Nadzor in zagotavljanje kakovosti

Slaba kakovost proizvoda ali motnje proizvodnega postopka imajo lahko daljnosežne finančne posledice za katero koli družbo.

Da bi minimizirali ta tveganja, priporočamo uporabo termografije za nadzor postopka in kakovosti - z nakupom Testove termične kamere. Zagotavljate lahko, da je vaš nadzor proizvodnje v varnih rokah, saj se v svojem delu zanašate na termografijo. Testovi termografski instrumenti ponujajo brezkontaktno odkrivanje termičnih odstopanj, kar vam omogoča optimizacijo postopka.

Uporaba termične kamere vam lahko omogoči doseganje učinkovitega nadzora kakovosti.

NEW: testo 883 thermal imager

for maintenance

Nadzor kakovosti

Proizvodnja litih plastičnih komponent

Termična slika litih plastičnih komponent

Testo termične kamere so namenjene ciljnemu nadzoru postopkov hlajenja pri razvoju in proizvodnji litih plastičnih komponent. Če se lite komponente hladijo zelo neenakomerno, se v njih lahko pojavijo različne gostote materiala. To privede do zmanjšane stabilnosti in slabega prileganja. Termografija se lahko uporablja za nadzor in dokumentiranje postopka hlajenja. To omogoča zgodnje odkrivanje problematičnih področij v razvojni fazi in njihovo takojšnje odpravljanje.

Več zanesljivosti glede kakovosti in pri nadzoru proizvodnje

Testo termične kamere ponujajo natančne analize stanja, s čimer podpirajo nadzor proizvodnega postopka in zagotavljanje kakovosti. Le-te niso zmožne le odkrivanja tujkov v proizvodnem postopku, temveč ponujajo hitro, brezkontaktno odkrivanje odstopanj pri distribuciji toplote v komponentah. Sistemski nadzor: Termografija.

Zagotavljanje kakovosti

Nadzorujte vbrizgavanje in kalupe za litje

Podoba aplikacije termografija: zagotavljanje kakovosti
Termična slika zagotavljanje kakovosti

Termična kamera se lahko uporablja za nadzor kalupov z več votlin z namenom nehomogene distribucije temperature. Odkrijejo se lahko tudi »temperaturna gnezda« in kritične temperature. Uporaba termografije na tem področju vam bo pomagala izboljšati kakovost vaših delov, narejenih z brizgalnim vlivanjem, in tudi zmanjšati odpad.

Nadzor postopka oblikovanja

Postopki oblikovanja, kot so valjanje, upogibanje in globoko vlečenje, se lahko nadzorujejo in optimizirajo glede na končno kakovost materiala. Termično kamero lahko uporabite tako za nadzor in optimizacijo maksimalne temperature kot tudi za nadzor celotnih temperatur in hladilnih profilov. Na ta način vam termografija pomaga zlahka izključiti vsako spremembo glede kakovosti materiala.

Preverjanje kakovosti proizvoda

Odkrijte kakovostne pomanjkljivosti na delih, ki so narejeni z brizgalnim vlivanjem ali na praznih mestih, kot so skrčene votline ali druge zadeve, nastale zaradi temperaturnih razlik med hlajenjem. Termografijo lahko uporabite tudi za ugotavljanje obrabe orodja za brizgalno vlivanje in kalupov, uporabljenih za litje.

Zanesljivo brezkontaktno zagotavljanje kakovosti postopka

Termična slika zagotavljanja kakovosti postopka
Slika uporabe termografije: zagotavljanje kakovosti

Testo termične kamere zagotavljajo natančne analize stanja, s čimer podpirajo postopek in zagotavljanje kakovosti proizvoda. Hiter pogled na infrardečo sliko omogoča hitro, brezkontaktno odkrivanje odstopanj glede distribucije temperature v komponentah in tujkov v proizvodnem postopku.

Preizkus proizvodnje steklenic

Bodisi v proizvodnji steklenic, keramike ali ploščic: Kjer koli se obdelujejo vroči materiali, če stroji in transportni trakovi niso ustrezno segreti, lahko trpi kakovost. Testove termične kamere vam omogočajo preizkus točnih temperatur z varne razdalje. Termični kameri testo 885 in testo 890, s termično ločljivostjo <30 mK, merita do 650 °C (z možnostjo meritev do 1200 °C).