Poziom komfortu cieplnego i jakość powietrza wewnętrznego (IAQ)

Regularne pomiary jakości powietrza oraz komfortu cieplnego na stanowiskach pracy umożliwiają prawidłową regulację systemów klimatyzacyjnych oraz redukują zagrożenie wystapienia zachorowań wśród pracowników, co może prowadzić do braków kadrowych. Ponadto, odpowiedni komfort i jakość powietrza zapwnione na stanowisku pracy, mają wpływ na podnoszenie wydajności pracowników.

  • Stężenie dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego.
  • Klimat wewnątrz budynku jest uzależniony również od oświetlenia, dlatego pomiary natężenia światła są ważną częścią pomiaru poziomu komfortu w miejscu pracy. 
  • Zastosowania mierników prędkości obrotowej mogą być złożone. Oprócz pomiaru obrotów obiektów wirujących, można również mierzyć prędkość oraz długość przenośników taśmowych za pomocą pomiaru kontaktowego, poprzez zamocowanie adaptera, stożka lub koła roboczego. Istnieje również możliwość bezkontaktowego pomiaru wartości rpm obracających się obiektów, używając markera odblaskowego oraz  promienia światła emitowanego z urządzenia.

Formularz kontaktowy

tel: +48 22 863 74 01/22
      +48 22 863 24 41
        fax: +48 22 863 74 15


testo-535-co2-meter.jpg

Miernik Testo do pomiaru  CO i CO₂ pozwalają na przeprowadzenie szybkich i wiarygodnych pomiarów otoczenia.

testo-540-light-measuring-instrument.jpg

Testo oferuje przyrządy do pomiaru natężenia światła (sztucznego i naturalnego).

testo-470-instrument-rpm-002708.jpg

Tachometry Testo pozwalają określić prędkość obrotową na wentylatorach, tokarkach oraz przenośnikach taśmowych prosto i niezawodnie.