Voedselveiligheid: dankzij betrouwbare meettechniek zijn levensmiddelen veilig

Levensmiddelen moeten veilig en vrij van ziekteverwekkende kiemen zijn, daarom is voedselveiligheid zo essentieel. Van het transport en de opslag van de waren tot de productie en bereiding van voedsel tot aan de verkoop – elke etappe moet voldoen aan de HACCP-richtlijnen. Testo biedt talloze meetinstrumenten en all-in oplossingen om de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen te allen tijde te garanderen. Ze zijn ideaal voor het meten en documenteren van de relevante meetgrootheden zoals temperatuur, frituuroliekwaliteit en luchtvochtigheid en voor het opstellen van meetrapporten.

Hoogwaardige meettechniek van Testo voor meer voedselveiligheid:

 • ondersteunt u optimaal bij het naleven van het HACCP-concept
 • Voor vroegtijdige herkenning van overschrijding van grenswaarden – zo kunt u snel reageren
 • Maakt een continue bewaking en ononderbroken documentatie van uw koelketen mogelijk
 • Intuïtief in het gebruik, praktisch design en degelijke constructie
 • Overtuigt als betrouwbare partner voor nauwkeurige meetresultaten
 • Of het nou een handmeetinstrument, datalogger of all-in oplossing betreft – voor elke meettaak de passende oplossing

Voedselveiligheid in de Food Service

Infrarood- en steekthermometers van Testo

Meetinstrumenten voor een betrouwbaar voedselmanagement in de Food-Service-sector:

 • Bij de inkomende goederen
 • Bij de opslag
 • Bij de bereiding en het serveren van voedsel
Food Service
testo Saveris Restaurant

All-in oplossing voor het geautomatiseerde kwaliteitsmanagement in de systeemgastronomie bestaande uit

 • Sensoren die bepaalde waarden meten
 • Intuïtieve software
 • Uitgebreide services
Systeemgastronomie

Voedselveiligheid in logistiek en handel

Testo meettechniek logistiek

Meetinstrumenten voor een veilige koeling bij opslag, transport en inkomende goederen

 • Bewaking van temperaturen en luchtvochtigheid
 • Dataloggers voor continue documentatie
Logistiek
Contactloos meten bij de inkomende goederen met IR-thermometers van Testo

Meetinstrumenten voor een veilig voedselmanagement in de groot- en detailhandel

 • Bij inkomende goederen en opslag
 • Bij de presentatie in koelvitrines en koelkasten
 • Bij het bereiden van verse snacks
Groot- en detailhandel
testo Saveris Food Stores

All-in oplossing voor het geautomatiseerde kwaliteitsmanagement in supermarkten en tankstations bestaande uit

 • Sensoren die bepaalde waarden meten
 • Intuïtieve software
 • Uitgebreide services
Retail

Voedselveiligheid in de productie en door regelmatige controles

Temperatuurbewaking in de voedingsindustrie

Meetinstrumenten voor de controle gedurende het hele productieproces

 • Bewaking van temperaturen en luchtvochtigheid
 • Dataloggers voor het valideren en kwalificeren van processen
 • Ononderbroken documentatie van meetwaarden
Voedingsindustrie
Temperatuurcontrole voedingsretail

Meetinstrumenten voor de traditionele voedselproductie

 • Steekproefmeting en continue bewaking
 • pH-waarde-meting in verschillende media
Voedingsretail
Voedselinspectie

Meetinstrumenten-sets voor professionele voedselinspecties

 • Nauwkeurige meettechniek voor nauwlettende werkzaamheden
 • Speciale transportkoffers voor onbeperkte mobiliteit
Voedselinspecteurs


Hebt u vragen?

Levensmiddelen: veiligheid voor alles

Bij de productie, opslag, verwerking en bereiding van levensmiddelen gelden bijzonder hoge maatstaven wat betreft de veiligheid. Het is zaak, het eten en drinken zo veel mogelijk vrij van alle kiemen en ziekteverwekkers te houden, wat alleen kan slagen als elk stadium wordt bewaakt. Temperatuur en vochtigheid in opslagruimtes moeten permanent worden bewaakt. Als hier afwijkingen ontstaan, is onmiddellijk handelen vereist om de consument te beschermen en hem veilige levensmiddelen te bieden. Het is niet alleen zo dat alle producten een etiket met hun oorsprong of met bijzondere opslag- en conserveringsmaatregelen moeten hebben, maar ook de ononderbroken naleving van de koelketen is bijvoorbeeld belangrijk. Deze moet in het kader van de voedselveiligheid aantoonbaar zijn. Dat is wederom niet mogelijk met een gewone thermometer, maar er zijn moderne temperatuur-dataloggers voor nodig, die de gemeten gegevens registreren. Dankzij draadloze verbindingen is het inmiddels zelfs mogelijk om koelcellen zonder kabels te bewaken. De gemeten gegevens kan men via de cloud-software comfortabel en op elke gewenste plek uitlezen.

