1. Home
 2. Produkty
 3. Tutaj znajdziesz nowe urządzenie do pomiaru wilgotności

Mierniki wilgotności

Miernik wilgotności firmy Testo (zwany także termohigrometrem, higrometrem lub wilgotnościomierzem) dokonuje pomiaru wilgotności powietrza i materiałów w bezpieczny, szybki i precyzyjny sposób.

Pomiar wilgotności powietrza za pomocą higrometru

Wilgotność występująca w pomieszczeniu zależy zasadniczo od następujących czynników:

 • Wytwarzanie wilgoci w pomieszczeniu

 • Wymiana powietrza z powietrzem zewnętrznym

 • Zdolność ścian i instalacji do pochłaniania wilgoci

 • Transport wilgoci przez zewnętrzne elementy budynku.

Zalety wilgotnościomierzy Testo

 • Szeroki wybór różnych urządzeń pomiarowych i czujników

 • Szybkie i precyzyjne wyniki pomiarów

 • Solidne wykonanie w niezawodnej jakości marki

Nasze wilgotnościomierze i higrometry

Gdzie będzie wykonywany pomiar wilgotności?

No results found.

Pomiar wilgotności materiałów za pomocą miernika wilgotności

Wilgotność materiałów jest zazwyczaj mierzona, gdy konieczne jest określenie poziomu wilgotności w materiałach budowlanych lub paliwach. W obu przypadkach ważne jest, aby wilgotność utrzymywała się na poziomie poniżej określonych wartości granicznych. Cyfrowe urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów umożliwia wykonywanie niezbędnych pomiarów.

Poprawny pomiar poziomu wilgotności za pomocą wilgotnościomierza

 • Upewnić się, że sonda lub miernik wilgotności nie rejestruje ciepła ciała ani wydychanego powietrza

 • W celu uzyskania możliwie jak najlepszych wyników przy użyciu wilgotnościomierza należy podczas wykonywania pomiaru wilgotności przesuwać czujnik płynnie i spokojnie

 • Zwrócić uwagę na czas regulacji higrometru i czujnika

 • Za pomocą termohigrometru zmierzyć wilgotność powietrza w środkowej części pomieszczenia na wysokości ok. 1,1 m

testo 440 zestaw do pomiaru wilgotności z Bluetooth

Intuicyjny pomiar wilgotności

 • Przejrzyste menu pomiarowe dla przepływu objętościowego i równoległego określania prędkości przepływu i temperatury powietrza

 • Automatyczne obliczanie punktu rosy, temperatury mokrego termometru i wilgotności bezwzględnej

 • Bezprzewodowa sonda wilgotności w celu zapewnienia komfortu pracy

 • Urządzenie testo 440 do pomiaru parametrów klimatycznych / wilgotności z możliwością doposażenia w różnorodne sondy cyfrowe

Komfort i jakość powietrza w pomieszczeniach

Wilgotność ma decydujący wpływ na odczuwalny komfort lub dyskomfort osób przebywających w pomieszczeniu. Idealny poziom wilgotności otoczenia kształtuje się na poziomie od 30 do 65% wilgotności względnej powietrza. Oczywiście kluczowa jest również temperatura. To na pewno zabrzmi znajomo: wysoka wilgotność powietrza może stanowić przy odpowiednio wysokiej temperaturze ekstremalne obciążenie. Człowiek czuje się wtedy jakby przebywał w dżungli.

Dlatego wilgotnościomierz od Testo jest zwykle wyposażony w czujniki wilgotności i temperatury. Dzięki temu można kontrolować oba powiązane ze sobą parametry. W zależności od modelu wilgotnościomierz może również na podstawie tych wartości obliczyć i wyświetlić temperaturę punktu rosy. To z kolei ma decydujące znaczenie dla oceny miejsc zagrożonych rozwojem pleśni w danym pomieszczeniu.