Prod_Meas_Humidity.jpg

Miernik wilgotności marki Testo

 • wytwarzanie wilgoci w pomieszczeniu
 • wymiana powietrza z powietrzem zewnętrznym
 • absorpcja wilgoci przez ściany i meble
 • transport wilgoci przez elementy zewnętrzne

Miernik wilgotności firmy Testo (zwany także higrometrem termicznym, higrometrem lub termohigrometrem) dokonuje pomiaru wilgotności powietrza i materiałów w bezpieczny, szybki i precyzyjny sposób.

Zalety wilgotnościomierzy marki Testo

 • szeroki wybór różnych urządzeń pomiarowych i czujników
 • szybkie i precyzyjne wyniki pomiarów
 • solidne wykonanie w niezawodnej jakości marki

Pomiar wilgotności powietrza za pomocą higrometru

Na poziom wilgotności występującej w pomieszczeniu wpływają zasadniczo następujące czynniki: 

 • wytwarzanie wilgoci w pomieszczeniu
 • wymiana powietrza z powietrzem zewnętrznym
 • absorpcja wilgoci przez ściany i meble
 • transport wilgoci przez elementy zewnętrzne

Nasze wilgotnościomierze i higrometry

Urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza

Pomiar wilgotności z Testo
Nieodzowne i uniwersalne urządzenia do badania klimatu w pomieszczeniach. Mierzą m.in. wilgotność powietrza i temperaturę.

Urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów

Pomiar wilgotności z Testo

Sprawdzone higrometry do ścian, jastrychów, materiałów budowlanych i drewna.

Czujnik wilgotności

Higrometry marki Testo

Szeroki wybór czujników do każdego wilgotnościomierza marki Testo.

Rejestratory wilgotności

Rejestratory wilgotności

Wiarygodny pomiar i dokumentacja temperatury i wilgotności.

Gdzie będzie wykonywany pomiar wilgotności?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt
Measure humidity with a thermohygrometer

Pomiar wilgotności materiałów za pomocą miernika wilgotności

Wilgotność materiałów jest zazwyczaj mierzona, gdy konieczne jest określenie poziomu wilgotności w materiałach budowlanych lub paliwach. W obu przypadkach ważne jest, aby wilgotność utrzymywała się na poziomie poniżej określonych wartości granicznych. Cyfrowe urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów umożliwia wykonywanie niezbędnych pomiarów.

Poprawny pomiar poziomu wilgotności za pomocą wilgotnościomierza

 • Upewnić się, że sonda lub miernik wilgotności nie rejestruje ciepła ciała ani wydychanego powietrza
 • W celu uzyskania możliwie jak najlepszych wyników przy użyciu wilgotnościomierza należy podczas wykonywania pomiaru wilgotności przesuwać czujnik płynnie i spokojnie
 • Zwrócić uwagę na czas regulacji higrometru i czujnika 
 • Za pomocą termohigrometru zmierzyć wilgotność powietrza w środkowej części pomieszczenia na wysokości ok. 1,1 m

testo 440 – zestaw do pomiaru wilgotności z funkcją Bluetooth

zestaw do pomiaru wilgotności z funkcją Bluetooth

Intuicyjny pomiar wilgotności

 • Menu do pomiarów długookresowych, jak również do równoległego określania wilgotności i temperatury powietrza 
 • Automatyczne obliczanie punktu rosy, temperatury mokrego termometru i wilgotności bezwzględnej
 • Bezprzewodowa sonda wilgotności w celu zapewnienia komfortu pracy
 • Urządzenie testo 440 do pomiaru parametrów klimatycznych / wilgotności z możliwością doposażenia w różnorodne sondy cyfrowe
 • testo 440 zestaw do pomiaru wilgotnosci testo 440 Humidity Kit with Bluetooth®

  testo 440 - zestaw do pomiaru wilgotności z Bluetooth

  Nr katalogowy 0563 4404

  2,128,00 Zł
  z VAT  2,617,44 Zł
  • Intuicyjny: czytelne, przejrzyste menu pomiarowe do pomiarów długotrwałych (rejestracja), równoległych pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w magazynach, systemach chłodniczych, pomieszczeniach produkcyjnych oraz w kanałach wentylacyjnych
  • Precyzyjny: obliczanie punktu rosy, temperatury mokrego termometru oraz wilgotności bezwzględnej

Komfort i jakość powietrza w pomieszczeniach

Wilgotność ma decydujący wpływ na odczuwalny komfort lub dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu. Idealny poziom wilgotności otoczenia kształtuje się na poziomie od 30 do 65% wilgotności względnej powietrza. Oczywiście kluczowa jest również temperatura. To na pewno zabrzmi znajomo: wysoka wilgotność powietrza może stanowić przy odpowiednio wysokiej temperaturze ekstremalne obciążenie. Człowiek czuje się wtedy jak w dżungli.

Dlatego wilgotnościomierz marki Testo jest zwykle wyposażony w czujniki wilgotności i temperatury. Dzięki temu można kontrolować oba powiązane ze sobą parametry. W zależności od modelu wilgotnościomierz może również na podstawie tych wartości obliczyć i wyświetlić temperaturę punktu rosy. To z kolei ma decydujące znaczenie dla oceny miejsc zagrożonych rozwojem pleśni w danym pomieszczeniu.

Pozostałe urządzenia pomiarowe

Pozostałe urządzenia pomiarowe

Zamiast termohigrometru: rejestrator wilgotności

Rejestrator wilgotności jest w zasadzie cyfrowym wilgotnościomierzem, który w sposób ciągły mierzy i rejestruje wartości pomiarowe. Ma to kluczowe znaczenie przy składowaniu towarów wrażliwych na wilgoć, takich jak wyroby farmaceutyczne czy żywność. Również w przypadku przechowywania dzieł sztuki wilgotność powietrza nie może przekraczać określonych wartości granicznych.

Cyfrowy miernik wilgotności – bezdotykowy

Za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego można łatwo zmierzyć poziom wilgotności na powierzchniach również na odległość. Do wyboru są dwie opcje:

Termometr na podczerwień z funkcją pomiaru wilgotności mierzy między innymi wilgotność powietrza w pomieszczeniu oraz margines punktu rosy. Pozwala to na wczesne zidentyfikowanie obszarów zagrożonych rozwojem pleśni w pomieszczeniach i podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

Kamery termowizyjne z funkcją pomiaru wilgotności nie tylko mierzą wilgotność na powierzchniach, ale nawet pozwalają ją zobaczyć. Jest to szczególnie ważne w kontekście wykrywania ryzyka rozwoju pleśni. Obraz termiczny sprawia, że obszary zagrożone są wyraźnie widoczne, zgodnie z zasadą sygnalizacji świetlnej. Obszary o wysokim ryzyku rozwoju pleśni są zaznaczone na czerwono, obszary niezagrożone – na zielono. Obszary zaznaczone na żółto mieszczą się w granicach normy.

Wilgotność materiałów

Czy można już włożyć drewno opałowe do kominka? Czy jastrych jest już suchy? Czy można już poddać drewno budowlane obróbce? Właściwe odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać dzięki miernikowi wilgotności materiałów. Jedno spojrzenie na wyświetlacz pozwala uniknąć kosztownych napraw, na przykład przy usuwaniu zamontowanych wcześniej elementów, ponieważ drewno uległo wypaczeniu podczas suszenia.