PC analysis software – testo IRSoft

Airsoft - alles wat belangrijk is in een oogopslag

IRSoft thermografie software maakt een eenvoudige verwerking en nauwkeurige analyse van infraroodbeelden mogelijk op een PC. Uitgebreide onderzoekende functies zijn beschikbaar voor de professionele thermische beeldverwerking. Zo kunnen de verschillende emissieniveaus van verschillende materialen naderhand tot op de individuele pixel gecorrigeerd worden. Om kritische temperaturen zichtbaar in het beeld te krijgen, kan over- en onderschrijding van grenswaarden met pixels in een bepaald temperatuurbereik worden aangegeven door middel van thermografie analysesoftware. Daarnaast kunnen veel meetpunten onbeperkt worden ingesteld, hot/cold spots worden bepaald en opmerkingen over de thermografische verzoek worden geplaatst.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact
Help

7b3f2bebe3ebf5b364e72704de50aceeefd38a13
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Professionele thermografie in maar een paar klikken

Application image IRSoft
De rapport assistent begeleidt u stap voor stap naar een volledig en duidelijk verslag. Verschillende rapport sjablonen zijn beschikbaar voor de documentatie van thermografie analyse die ofwel kort en snel of uitgebreider zijn. De sjablonen bevatten alle relevante informatie over de meetlocatie, de meettaak en inspectieresultaten.

Application image reports

Rapporten conform DIN EN13187

Speciaal voor de behandeling van grote bouwprojecten voor koudebruggen, biedt IRSoft analyse software rapportsjablonen, zodat rapporten snel en gemakkelijk kunnen worden gemaakt volgens DIN EN 13187.

Direct naar het perfecte resultaat met Testo TwinPix

Application imate testo TwinPix

Testo's warmtebeeldcamera's met geïntegreerde digitale camera slaan automatisch tegelijkertijd het werkelijke en het infraroodbeeld op. TwinPix maakt de instelling mogelijk van markeringspunten die overeenkomen in het infrarood en het werkelijke beeld, teneinde werkelijke en warmtebeelden te fuseren en deze gelijktijdig in een beeld weer te geven. Hierdoor kan bijvoorbeeld een beschadigd gebied nauwkeurig worden gelokaliseerd. Door de mogelijkheid om het transparantie niveau in te stellen kan de intensiteit van het infrarood of het werkelijke beeldcomponent in de overlay worden aangepast.

testo IRSoft in maintenance

testo IRSoft in building thermography

Firmware

In order to be able to use the PC software optimally, the instrument should also be updated with the latest version of the instrument firmware.

Firmware update for
testo 883

The current firmware version is:

  • testo 883 V1.2.4


Firmware update for
testo 885 and 890

The current firmware version is:

  • testo 885: V1.88
  • testo 890: V1.88

Firmware update for
testo 875, 876, 881

The current firmware version is:

  • testo 875: V1.68
  • testo 876: V1.68
  • testo 881: V1.68

Firmware update for
testo 880

The current firmware version is:

  • testo 880: V1.22

Firmware update for
testo 882

The current firmware version is:

  • testo 882: V1.28

Firmware update for
testo 870

The current firmware version is:

  • testo 870: V1.04