Varnost hrane: zagotavljanje varne hrane zahvaljujoč sodobni merilni tehnologiji

Ko gre za varnost hrane, ni pomembno le varno pripravljanje živil, ki ne vsebujejo patogenih klic. Pridelava hrane na njivah, proizvodnja mesa in celotni postopek skladiščenja ter predelave mora biti skladen s smernicami HACCP. Da bi zagotovil spremljanje živil, Testo uporablja vrsto merilnih instrumentov, ki omogočajo tako merjenje temperature in vlažnosti kot tudi, med drugim, trajno ustvarjanje merilnih protokolov. Pametni telefon lahko uporabljamo za upravljanje posamičnih instrumentov iz linije Smart Probes, ki jih uporabljamo za zbiranje, shranjevanje in ocenjevanje podatkov.

Instrumenti za zagotavljanje varnosti hrane so:

 • prilagojeni posamičnemu namenu
 • opremljeni z odpornim ohišjem
 • upravljivi prek pametnega telefona
 • natančni in zanesljivi

Podrocje uporabe

Hrana: varnost je na prvem mestu

V proizvodnji, skladiščenju, predelavi in pripravi hrane veljajo izjemno visoki varnostni standardi. To vključuje zaščito hrane in pijače pred bakterijami in škodljivimi patogeni, kar je lahko uspešno samo, če spremljamo vsako fazo. Temperaturo in vlažnost v skladiščnih prostorih je treba vedno spremljati. Če obstajajo odstopanja, je treba takoj ukrepati, da bi zaščitili svoje potrošnike in jim zagotovili varna živila. Ni pomembno le, da bodo vsi izdelki primerno označeni z navedbo porekla ali potrebnimi zaščitnimi ukrepi, temveč je potrebno tudi na primer zagotoviti nemoteno ohranitev hladne verige. Le-ta mora biti preverljiva in v interesu varnosti živil. To ni možno z enostavnim termometrom. Hladna veriga zahteva sodobne zapisovalnike podatkov o temperaturi, ki beležijo izmerjene podatke. Zahvaljujoč brezžičnimi povezavami, lahko spremljate celo hladilnice brez kakršnih koli povezav. Izmerjene podatke lahko preprosto in neodvisno od lokacije odčitamo prek programske opreme za oblak.

Ko gre za varnost hrane, mora biti celotna hladna veriga preverljiva in obstajati možnost trajnega spremljanja prevoza.

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

Naslednje smernice načela HACCP so sledljive in preverljive z uporabo merilnih instrumentov za varnost hrane:

 • Analiza tveganj
 • Določanje kritičnih nadzornih točk
 • Uvajanje in uporaba nadzornega sistema
 • Uvajanje popravljalnih ukrepov v primeru odstopanj od mejnih vrednosti
 • Uvajanje ocenjevalnih ukrepov
 • Priprava dokumentacije

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.
testo-831-application-temperature-002194.jpg

Potrošniki: zaščiteni s merilnimi instrumenti, namenjenimi zagotavljanju varnosti hrane

Potrošnikom bi moralo biti omogočeno, da se zanesejo na dejstvo, da uživanje hrane ni škodljivo za njihovo zdravje, temveč jim koristi. Brez veljavnih strogih ukrepov za zagotavljanje varnosti hrane, bi le splet srečnih okoliščin odločal o tem, ali bodo bakterije v živilih povzročile kakršno koli bolezen. Potrošniki bi se predvsem pritoževali na občutljive vrste hrane, ki zahtevajo trajno hlajenje in se s kvarjenjem ter razrastom bakterij odzovejo celo na najmanjša pretrganja hladne verige. Zagotavljanje varnosti hrane in pijače je precej enostavno. Infrardeči termometer lahko izmeri temperaturo tudi daljinsko. Nato pošilja podatke v aplikacijo Smart Probes, kar omogoča izdajo merilnega protokola. Varnost hrane je preprosta!

Zdravje in varnost hrane sta tesno povezani

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg
Varnost hrane ima pomembno vlogo v proizvodnji, skladiščenju in predelavi živil. Glede na to je treba upoštevati številne zakonske predpise, izdane pa so različne mejne vrednosti in priporočila. Omenjene smernice HACCP so le en primer načel, ki so oblikovana, da bi prispevala k večji ravni varnosti v prehrambnem sektorju. Varnost hrane, med drugim, podpirajo Testo merilni instrumenti. Le en primer so termometri, ki merijo središčno temperaturo živila v obliki vbodnega termometra. Drugi primer so instrumenti za merjenje pH-vrednosti in Testovi testerji za olje za cvrtje, ki pomenljivo prispevajo k varnosti hrane.
POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Varnost in učinkovitost

Spremljanje živil bi moralo biti tako brez vrzeli, kot tudi učinkovito. Te zahteve izpolnjujejo predhodno omenjeni testerji za olje za cvrtje. Z njimi je omogočeno preverjanje kakovosti olja za cvrtje, ki ga ni več nujno zamenjati »za vsak slučaj«. Zamenjamo ga le, kadar njegova uporaba ni več sprejemljiva z zdravstvenega vidika. S tem preprečujemo nepotrebno zamenjavo uporabljanega olja. Ukrepi za varnost živil morajo na splošno biti skladni z učinkovitostjo in gospodarnostjo v podjetju, pri čemur veliko pomagajo Testovi merilni instrumenti.

Spremljanje živil: na voljo tudi doma

Celovito varnost hrane ne mora jamčiti samo proizvajalec, kupec in predelovalec živil, temveč jo lahko zagotovimo doma. Tu uporabljamo vbodne termometre, ki kažejo središčno temperaturo živila. Tako na primer zasebni uporabniki, kot tudi poklicni uporabniki, lahko uporabljajo vbodni termometer, kadar je treba zagotoviti doseganje potrebne notranje temperature pri pečenju mesa. Testov model ni primeren samo za preverjanje trdnih živil, temveč tudi za merjenje temperature tekočin. Ponuja naslednje prednosti:

 • Varna priprava pri dovolj visoki temperaturi
 • Brez uničenja kuhane hrane
 • Natančno in hitro merjenje
testo-104-application-temperature-001086.jpg