logo
  1. Home
  2. Producten
  3. Toepassingen voor emissieanalysers

Rookgasanalysers voor de industrie

Bij de rookgasanalyse aan industriële installaties heersen vaak extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, een hoge vochtigheid of een hoog stofgehalte in het rookgas. De emissiemetingen vinden plaats in processen die veel grondstoffen en energie verbruiken en waarbij veel schadelijke stoffen worden uitgestoten, zoals koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO), stikstofoxide (NOX) of zwaveldioxide (SO).

Met een groot aantal rookgassondes, sensoren en speciale opties zoals automatische verdunning of Peltier-gasbehandeling, werden de rookgasanalysers van Testo speciaal ontwikkeld voor extreme eisen.

Dit biedt een rookgasanalyser van Testo

  • Talrijke meetparameters: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S

  • Omvangrijke keuze aan sondes

  • Snelle toegang tot sensoren en slijtdelen

  • Meetgegevensmanagement via software

Testo emissieanalysatoren voor draagbare, industriële emissiemeting

Praktijkhandboek

Industriële rookgasanalyse

Dit uitgebreide naslagwerk verklapt u handige tips en tricks rond het thema emissiemeting.

Naar de download

Het verbrandingsproces

Gasanalyse bij industriële rookgassen

Techniek van de gasanalyse

Toepassingen van de industrie-gasanalyse

Testo-gasanalysetechniek

En nog veel meer ...

Meer informatie over rookgasanalyse en emissiemeting

No results found.

Toepassingen

Bij de analyse van het brandergedrag staan vaak brandstoftransport, verstuiving, regelgedrag en emissiewaarden in het middelpunt van de belangstelling.

Met de rookgasanalysers kunnen alle relevante gassen worden geanalyseerd en kan het verbrandingsproces worden aangepast zodat de best mogelijke verhouding tussen brandstof en verbrandingslucht wordt bereikt.

Rookgasanalyse met Testo: professioneel en betrouwbaar.

Rookgassen bevatten o.a. CO2, CO, oxides of roetdeeltjes. Deze zijn belastend voor het milieu, hebben een negatieve invloed op het klimaat en houden talrijke gezondheidsrisico’s voor de mens in. Een rookgasanalyse met professionele rookgasanalysers van Testo helpt verbrandingsprocessen efficiënter te maken, thermische processen te optimaliseren en vooral emissies te verlagen.

  • Bescherming van de atmosfeer door een zo laag mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen

  • Een zo efficiënt mogelijk gebruik van de energie

  • Naleving van de voorgeschreven hoeveelheden schadelijke stoffen per rookgasvolume en energieverlies

Fijnstofmeting nader bekeken

Voor de fijnstofmeting hebt u – of u nu schoorsteenveger of verwarmingsinstallateur bent – geen verdere handleiding bij de instrumenten nodig. U kunt met het instrument zeer nauwkeurig en betrouwbaar gegevens verkrijgen. De producten van Testo zijn zo ontworpen dat ze bij alle brandstofklassen ingezet kunnen worden. Daarmee zijn de brandstofklassen A, B en C bedoeld. Bovendien zijn er grenswaardeniveaus die in acht moeten worden genomen en die met een rookgasanalyser kunnen worden weergegeven. De niveaus 1 en 2 kunnen met de instrumenten eveneens worden gedetecteerd.

Mocht u constateren dat de belasting met fijnstof te hoog is, dan kunt u, al naargelang het instrument, ook een lekzoeker gebruiken.

Overzicht van andere instrumenten voor rookgasmeting

testo Smart App

Welkom bij testo Smart World: de hele wereld in één app.

Sneller, eenvoudiger, slimmer: de testo Smart app brengt alle tools en metingen samen - en de documentatie kan ook eenvoudig via een smartphone of tablet worden beheerd. Profiteer van intelligente connectiviteit en de complete oplossing voor alle toepassingen. Zodat niet alleen de klussen aan alle verwarmingssystemen slim en moeiteloos worden uitgevoerd.

Meer informatie

Parallelmeting

Efficiënt en veilig

Documentatie

Ongecompliceerd en betrouwbaar

Beheer klantdata

Snel en eenvoudig

Datatransfer

Professioneel en comfortabel

Second Screen

Gewoon comfortabel

Remote Control

Eenvoudig en flexibel