Dataloggers voor temperatuur en luchtvochtigheid – de toepassingsgebieden

De omgevingsgegevens kunnen in diverse toepassingen belangrijk en invloedrijk zijn. Bij het transport of de opslag van goederen is het noodzakelijk de ontwikkeling van de omgevingsgegevens te controleren, om snel te kunnen reageren wanneer te grote veranderingen optreden.

Daarnaast zijn deze gegevens ook belangrijk voor een goed binnenklimaat. De persoonlijke gezondheid hangt immers in belangrijke mate af van de temperatuur en luchtvochtigheid.

Met dataloggers voor de temperatuur en vochtigheid kunnen de gegevens in bepaalde intervallen worden gemeten. Deze worden dan in een geïntegreerd geheugen opgeslagen. Er zijn zowel aparte dataloggers voor de temperatuur of vochtigheid als gecombineerde instrumenten voor beide metingen verkrijgbaar.

 

 • testo 175 H1 testo 175 H1 datalogger

  testo 175 H1 - Temperatuur- en vochtdatalogger

  Bestelnr. 0572 1754

  € 311,00
  inclusief btw  € 376,31
  • Professionele software met Excel-exportfuncties voor loggerprogrammering en gegevensanalyse
  • Non-stop monitoren en loggen van temperatuur, relatieve vocht en dauwpunt
  Details

Producten voor de meting en documentatie van vochtigheid en temperatuur

Vochtigheid datalogger

Vochtigheid datalogger testo 176 H1

Vochtigheid dataloggers voor de bewaking van vochtigheid en temperatuur.

Met aansluitbare voelers

Dataloggers voor de vochtigheidsmeting
Vochtigheid dataloggers met aansluitbare voelers voor individuele eisen.

Transportloggers

Datalogger vochtigheid voor het transport
USB-dataloggers voor de bewaking van de vochtigheid bij het transport.

WiFi dataloggers

Draadloze dataloggers voor de vochtigheidsmeting
Draadloze dataloggers voor de flexibele bewaking van de luchtvochtigheid per WiFi.

Vochtigheid datalogger

Met aansluitbare voelers

Transportloggers

WiFi dataloggers

Bij het zoeken van een geschikte datalogger moet aandacht worden besteed aan verschillende eigenschappen waarover het instrument dient te beschikken:

 • aard van de meting
 • combinatie van verschillende omgevingsgegevens
 • gebruiksduur van de batterij of accu
 • nauwkeurigheid van de meetresultaten
 • herhaalbaarheid van de meetresultaten
 • communicatiekanaal – USB of wifi

Toepassingen:


Klimaatdataloggers – belangrijke eigenschappen van de instrumenten

De vraag welke eigenschappen een klimaatdatalogger moet hebben, is afhankelijk van het beoogde toepassingsgebied. Indien u met de instrumenten de omgeving rond kwetsbare goederen, een koelketen of een transport wilt bewaken, zijn nauwkeurige meetwaarden onmisbaar. Plant u de controle van ruimtes, bijvoorbeeld in scholen of kantoren, dan zijn kleine afwijkingen in de meetwaarden minder belangrijk. Alleen al de nauwkeurigheid van de instrumenten kan de keuze dus beperken.

Ongeacht het toepassingsgebied zijn de gegevensopslag en herhaalbaarheid van de metingen altijd belangrijke aspecten. De opslag moet ook gegarandeerd zijn, wanneer het instrument langere tijd niet meer van stroom wordt voorzien. Alleen zo is gegarandeerd dat de analyse ook bij een stroomuitval mogelijk blijft. In dit verband is het zinvol om bij de keuze van een geschikt instrument ook op de gebruiksduur van de accu te letten. Verder dient u te controleren of een akoestisch signaal wordt gegeven, wanneer de accu moet worden opgeladen.

Vochtigheid in wanden meten met datalogger

Bij de monitoring van bepaalde toepassingen staat u onder hoge druk. De meetresultaten moeten binnen een korte tijd gecontroleerd en vergeleken worden, om schade aan de goederen en producten te voorkomen. Hier kunnen dataloggers de druk verminderen, omdat ze de waarden nauwkeurig meten en een eventuele overschrijding met akoestische signalen melden.

