menselijk falen in de hele waardeketen door een hoge mate van automatisering
 • Maakt op tijd ingrijpen bij afwijkingen mogelijk – nog voordat deze ernstige gevolgen hebben
 • Volgens GAMP5 valideerbare software inclusief Audit Trail en ERES-principe gebaseerd op de regulatieve eisen van de 21 CFR Part 11 en de EU Annex van de GMP leidraad

WiFi datalogger

WiFi-datamonitoring
Volautomatische systemen met eenvoudige installatie en bediening.
 

USB-datalogger

USB Datalogger
Een integrale en betrouwbare gegevensregistratie.

Temperatuur datalogger

Datalogger voor temperatuur
Praktische hulpmiddelen voor de bewaking van de temperatuur.
 

Vochtigheid datalogger

Temperatuur en vochtigheid datalogger
Temperatuur en vochtigheid betrouwbaar meten en documenteren.
 

Druk datalogger

Datalogger voor druk
Gedetailleerde registratie van drukken en andere waarden.

CO₂-datalogger

Datalogger voor CO₂
Ideaal voor het meten van de gaswaarden in woon- en werkruimtes.

Uv datalogger

Dataloggers voor uv en lux
Lichtbelasting en uv-straling effectief controleren en documenteren.

Schok datalogger

Datalogger voor schokken
Schokken registreren voor een optimale transportbewaking.

Productadviseur

Productadviseur dataloggers
Vindt u de Datalogger the optimaal past to your applications.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

HACCP gids

Voedselkwaliteit waarborgen en HACCP-voorschriften naleven in de horeca

Passende dataloggers voor elke toepassing


Dataloggers: daarom zijn ze zo belangrijk

De vraag of in een systeem of ruimte dataloggers moeten worden geïntegreerd, hangt van het gebruik van de ruimtes af. In scholen, kinderdagverblijven of kantoorruimtes zijn dagelijks veel mensen actief. Boven zijn deze ruimtes vaak beperkt in grootte. Een hoge belasting door CO₂, een verkeerde luchtvochtigheid of te hoge of te lage temperaturen kunnen de gezondheid sterk beïnvloeden. Indien u deze waarden echter kunt controleren, kunt u ook snel reageren. Zo biedt een datalogger voor de temperatuur en luchtvochtigheid u de mogelijkheid om vast te stellen wanneer de luchtvochtigheid bijzonder hoog of laag is. En wanneer de temperatuur te sterk stijgt, krijgt u een waarschuwing. Op basis hiervan kunt u een doeltreffend ventilatieschema opstellen.

Met name in de industrie verminderen dataloggers de druk van een permanente bewaking van de temperatuur en gasbelastingen tijdens het dagelijkse werk. Hierbij kunnen in de dataloggers grenswaarden worden ingesteld. Controleer bij uw aankoop of het instrument u akoestisch informeert, wanneer deze grenswaarden worden overschreden. Dit kan bijvoorbeeld bij een koelketen bijzonder belangrijk zijn.

De nauwkeurigheid van de metingen speelt bij uw keuze van het juiste instrument vooral een rol, indien u slechts een geringe marge bij de waarden hebt. Bij zeer bederfelijke of kwetsbare producten moeten de instrumenten veel nauwkeuriger meten dan bij de controle van kantoorruimtes. Ook de gebruiksduur van de accu is een belangrijk aspect. De opslag van gegevens moet ook nog gewaarborgd zijn, indien het instrument niet meer van stroom wordt voorzien.

Een bijzonder praktische uitvoering is een totaalsysteem voor gegevensmonitoring. Dit is zo ontworpen, dat de gegevens direct naar een eindapparaat worden doorgestuurd. Dit brengt diverse voordelen met zich mee:

 • nauwkeurige controle van de waarden
 • besparing van tijd en kosten
 • draadloze gegevensoverdracht of ook via ethernet
 • akoestisch alarm bij overschrijding van de waarden
WiFi datalogger testo 160 IAQ

Meetinstrumenten: de verschillende varianten

De datalogger is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Bijzonder bekend en veelgebruikt is de datalogger voor temperatuurmetingen. Maar er zijn nog andere varianten die in de praktijk erg zinvol kunnen zijn. Hiertoe behoort de CO₂-datalogger. Deze is in staat de gasconcentratie in de lucht te meten. De CO₂-datalogger kan met name interessant zijn voor toepassingen waarbij veel mensen in een kleine ruimte werken of leren. De logger geeft dan aan wanneer een ventilatie van de ruimtes zinvol is.

Bij de opslag van goederen, bijvoorbeeld in de logistiek, kan de uv-intensiteit een invloed op de kwaliteit hebben. De meting hiervan is mogelijk met een uv-datalogger, die in de ruimtes kan worden aangebracht. Net als de uv-intensiteit kunnen ook schokken en trillingen schade veroorzaken, bijvoorbeeld in het transport. Hier kan de datalogger voor schokken informatie over deze activiteiten geven.

 • Het gebruik van meerdere dataloggers kan zinvol zijn
 • Metingen van temperatuur, CO₂-belasting of trillingen zijn mogelijk
 • Gedetailleerde meetresultaten

 

Gegevens loggen voor het transport

De gegevensoverdracht van de dataloggers

Bij Testo vindt u verschillende dataloggers, waarmee de ruimtes waarin u metingen wilt uitvoeren, optimaal kunnen worden uitgerust. Hierbij moeten vooral de nauwkeurige meetresultaten centraal staan, omdat deze belangrijk zijn voor een goede analyse van de gegevens. Verder is het een interessante vraag hoe de gegevens voor de analyse kunnen worden overgedragen. Ook de opslag van de gegevens en de herhaalbaarheid van de metingen zijn belangrijke factoren. Voor de gegevensoverdracht en het gebruik van de instrumenten zijn twee varianten verkrijgbaar:

USB- en draadloze datalogger

USB-dataloggers

De USB-datalogger wordt veel gebruikt, omdat deze datarecorder meestal snel oplaadbaar is en de meetgegevens optimaal beveiligd zijn. Dataloggers van dit type bevatten bovendien al een kalibratiecertificaat en een configuratiebestand. Hierdoor kan met het eindapparaat direct een pdf van de gegevens aangemaakt en afgedrukt worden, zodat de gegevens snel kunnen worden geanalyseerd.

Een USB-datalogger heeft bijzonder praktische voordelen:

 • directe aanmaak van pdf-rapporten met het eindapparaat
 • zeer flexibele gebruikstijden
 • eenvoudig in het gebruik
 • bevat al een configuratiebestand

Meetwaardelogger met wifi

Een andere variant is de meetwaardelogger met wifi. Met name wanneer u meerdere ruimtes of grotere gebieden met metingen wilt controleren, kan het zinvol zijn om met wifi te werken. De gegevens worden hierbij naar een geselecteerd eindapparaat doorgestuurd, zodat u altijd een overzicht van de waarden in de verschillende ruimtes hebt. Zo bespaart u tijd en kosten.