Koeltechniek

In koelinstallaties worden drukken, temperaturen, oververhitting en onderkoeling gemeten om de juiste werking te garanderen. Verder moet de dichtheid van de installatie zeker gesteld worden om te voorkomen dat schadelijke F-gassen in de atmosfeer terecht komen. Door regelmatig onderhoud van koelinstallaties wordt zeker gesteld dat systemen veilig en efficiënt functioneren. Maak kennis met de koeltechnische meetinstrumenten van Testo.

Koelinstallaties inregelen

testo-549-application-refrigeration-005455-DE.jpg

Opdat een koelinstallatie zonder problemen functioneert moeten drukken, temperaturen en een eventuele oververhitting van het systeem worden gecontroleerd.

  • Alle belangrijke metingen uitvoeren
  • Dichtheid van de installatie garanderen
  • Efficiëntie van de installatie controleren

Vacuümmeting

testo-552-application-refrigeration-004076.jpg

De vakkundige en betrouwbare uitvoering van een evacuatie is een absoluut noodzakelijke werkstap vóór de eerste ingebruikname of heringebruikname van een koelinstallatie.

  • Bewaking van de bereikte absolute druk tijdens de evacuatie.

Lekopsporing van koelmiddelen

0563-3165-04.jpg

Lekkages aan een koelinstallatie kunnen snel ernstige gevolgen met zich meebrengen.

  • Uiterst kleine lekkages opsporen
  • Verhinderen dat componenten van de installatie beschadigd raken