De overdracht van de gegevens naar een eindapparaat is op verschillende manieren mogelijk. Een hygrometer-datalogger is bijvoorbeeld verkrijgbaar als een instrument met USB of wifi. Bijzonder doeltreffend is het gebruik van een klimaatdatalogger die in een totaalsysteem voor gegevensmonitoring geïntegreerd is. Bij dit complexe systeem worden de gegevens direct naar het gewenste eindapparaat gestuurd, om daar te worden geanalyseerd. Dit heeft natuurlijk enkele voordelen, waarvan u bij de datalogger voor luchtvochtigheid kunt profiteren:

 • aanzienlijke tijdsbesparing door duidelijk overzicht
 • snelle overdracht van de gegevens
 • instelling van grenswaarden
 • akoestische signalen
Dataloggers voor de bewaking van de luchtvochtigheid in het archief

Aanvullingen bij de klimaatdatalogger

De klimaatdatalogger is dikwijls al zeer goed uitgerust. Zo is er een datalogger voor de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. Toch kan het zinvol zijn om de datalogger met nog andere instrumenten te combineren. In sommige toepassingsgebieden kan bijvoorbeeld de meting van de gasbelasting in de ruimtes nuttig zijn. Hiervoor zijn CO₂-dataloggers of CO-dataloggers geschikt. Deze zijn eveneens verkrijgbaar in combinatie met een temperatuurmeting. Daarnaast wordt het belang van een controle van de belasting door uv-licht echter nog dikwijls onderschat. Uv-stralen kunnen een blijvend effect hebben op de kwaliteit van goederen en grondstoffen. Met een uv-datalogger kunnen deze waarden in het oog worden gehouden.

Sterke schokken of bewegingen, zoals deze bijvoorbeeld tijdens een transport kunnen optreden, zijn vaak schadelijk voor kwetsbare producten. De datalogger voor schokken kan registreren aan welke schokken en trillingen de goederen werden blootgesteld. Zo kunt u inschatten hoe groot de omvang van eventuele beschadigingen kan zijn.

 • Er zijn dataloggers voor diverse omgevingsgegevens
 • Een vermelding van de uv-belasting is mogelijk
 • Meetresultaten kunnen op basis van een regelmatige meting worden vergeleken
Dataloggers voor temperatuur, vochtigheid, CO₂ en uv

Vochtdataloggers online bestellen bij Testo

De vochtdataloggers van Testo kunnen verschillende soorten vochtigheid meten. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld de materiaalvochtigheid en luchtvochtigheid zeer goed worden gecontroleerd. Hierbij kunt u uit verschillende uitvoeringen kiezen. U hebt de mogelijkheid een datalogger voor de temperatuur en luchtvochtigheid te bestellen, die een regelmatig overzicht van de ontwikkeling van deze waarden biedt. Er zijn ook verschillen in de grootte en uitvoering van de modellen. De USB-datalogger voor temperatuur en luchtvochtigheid is even praktisch als de modellen met wifi.

Compact naslagwerk en hulpmiddel voor alle GxP-medewerkers.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact
Vochtdatalogger

USB-datalogger voor vochtigheid en temperatuur

Eenvoudig in het gebruik en optimaal in de uitrusting is een USB-datalogger. Deze is zodanig uitgevoerd, dat hij snel kan worden opgeladen en daardoor probleemloos ook voor langere perioden kan worden ingezet. Bovendien beschikt hij over een configuratiebestand en een kalibratiecertificaat. Beide zijn bijzonder praktisch, wanneer u de gegevens direct naar een eindapparaat wilt doorsturen en daar in een pdf-bestand wilt samenvatten, om een snelle analyse mogelijk te maken.

Vochtdataloggers met wifi

Een andere variant is de wifi-datalogger, die uitstekend geschikt is wanneer zeer grote ruimtes met meerdere loggers moeten worden uitgerust. Dankzij de gegevensoverdracht via wifi is het niet nodig om de instrumenten afzonderlijk uit te lezen. Hierbij profiteert u van de volgende voordelen:

 • kostenbesparing
 • gebruik in meerdere ruimte tegelijk mogelijk 
 • gegevensoverdracht direct naar het eindapparaat
 • tijdbesparing