Učinkoviti razvojni postopki in hitro odpravljanje težav na področju raziskave in razvoja

Ali veste, kaj vse lahko izmerite s termično kamero na področju raziskave in razvoja? Visokoobčutljiva termična kamera omogoča:

 • ciljno odkrivanje vnaprej določenih prelomnih točk,
 • ugotavljanje termičnih odstopanj v realnem času ter nadzor ogrevalnih in hladilnih procesov,
 • izvedbo varnostnih pregledov na električnih komponentah,
 • analizo razvoja in odvajanja toplote na tiskanih vezjih ter optimizacijo razvojnih procesov.
   

Izvedite več o tem, kako vas Testove termične kamere lahko podprejo pri termično zahtevnih razvojnih nalogah.


Analiza in optimizacija

Termična kamera zajema termično sliko tiskanega vezja
Termična slika tiskanega vezja

Elektronske komponente na tiskanih vezjih postajajo vse manjše in vse bolj stisnjene druga k drugi. To pomeni, da se povečujejo zahteve za odvajanje toplote. Kako prihraniti čas in vire na področju razvoja z uporabo termične kamere iz Testo: 

 • natančna vizualizacija najmanjše distribucije temperature zahvaljujoč minimalni razdalji fokusiranja 10 cm, 
 • hitra in enostavna analiza razmerja med žariščnimi točkami in odvajanjem toplote,
 • optimizacija odvajanja toplote.

Ocenjevanje termičnih procesov

Termična slika LED-svetlobe
Termična slika LED-svetlobe

Meritev več točk ne zadošča za preiskavo termičnih procesov, kot je obnašanje ogrevanja in hlajenja LED-svetlobe. Termične kamere s popolnoma radiometrično video meritvijo analizirajo temperaturo kot napredek časa. Kako deluje: 

 • kamera snema sekvence in videe termičnih slik.
 • Vsi odčitki temperature so na voljo kadar koli med procesom in jih lahko analiziramo retroaktivno.

Referenčno poročilo: Preverjanje prestav helikopterskega rotorja v raziskavi in razvoju s termično kamero testo 890

Predogled referenčnega poročila

Prestave rotorja prenašajo moč s pogona na rotor, zaradi česar so izpostavljene izjemni mehanski obremenitvi. Znanstveniki s Tehnične univerze na Dunaju uporabljajo termično kamero testo 890 za številne preizkuse in optimizacijske naloge: 

 • Toplotna odstopanja na pogonskih zobnikih, ležajih in gredeh kažejo na potrebo po optimizaciji glede dizajna.
 • Dolgoročna beleženja ob različnih mehanskih obremenitvah omogočajo oblikovanje zaključkov o zanesljivosti in življenjski dobi.
 • Zahvaljujoč skladnosti z LabVIEW-om lahko obdelujemo slikovne podatke z uporabo programske opreme, ki jo uporablja Inštitut, ter jih shranujemo na strukturiran način.
   

Tukaj lahko izveste zakaj je testo 890 postal nepogrešljiv preizkusni in merilni instrument znanstvenikom tudi v drugih pogledih:

Termično ločevanje komponent

Termična slika izolacije
Termična slika izolacije

Komponente, ki so izpostavljene značilnemu ogrevanju in temperaturno občutljive komponente se običajno nahajajo blizu ena drugi v velikih sklopih. Da bi preprečili pregrevanje občutljivih komponent, je treba termično ločiti posamične komponente ali celotna področja. Kako vas podpira termična kamera?

 • Meritev distribucije toplote in analiza s Testovo programsko opremo za termografijo IRSoft
 • Preverjanje preizkusov in analiz pri različnih izolacijskih materialih
 • Optimalna razporeditev izolacije in izogibanje nepotrebnim visokim stroškom
 • Hitro reševanje težav v primeru nedelovanja termične ločitve
 • Razvoj učinkovitih rešitev za hladilne komponente

Razvoj mehaničnih komponent

Termična slika mehaničnih komponent
Termična slika mehanične komponente

Pretirane temperature v mehanizmih lahko negativno vplivajo na komponente. Zaradi tega je pri razvoju in raziskovanju, ki vključuje mehanične komponente ali celotne sklope, osredotočenost na razvoju toplote. Kako vas podpira termična kamera?

 • Vizualizacija toplotnih odstopanj v realnem času in hitra identifikacija vzroka (npr. trenja).
 • Analiza odvajanja toplote v sklopih ali na komponentah.


   

 

 

Primer uporabe: Zagotavljanje kakovosti pri elektroniki

Predogled primera uporabe pri zagotavljanju kakovosti

Razvoj toplote pri elektronskih komponentah na tiskanih vezjih lahko vpliva na delovanje sosednjih sklopov in celo privede do nepravilnega delovanja celotnega vezja. Termični kameri testo 885 in testo 890 omogočata:

 • Podrobno preiskavo majhnih komponent in finih struktur glede njihovega termičnega obnašanja
 • Nadzor razvoja toplote v daljših obdobjih in pri različnih obremenitvenih pogojih
 • Enostavna in obsežna analiza ter dokumentiranje termičnih procesov z uporabo programske opreme testo IRSoft
Tukaj izvedite kako testo 885 in testo 890 izboljšujeta analizo pri zagotavljanju kakovosti ter pospešujeta proces optimizacije.

Primer uporabe: Pospeševanje raziskav in razvoja

Predogled primera uporabe pri termičnih procesih

Oddelki za raziskavo in razvoj morajo oblikovati proizvode in zagotoviti njihovo pripravljenost za trg v vse krajših časovnih okvirih. Za ta namen je treba odkrivati problematična področja v njihovi zgodnji fazi, obsežno jih analizirati in učinkovito optimizirati. Termični kameri testo 885 in testo 890 omogočata: 

 • Vizualizacijo in pregled finih struktur ter toplotnih razlik
 • Beleženje in analizo termičnih procesov skozi daljša časovna obdobja 
 • Prenos izmerjenih vrednosti s termičnih slik na diagrame temperatura/čas in njihov izvoz v obliki slik ali Excel datotek
Tukaj lahko izveste kako preizkusne in razvojne procese lahko pospešimo z uporabo instrumentov testo 885 in testo 890.

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.
Kontakt