Regulacja systemów wentylacyjnych z technologią pomiarową od Testo

Coraz lepiej izolowane budynki z coraz lepiej uszczelnionymi skorupami powodują, że wilgoć i zapachy nie są już w stanie przenikać przez łączenia. Co za tym idzie, świeże powietrze także nie może swobodnie napływać do pomieszczeń. Tutaj pojawia się zrównoważony system wentylacji. System ten wentylacji zapewnia wymianę powietrza, wprowadzając świeże powietrze do pomieszczeń i odprowadzając zużyte powietrze, zanieczyszczenia i zapachy. Zwiększa to poczucie komfortu i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią i pleśnią:

Konserwacja i regulacja systemów wentylacji - oto jak to się robi:

Przyrządy do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach Testo wspierają Cię na wszystkich etapach pracy: od fazy planowania poprzez optymalną regulację do regularnego monitorowania wydajności - intuicyjnie, precyzyjnie i uwzględniając zgodność z regulacjami prawnymi. Technologia pomiaru klimatu w pomieszczeniach Testo może oczywiście być stosowana nie tylko do scentralizowanej, ale także do zdecentralizowanej wentylacji wewnętrznej.

Określanie przepływu objętościowego i ilości powietrza w kanale wentylacyjnym

Indoor ventilation maintenance

Dzięki testo 440 i odpowiedniej sondzie prędkości przepływu - termicznej (grzany drut) lub wiatraczkowej, możesz szybko i precyzyjnie określić przepływ objętościowy w kanale.

  • Prawidłowe uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej
  • Zapewnienie wydajnej pracy  systemu
  • Możliwość zapisu danych i ich eksportu do raportu pomiarowego

Testowanie ilości wymian powietrza na kratkach wentylacyjnych

Adjusting indoor ventilation

Za pomocą testo 440, sondy wiatraczkowej (Ø 100 mm) oraz prostownicy strumienia testovent 417 możesz łatwo i bezbłędnie określić przepływ objętościowy na nawiewnikach lub wywiewnikach

  • Gwarancja optymalnego klimatu w pomieszczeniu
  • Zapewnienie wystarczający dopływu świeżego powietrza i wentylacji
  • Zapobieganie przeciągom

Pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniach

Air exchange rate

Za pomocą testo 440 i odpowiedniej sondy wilgotności / temperatury możesz szybko i precyzyjnie zarejestrować wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniach.

  • Zapewnienie optymalnych warunków otoczenia w pomieszczeniu
  • Zapobieganie powstawania zawilgoceń i pleśni
  • Ochrona materiałów budowlanych

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.