1. Home
 2. Podrocje Uporabe
 3. Termične kamere za raziskave in razvoj

Forschung & Entwicklung

Die Wärmebild­kamera testo 890 für Forschung und Entwicklung.

Učinkoviti razvojni postopki in hitro odpravljanje težav na področju raziskave in razvoja

Visokoobčutljiva termična kamera omogoča:

 • ciljno odkrivanje vnaprej določenih prelomnih točk,

 • ugotavljanje termičnih odstopanj v realnem času ter nadzor ogrevalnih in hladilnih procesov,

 • izvedbo varnostnih pregledov na električnih komponentah,

 • analizo razvoja in odvajanja toplote na tiskanih vezjih ter optimizacijo razvojnih procesov.

Anwendungen in der Forschung

Analiza in optimizacija

Elektronske komponente na tiskanih vezjih postajajo vse manjše in vse bolj stisnjene druga k drugi. To pomeni, da se povečujejo zahteve za odvajanje toplote. Kako prihraniti čas in vire na področju razvoja z uporabo termične kamere iz Testo:

 • natančna vizualizacija najmanjše distribucije temperature zahvaljujoč minimalni razdalji fokusiranja 10 cm,

 • hitra in enostavna analiza razmerja med žariščnimi točkami in odvajanjem toplote,

 • optimizacija odvajanja toplote.

Prozessanalyse-Paket

Das optionale Prozessanalyse-Paket beinhaltet zum einen das Feature der Sequenzspeicherung in der Kamera. Damit können Sie Temperaturentwicklungen in bestimmten frei wählbaren Intervallen direkt in der Wärmebildkamera testo 890 aufzeichnen und abspeichern – kabellos und ohne PC.

Zum anderen besteht das Paket aus der vollradiometrischen Videomessung. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, gespeicherte Videos und Sequenzen anschaulich in der Software Testo IRSoft zu analysieren.
Zudem können Sie auch per Online-Messung radiometrische Messdaten mit bis zu 25 Hz in die Analysesoftware streamen und Sequenzen aufzeichnen. Somit sind auch bei schnell ablaufenden Prozessen alle Änderungen im Wärmebild sofort zu sehen.
Des Weiteren bietet die Videomessung die Möglichkeit, die Kamera fernzusteuern und Einzelbilder als Wärmebild oder direkt als JPEG-Datei zu speichern.

Sequenzspeicherung und vollradiometrisches Video

Nachrüstung Prozessanalysepaket

Besitzen Sie bereits eine testo 890? Dann können Sie das Prozessanalysepaket einfach und bequem nachrüsten.

Mehr Info

So funktioniert's in der Praxis

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?

Primer uporabe

Download

Anwendungsbeispiel: Qualitätssicherung in der Elektronik

Razvoj toplote pri elektronskih komponentah na tiskanih vezjih lahko vpliva na delovanje sosednjih sklopov in celo privede do nepravilnega delovanja celotnega vezja. Termični kameri testo 885 in testo 890 omogočata:

 • Podrobno preiskavo majhnih komponent in finih struktur glede njihovega termičnega obnašanja

 • Nadzor razvoja toplote v daljših obdobjih in pri različnih obremenitvenih pogojih

 • Enostavna in obsežna analiza ter dokumentiranje termičnih procesov z uporabo programske opreme testo IRSoft

Tukaj izvedite kako testo 885 in testo 890 izboljšujeta analizo pri zagotavljanju kakovosti ter pospešujeta proces optimizacije.

Primer uporabe

Download

Anwendungsbeispiel: Forschung und Entwicklung beschleunigen

Oddelki za raziskavo in razvoj morajo oblikovati proizvode in zagotoviti njihovo pripravljenost za trg v vse krajših časovnih okvirih. Za ta namen je treba odkrivati problematična področja v njihovi zgodnji fazi, obsežno jih analizirati in učinkovito optimizirati. Termični kameri testo 885 in testo 890 omogočata:

 • Vizualizacijo in pregled finih struktur ter toplotnih razlik

 • Beleženje in analizo termičnih procesov skozi daljša časovna obdobja

 • Prenos izmerjenih vrednosti s termičnih slik na diagrame temperatura/čas in njihov izvoz v obliki slik ali Excel datotek

Tukaj lahko izveste kako preizkusne in razvojne procese lahko pospešimo z uporabo instrumentov testo 885 in testo 890.

Referenzbericht

Download

Referenzbericht: Technische Universität Wien

Prestave rotorja prenašajo moč s pogona na rotor, zaradi česar so izpostavljene izjemni mehanski obremenitvi. Znanstveniki s Tehnične univerze na Dunaju uporabljajo termično kamero testo 890 za številne preizkuse in optimizacijske naloge:

 • Toplotna odstopanja na pogonskih zobnikih, ležajih in gredeh kažejo na potrebo po optimizaciji glede dizajna.

 • Dolgoročna beleženja ob različnih mehanskih obremenitvah omogočajo oblikovanje zaključkov o zanesljivosti in življenjski dobi.

 • Zahvaljujoč skladnosti z LabVIEW-om lahko obdelujemo slikovne podatke z uporabo programske opreme, ki jo uporablja Inštitut, ter jih shranujemo na strukturiran način.

Tukaj lahko izveste zakaj je testo 890 postal nepogrešljiv preizkusni in merilni instrument znanstvenikom tudi v drugih pogledih:

Tech Sheets

Mehr erkennen durch exzellente Temperaturmessgenauigkeit

Wussten Sie schon, dass die Wärmebildkamera testo 890 eine der besten Temperaturgenauigkeiten am Markt hat? Alle technischen Hintergründe erfahren Sie im Tech Sheet.

Zur Leseprobe

Was zeichnet eine hohe Temperaturgenauigkeit aus?

Was muss ein guter Sensor leisten können?

Welche Rolle spielt der Abgleich?

Wie lassen sich Messdaten mit LabVIEW präzise auswerten?

Anwendungen in der Entwicklung

Termično ločevanje komponent

Komponente, ki so izpostavljene značilnemu ogrevanju in temperaturno občutljive komponente se običajno nahajajo blizu ena drugi v velikih sklopih. Da bi preprečili pregrevanje občutljivih komponent, je treba termično ločiti posamične komponente ali celotna področja. Kako vas podpira termična kamera?

 • Meritev distribucije toplote in analiza s Testovo programsko opremo za termografijo IRSoft

 • Preverjanje preizkusov in analiz pri različnih izolacijskih materialih

 • Optimalna razporeditev izolacije in izogibanje nepotrebnim visokim stroškom

 • Hitro reševanje težav v primeru nedelovanja termične ločitve

 • Razvoj učinkovitih rešitev za hladilne komponente

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?

Wärmebildkameras für Forschung & Entwicklung

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?

Broschüre testo 890

Thermografie für höchste Ansprüche.

Kje bi radi uporabljali svoj vakuumski merilnik?

Download