1. Home
  2. Podrocje Uporabe
  3. Termografski merilni instrumenti za nadzor in zagotavljanje kakovosti

Nadzor in zagotavljanje kakovosti

Simply see more with thermal imagers from Testo

Please provide a blok property to the StoryblokComponent

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?

Slaba kakovost proizvoda ali motnje proizvodnega postopka imajo lahko daljnosežne finančne posledice za katero koli družbo.

Da bi minimizirali ta tveganja, priporočamo uporabo termografije za nadzor postopka in kakovosti - z nakupom Testove termične kamere. Zagotavljate lahko, da je vaš nadzor proizvodnje v varnih rokah, saj se v svojem delu zanašate na termografijo. Testovi termografski instrumenti ponujajo brezkontaktno odkrivanje termičnih odstopanj, kar vam omogoča optimizacijo postopka.

Uporaba termične kamere vam lahko omogoči doseganje učinkovitega nadzora kakovosti.

testo 883 thermal imager for maintenance

More information

Quality control

Production of diecast plastic components

Testo termične kamere so namenjene ciljnemu nadzoru postopkov hlajenja pri razvoju in proizvodnji litih plastičnih komponent. Če se lite komponente hladijo zelo neenakomerno, se v njih lahko pojavijo različne gostote materiala. To privede do zmanjšane stabilnosti in slabega prileganja. Termografija se lahko uporablja za nadzor in dokumentiranje postopka hlajenja. To omogoča zgodnje odkrivanje problematičnih področij v razvojni fazi in njihovo takojšnje odpravljanje.

Testo termične kamere ponujajo natančne analize stanja, s čimer podpirajo nadzor proizvodnega postopka in zagotavljanje kakovosti. Le-te niso zmožne le odkrivanja tujkov v proizvodnem postopku, temveč ponujajo hitro, brezkontaktno odkrivanje odstopanj pri distribuciji toplote v komponentah. Sistemski nadzor: Termografija.

Zagotavljanje kakovosti

Monitor injection and die-casting moulds

Termična kamera se lahko uporablja za nadzor kalupov z več votlin z namenom nehomogene distribucije temperature. Odkrijejo se lahko tudi »temperaturna gnezda« in kritične temperature. Uporaba termografije na tem področju vam bo pomagala izboljšati kakovost vaših delov, narejenih z brizgalnim vlivanjem, in tudi zmanjšati odpad.

Postopki oblikovanja, kot so valjanje, upogibanje in globoko vlečenje, se lahko nadzorujejo in optimizirajo glede na končno kakovost materiala. Termično kamero lahko uporabite tako za nadzor in optimizacijo maksimalne temperature kot tudi za nadzor celotnih temperatur in hladilnih profilov. Na ta način vam termografija pomaga zlahka izključiti vsako spremembo glede kakovosti materiala.

Odkrijte kakovostne pomanjkljivosti na delih, ki so narejeni z brizgalnim vlivanjem ali na praznih mestih, kot so skrčene votline ali druge zadeve, nastale zaradi temperaturnih razlik med hlajenjem. Termografijo lahko uporabite tudi za ugotavljanje obrabe orodja za brizgalno vlivanje in kalupov, uporabljenih za litje.

Thermal imaging cameras for quality control and assurance

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?