Iskanje puščanja z merilnikom puščanja

Puščanje lahko privede do resnih poškodb raznovrstnih cevi. Zaradi tega bi morali izvajati potrebne preizkuse z ustreznim merilnim instrumentom za tlak, da bi lahko izboljšali zaščito pred okvarami in izpolnili zakonske zahteve. Detektor uhajanja je pravo orodje, kadar gre za hitro odkrivanje uhajanja.

Tukaj boste našli zanesljive instrumente za merjenje in odkrivanje, ki vas bodo podpirali pri vašem vsakodnevnem delu. Merilniki tlaka in puščanja so preizkušeni po zahtevah DVGW-ja in samodejno ugotavljajo prostornino plinskih cevi. Med postopkom vas podpirajo jasni merilni meniji, ki temeljijo na posebnih direktivah. To vam omogoča olajšano preizkušanje vodnih in plinskih cevi.

Spodaj so navedene nekatere izmed pomembnih meritev, ki jih lahko izvajate z detektorjem uhajanja:

  • preizkus tesnosti,
  • preizkus obremenitve in
  • preizkus uporabnosti.

Gas leak detectors

Na izdelke

Pressure/gas leak detectors

Gas leak detectors

Refrigerant leak detectors

Tesnost in puščanje

Merjenje puščanja

Detekcija puščanja

Merjenje CO v okolju

Detektor uhajanja za merjenje tlaka in odkrivanje uhajanja

testo 324 - Detektor tlaka / puščanja plina

Kadar odkrijete uhajanje, merilnik puščanja omogoča hitro in natančno merjenje zaradi preverjanja sistema. Za ta namen ima detektor uhajanja vgrajeno črpalko. Hitro odkriva pline prisotne v okoljskem zraku, kot sta metan in propan ter ugotavlja lokacijo uhajanja plina. Koncentracija plina se prikaže v obliki poenostavljenega stolpčnega grafa na zaslonu merilnega instrumenta za absolutni tlak. Če so mejne vrednosti presežene, se oglasi alarm.

Merilni instrument za absolutni tlak je posebej priročen v žepnem formatu. Kot drugi zanesljivi detektorji uhajanja, tudi ta meri z natančnostjo +/-3 HPA. Omogoča tudi preizkušanje kompenzacije absolutnega tlaka v povezavi z meritvijo pretoka. Če je treba, lahko nastavite višino nad morsko gladino, da bi uskladili barometrični tlak zraka. To pomeni, da merilni instrument lahko izvaja tudi natančna merjenja barometrične višine.


Puščanja na ceveh naravnega plina lahko zanesljivo odkrijete z detektorjem uhajanja. To je zlasti pomembno, kadar pričakujete ozke razpoke ali odvečna tesnila.

Uporaba detektorja uhajanja vam zagotavlja natančne informacije, ki vam pomagajo pri ugotavljanju lokacije in stopnje puščanja.

Seveda, instrumente za odkrivanje uhajanja Testo dobite skupaj z vsemi relevantnimi dodatki.
Merilni instrument za uhajanje

Področja uporabe in dodatki za detektor uhajanja

Inovativni merilniki tlaka in puščanja Testo občutno olajšajo uporabniško usmerjeno in zanesljivo preizkušanje plinskih in vodnih cevi. Detektor uhajanja hladilnega sredstva podpira odkrivanje uhajanja na področju hladilnih sredstev. Instrument nemudoma odkriva najpogostejša hladilna sredstva in odkriva celo zelo majhna uhajanja. Detektor uhajanja v sistemih stisnjenega zraka deluje z ustrezno sondo za visoki tlak.
Detektor uhajanja

Detektor uhajanja in z njim povezani testni instrumenti

Vakuumski merilnik

Koristne funkcije detektorja uhajanja Testo lahko vidimo v njihovi usklajenosti s posebnimi direktivami in jasnimi navodili menija. Zaradi tega zlahka izvajamo zahtevane preizkuse na plinskih cevovodih in drugih lokacijah. Merilnik tlaka in puščanja izvaja samodejni preizkus tesnosti in vam s tem prihrani veliko truda.

Vakuumski merilnik ima tudi visoke ocene zaradi svoje izjemne natančnosti. Digitalni vakuumski merilnik testo 552, ki deluje prek Bluetootha, se lahko uporablja pri preizkusih hladilnih sistemov in toplotnih črpalk. Ta meri tlak in samodejno izračunava uparjalno temperaturo. Njegovo enostavno uporabo podpirata praktična eno cevna povezava in visoko ločljiv, enostavno berljiv zaslon v barvi. Poleg tega lahko shranite merilne podatke v mapo stranke, ki ste jo vnaprej odprli in s tem zagotovite pregledno organizacijo dokumentacije.

Visoka natančnost klasičnega detektorja uhajanja vam pomaga pri odkrivanju uhajanja in preizkušanju njegove resnosti. Za ta namen je opremljen z naslednjimi senzorji:

  • senzorjem stopnje pretoka,
  • senzorjem za absolutni tlak in
  • dvema senzorjema za diferencialni tlak.