Zapewnij jakość, zachowaj zgodność i oszczędzaj zasoby

Produkty wrażliwe na temperaturę wymagają specjalnych warunków produkcji i przechowywania. Są one określone przez odpowiednie wymagania prawne i regulacyjne, a ich przestrzeganie jest obowiązkowe.

Które rozwiązanie pomiarowe jest idealne do pomiaru i dokumentacji parametrów takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienia i wstrząsy?

Odpowiedź znajdziesz tutaj.
A Guide to Monitoring

Poradnik: Jak wybrać właściwe rozwiązanie pomiarowe do monitorowania parametrów środowiskowych?

Poradnik, który pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie dla Twojego konkretnego wyzwania pomiarowego.

Od termohigrometru do systemu monitorowania: Poznaj dostępne metody pomiarowe

Do monitorowania parametrów środowiskowych istotnych z punktu widzenia jakości przyjęły się trzy metody, z których każda ma swoje zalety i wady:
termohigrometry, samodzielne rejestratory danych oraz zautomatyzowane systemy monitorowania.
 • <font color="#FF9900">Termohigrometry</font>
  • Termohigrometry
 • Dostosowywane odstępy między pomiarami
 • Pamięć danych pomiarowych do 90 dni
 • Wyświetlanie wartości min. i maks.
 • Alarm wizualny po przekroczeniu wartości granicznej
 • <font color="#FF9900">Rejestartory</font>
  • Rejestartory
 • Zautomatyzowane pomiary i dokumentacja
 • Alarmy wizualne
 • Przechowywanie do 16 000 odczytów
 • Żywotność baterii 1 rok
 • <font color="#FF9900">Systemy monitorowania</font>
  • Systemy monitorowania
 • W pełni automatyczne i bezproblemowe pomiary, monitorowanie i dokumentacja
 • Kompleksowe opcje alarmowe
 • Redundantne przechowywanie zmierzonych wartości
 • Dostęp do danych pomiarowych można uzyskać w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia

Poradnik: O czym należy pamiętać, wybierając odpowiednie rozwiązanie do pomiarów i monitorowania.

Min./maks. termometry / termohigrometry: Proste pomiary temperatury

Termohigrometry są niedrogą i nieskomplikowaną metodą monitorowania temperatury i wilgotności. Można ich używać do pomiaru temperatury i wilgotności, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na ich instalację lub konserwację. Obliczana jest tylko aktualna wartość obu parametrów pomiarowych i pokazywana na (zwykle dużym) wyświetlaczu. Interwały pomiarowe termohigrometru mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, a w zależności od modelu przyrząd przechowuje dane pomiarowe z okresu do 90 dni.

Samodzielne rejestratory danych: kompaktowe i wydajne

Rejestratory to małe, niezależne jednostki pomiarowe służące do pomiaru i dokumentowania parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność lub ciśnienie. Zwykle wyposażone są w ekran z bieżącymi odczytami oraz wyświetlacz LED informujący o naruszeniu wartości granicznych. Rejestratory muszą być odczytywane ręcznie; zwykle odbywa się to za pomocą kabla USB lub karty SD.

Zautomatyzowane systemy monitorowania: Pełne bezpieczeństwo

Za pomocą automatycznego systemu do monitorowania parametrów środowiskowych można niezawodnie i bez przerw monitorować m.in. temperaturę i wilgotność. Tego rodzaju system składa się z wielu rejestratorów, automatycznie zapisuje dane pomiarowe i rzetelnie je dokumentuje. Wysoki poziom bezpieczeństwa danych uzyskuje się dzięki pośredniemu przechowywaniu odczytów na wielu poziomach. Odczyty są przechowywane zarówno w rejestratorach, jak i w systemie, a użytkownik ma do nich dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. W przypadku przekroczenia wartości granicznych dostępne są różne opcje alarmów, które umożliwiają szybką reakcję na zdarzenia o krytycznym znaczeniu dla systemu.

Bezpieczeństwo danych, a stopień automatyzacji: Co musisz wiedzieć

Przy monitorowaniu parametrów środowiskowych istotnych dla jakości obowiązują dwie zasady:

 1. Im więcej punktów pomiarowych ma być monitorowanych, tym wyższego stopnia automatyzacji należy szukać w rozwiązaniach pomiarowych. Powód jest prosty: Minimalizuje się potencjalne błędy występujące podczas ręcznego rejestrowania i dokumentowania danych pomiarowych.
   
 2. Im bardziej rygorystyczne są wymagania prawne dotyczące dokumentacji, oceny i archiwizacji danych, tym rozsądniej jest mieć wysoki stopień automatyzacji. Powód: Zautomatyzowany system zajmuje się przepisowym przechowywaniem i dokumentacją za użytkownika. Zapewniona jest także integralność danych: Zautomatyzowane rozwiązania praktycznie uniemożliwiają ingerencję w dane pomiarowe.
 
Wnioski: Wymagające zadania pomiarowe z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa danych najlepiej realizować za pomocą automatycznego rozwiązania monitorującego.
Testo data protection
Stopień automatyzacji
Bezpieczeństwo danych

Materiały do pobrania