Verschildrukmeetomvormers en hun werking

Druk kan in vele gebieden een grote invloed hebben op de resultaten in de productie en industrie, maar ook op de kwaliteit van producten. Daarom is het des te belangrijker om deze nauwkeurig te kunnen meten. Omdat de resultaten van deze meting echter niet altijd door elektronische apparatuur kunnen worden gebruikt, kan een verschildrukmeetomvormer worden ingezet. Bij de meting van een verschildruk wordt het verschil tussen verschillende drukniveaus bepaald. De verschildruktransmitter zet de gemeten waarden om. De omzetting wordt bijvoorbeeld uitgevoerd naar het bereik 4-20 mA of 0-10 V.

Welke eigenschappen moet een goede meetomvormer voor verschildruk hebben? 

 • Automatische nulpuntinstelling
 • Eenvoudige integratiemogelijkheden
 • Gedifferentieerde meting 
 • Deels uitrusting met vochtigheids- en temperatuurmeter

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Verschildrukmeetomvormer in detail

Verschildrukmeetomvormer

"Verschildrukmeetomvormer voor industrie"

Verschildrukmeetomvormer met berekening stroomsnelheid

Verschildrukmeetomvormer in cleanroom-conform

Voor een doeltreffend gebruik van een meetomvormer voor verschildruk is het zinvol om gedetailleerder op het onderwerp in te gaan. Drukmeetomvormers bieden, onafhankelijk van de gemeten druksoort, een elektrische meting met een omvorming binnen een bepaald bereik. Er zijn verschillende effecten die een meting ondersteunen en beïnvloeden. Daarom werken de instrumenten, afhankelijk van de fabrikant, met verschillende principes. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van veranderingen in de weerstand, spanning of capaciteit.

Er bestaan drukmeetomvormers voor verschillende druksoorten. Een veelvoorkomende uitvoering is hierbij de verschildrukmeetomvormer. Bij deze variant dient de meting om bij twee verschillende drukniveaus het verschil te meten. Om dit mogelijk te maken, werken er verschillende drukniveaus op de sensor in. Het resultaat is een uitgangssignaal dat in het bereik van 4-20 mA of 0-10 V kan worden aangegeven. In principe is het mogelijk om met de verschildruktransmitter ook de relatieve druk te meten en om te vormen.

Interessant is de vraag wat de toepassingsgebieden zijn voor instrumenten die de verschildruk kunnen omvormen. Deze zijn zeer uiteenlopend. Zo zorgen de instrumenten bijvoorbeeld voor de bewaking van filterinstallaties, ventilatiesystemen of ventilatoren. Verder kunnen ook druktanks en hun peil worden gecontroleerd. Ook de uitvoering van metingen in ruimten is mogelijk. Hier kan het zinvol zijn om te kiezen voor een instrument dat nog andere metingen kan uitvoeren, bijvoorbeeld een meting van de stroming. Ook een combinatie met andere meetinstrumenten kan nuttig zijn.

Verschildrukmeetomvormer

Verschildrukmeetomvormers – een kijk op de uitrustingskenmerken

Verschildrukmeetomvormer van testo

Of u nu een temperatuurmeetomvormer of een drukmeetomvormer zoekt, het is altijd belangrijk om te weten over welke eigenschappen deze instrumenten beschikken. Bij Testo vindt u instrumenten in verschillende uitvoeringen, zodat deze ook voor verschillende toepassingen kunnen worden ingezet. Zo vindt u bij ons bijvoorbeeld een klassieke drukmeetomvormer voor verschildruk die over een display beschikt. Daarnaast zijn ook modellen zonder display verkrijgbaar.

Indien u een gedetailleerdere uitvoering nodig hebt, kunt u controleren over welke andere eigenschappen de meetomvormers nog beschikken. Zo is bijvoorbeeld het meetbereik een aanwijzing voor de precisie van het instrument. Wanneer het meetbereik bijzonder laag is, heeft dit voor u als voordeel dat ook bij geringe druk een uiterst nauwkeurige meting wordt uitgevoerd. Bij een hoger meetbereik daarentegen kunnen hier afwijkingen optreden.

Optimale kenmerken voor een gedifferentieerde en nauwkeurige meting zijn: 

 • laag meetbereik,
 • aanvullende metingen van stromingssnelheden en volumes,
 • nauwkeurigheid, onafhankelijk van de temperatuur.

Meetomvormers voor verschildruk bij Testo bestellen

Hebt u een verschildrukomvormer nodig en wilt u uit een groter aanbod aan instrumenten kunnen kiezen? Bij Testo hebt u deze mogelijkheid. Wij hebben in ons assortiment verschillende instrumenten, die zich door hun uitrusting onderscheiden. Dit begint al bij de displays. Niet elke meetomvormer beschikt immers over een display. Bij sommige modellen zijn ook configureerbare alarmsystemen geïntegreerd. De nauwkeurigheid van de metingen kunt u uit het meetbereik afleiden. Bovendien kunt u controleren of de instrumenten in staat zijn om nog andere metingen uit te voeren. Sommige verschildrukomvormers zijn zodanig ontworpen, dat ze aanvullend een meting van debiet of stromingssnelheid mogelijk maken.
Verschildrukomvormer

Omvormers van meetgrootheden met vergelijking en alarm

Niet elk instrument is in staat een vergelijking of analyse uit te voeren. Drukomvormers die met deze functies zijn uitgerust, bieden een zeer goede basis voor nauwkeurige resultaten en maken een snelle reactie mogelijk. Zo kunt u dankzij een analyse of vergelijking door de drukmeetomvormer vooral veel tijd besparen. U hoeft immers zelf geen analyse meer uit te voeren, maar kunt dit gewoon aan het instrument overlaten. Bovendien kan de vergelijking van de gegevens ook veel tijd besparen bij het onderhoud.

Omvormers van meetgrootheden met alarmbeheer

Vooral in de productie worden dikwijls instrumenten gebruikt die met een alarm zijn uitgerust. Dit geldt niet alleen voor de meetomvormers. Ook temperatuurmeters of instrumenten voor controle van de vochtigheid kunnen met een alarmbeheer uitgerust zijn. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo hebt u als gebruiker de mogelijkheid om hier binnen een bepaald kader waarden op te geven. Indien deze waarden bereikt of overschreden worden, gaat het alarm af. Andere voordelen zijn:

 • bewaking zonder permanente controle,
 • alarmsignalen bij grote veranderingen,
 • snelle reactiemogelijkheden bij veranderingen,
 • complexe bewakingsmogelijkheden voor grote systemen.