Voedselveiligheid: dankzij moderne meettechniek zijn levensmiddelen veilig

Het komt er bij de voedselveiligheid niet alleen op aan, voedsel veilig en vrij van ziekteverwekkende kiemen te bereiden. Ook de teelt van levensmiddelen op het veld, de productie van vlees en de hele opslag en verwerking moeten voldoen aan de HACCP-richtlijnen. Om de voedselbewaking te waarborgen heeft Testo verschillende meetinstrumenten ontwikkeld die onder andere meten van temperatuur en luchtvochtigheid en het opstellen van meetrapporten mogelijk maken. Ook per smartphone kan men de afzonderlijke instrumenten bedienen, die tot de Smart Probes behoren en waarmee zowel detectie, opslag als evaluatie van de gegevens mogelijk zijn.

De instrumenten voor voedselveiligheid zijn:

 • aangepast aan de specifieke toepassing
 • uitgerust met een robuuste behuizing
 • gedeeltelijk te bedienen via smartphone
 • nauwkeurig en veilig in het gebruik

Toepassingen

Solution

Levensmiddelen: veiligheid voor alles

Bij de productie, opslag, verwerking en bereiding van levensmiddelen gelden bijzonder hoge maatstaven wat betreft de veiligheid. Het is zaak, het eten en drinken zo veel mogelijk vrij van alle kiemen en ziekteverwekkers te houden, wat alleen kan slagen als elk stadium wordt bewaakt. Temperatuur en vochtigheid in de opslagruimtes moeten permanent worden bewaakt. Als hier afwijkingen ontstaan, is onmiddellijk handelen vereist om de consument te beschermen en hem veilige levensmiddelen te bieden.

Het is niet alleen zo dat alle producten een etiket met hun oorsprong of met bijzondere opslag- en conserveringsmaatregelen moeten hebben, maar ook de ononderbroken naleving van de koelketen is bijvoorbeeld belangrijk. Deze moet in het kader van de voedselveiligheid aantoonbaar zijn. Dat is wederom niet mogelijk met een gewone thermometer, maar er zijn moderne temperatuur-dataloggers voor nodig, die de gemeten gegevens registreren. Dankzij draadloze verbindingen is het inmiddels zelfs mogelijk om koelcellen zonder kabels te bewaken. De gemeten gegevens kan men via de cloud-software comfortabel en op elke gewenste plek uitlezen.

In het kader van de voedselveiligheid moet bovendien de hele koelketen aangetoond kunnen worden, en dat geldt ook voor de permanente bewaking tijdens het vervoer.

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

De volgende richtlijnen van het HACCP-concept worden met de meetinstrumenten voor voedselveiligheid aantoonbaar en traceerbaar:

 • Gevarenanalyse
 • Identificatie van kritische controlepunten
 • Invoeren en toepassen van een bewakingssysteem
 • Omzetten van corrigerende maatregelen bij afwijkingen van de grenswaarden
 • Uitvoering van evaluatiemaatregelen
 • Opstellen van documentatie

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
testo-831-application-temperature-002194.jpg

Consumenten: bescherming door meetinstrumenten voor de voedselveiligheid

Consumenten moeten ervan op aan kunnen dat het genieten van levensmiddelen niet schadelijk is voor de gezondheid, maar deze ten goede komt. Zonder stringente maatregelen voor voedselveiligheid zou het een kwestie van puur geluk zijn als bij het eten van verschillende voedingswaren geen kiemen voor ziektes zouden zorgen. Met name gevoelige soorten levensmiddelen, die permanent gekoeld dienen te worden en al op de minste of geringste onderbreking van de koelketen reageren door bederven en een explosieve toename van het aantal kiemen, zouden tot klachten bij consumenten leiden. Daarbij is het eigenlijk vrij simpel om veilige voedingswaren en drank te garanderen. Een infrarood-thermometer kan bijvoorbeeld temperaturen ook op afstand meten. Hij verstuurt zijn gegevens dan naar de Smart Probes App en er kan een meetrapport van worden gemaakt. Zo simpel is voedselveiligheid!

Gezondheid en voedselveiligheid gaan hand in hand

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Voedselveiligheid speelt een prominente rol bij de productie, opslag en verwerking van levensmiddelen. In dat kader dient men zich te houden aan talloze wettelijke voorschriften, er werden diverse grenswaarden en aanbevelingen uitgevaardigd. De genoemde HACCP-richtlijnen zijn slechts één voorbeeld van concepten die moeten bijdragen aan veiligheid in de voedingssector. Veilig voedsel wordt onder andere ondersteund door de meetinstrumenten van Testo. Thermometers, die in de vorm van steekthermometers de kerntemperatuur van het eten meten, zijn daarvan slechts één voorbeeld. Een ander voorbeeld zijn pH-meters, en ook frituurolietesters van Testo leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselveiligheid.

POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Veiligheid en efficiëntie

Levensmiddelen moeten niet alleen ononderbroken, maar ook efficiënt bewaakt kunnen worden. De genoemde frituurolietesters vallen in deze categorie van meetinstrumenten. Daarmee kan men frituurolie testen, die dus niet meer ‘op goed geluk’ vervangen hoeft te worden. Pas als hij een risico op zou leveren voor de gezondheid, wordt hij vervangen door nieuwe olie. Dit voorkomt onnodig weggooien van gebruikte olie. Over het algemeen moeten de maatregelen voor voedselveiligheid synchroon lopen met de efficiëntie en het rationele handelen in een onderneming, waaraan de meetinstrumenten van Testo een waardevolle bijdrage leveren.


Voedselbewaking: ook thuis mogelijk

Een ononderbroken voedselveiligheid dient niet alleen door producent, afnemer en verwerker gegarandeerd te worden, maar is ook thuis van toepassing. Hier komen de thermometers om de hoek kijken die in het voedsel worden gestoken om de kerntemperatuur te meten. Als het bijvoorbeeld om braden en het bereiken van de juiste temperatuur binnenin vlees gaat, dan kunnen particulieren net als professionele restaurateurs gebruikmaken van een steekthermometer. Het model van Testo is echter niet alleen geschikt voor het checken van vast voedsel, maar kan ook worden ingezet om de temperatuur van vloeistoffen te meten.

De voordelen daarbij zijn:

 • Veilige bereiding op voldoende hoge temperatuur
 • Geen snijden in het braadstuk
 • Nauwkeurige en snelle meting mogelijk
testo-104-application-temperature-001086.jpg