In het kader van de voedselveiligheid moet bovendien de hele koelketen aangetoond kunnen worden, en dat geldt ook voor de permanente bewaking tijdens het vervoer.

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

De volgende richtlijnen van het HACCP-concept worden met de meetinstrumenten voor voedselveiligheid aantoonbaar en traceerbaar: 

 • Gevarenanalyse
 • Identificatie van kritische controlepunten
 • Invoeren en toepassen van een bewakingssysteem
 • Omzetten van corrigerende maatregelen bij afwijkingen van de grenswaarden
 • Uitvoering van evaluatiemaatregelen
 • Opstellen van documentatie
testo-831-application-temperature-002194.jpg

Consumenten: bescherming door meetinstrumenten voor de voedselveiligheid

Consumenten moeten ervan op aan kunnen dat het genieten van levensmiddelen niet schadelijk is voor de gezondheid, maar deze ten goede komt. Zonder stringente maatregelen voor voedselveiligheid zou het een kwestie van puur geluk zijn wanneer bij het eten van verschillende voedingswaren kiemen niet voor ziektes zouden zorgen. Met name gevoelige soorten levensmiddelen, die permanent gekoeld dienen te worden en al op de minste of geringste onderbreking van de koelketen reageren door bederven en een explosieve toename van het aantal kiemen, zouden tot klachten bij consumenten leiden. Daarbij is het eigenlijk vrij simpel om veilige voedingswaren en drank te garanderen.

Gezondheid en voedselveiligheid gaan hand in hand

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg
Voedselveiligheid speelt een prominente rol bij de productie, opslag en verwerking van levensmiddelen. In dat kader dient men zich te houden aan talloze wettelijke voorschriften, er werden diverse grenswaarden en aanbevelingen uitgevaardigd. De genoemde HACCP-richtlijnen zijn slechts één voorbeeld van concepten die moeten bijdragen aan veiligheid in de voedingssector. De voedselveiligheid wordt onder andere ondersteund door de meetinstrumenten van Testo. Thermometers die in de vorm van steekthermometers de kerntemperatuur van het eten meten, zijn daarvan slechts één voorbeeld. Een ander voorbeeld zijn pH-meters, en ook frituurolietesters van Testo leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselveiligheid.
POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Veiligheid en efficiëntie

Levensmiddelen moeten niet alleen ononderbroken, maar ook efficiënt bewaakt kunnen worden. De genoemde frituurolietesters vallen in deze categorie van meetinstrumenten. Daarmee kan men frituurolie testen, die dus niet meer ‘op goed geluk’ vervangen hoeft te worden. Pas als hij een risico op zou leveren voor de gezondheid, wordt hij vervangen door nieuwe olie. Dit voorkomt onnodig weggooien van gebruikte olie. Over het algemeen moeten de maatregelen voor voedselveiligheid synchroon lopen met de efficiëntie en het rationele handelen in een onderneming, waaraan de meetinstrumenten van Testo een waardevolle bijdrage leveren.

Voedselbewaking: ook thuis mogelijk

Een ononderbroken voedselveiligheid dient niet alleen door producent, afnemer en verwerker gegarandeerd te worden, maar is ook thuis van toepassing. Hier komen de thermometers om de hoek kijken die in het voedsel worden gestoken om de kerntemperatuur te meten. Als het bijvoorbeeld om braden en het bereiken van de juiste temperatuur binnenin vlees gaat, dan kunnen particulieren net als professionele restaurateurs gebruikmaken van een steekthermometer. Het model van Testo is echter niet alleen geschikt voor het checken van vast voedsel, maar kan ook worden ingezet om de temperatuur van vloeistoffen te meten.

De voordelen daarbij zijn:

 • Veilige bereiding op voldoende hoge temperatuur
 • Geen snijden in het braadstuk
 • Nauwkeurige en snelle meting mogelijk
testo-104-application-temperature-001086.jpg