Wentylacja i klimatyzacja

Zapewnienie komfortu oraz dobrej jakości powietrza jest sprawą oczywistą i przynajmniej z technicznego punktu widzenia – prostą - istnieją przecież nowoczesne centrale klimatyzacyjne,  o wysokiej wydajności i jakości. Jednakże ważne jest, aby nastawy tych centrali były stale utrzymywane na optymalnym poziomie.

Kanały wentylacyjne

testo-405i-velocity-app-18.5-horiz-EN.jpg

Zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji.

  •     Dokładne określenie przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym

Kratki wentylacyjne

testo-410i-smart-case-horiz.jpg

Każda kratka wentylacyjna oraz anemostat powinny być wyregulowane pod względem natężenia strumienia przepływu powietrza zgodnie z ich charakterystyką w celu zapewnienia skuteczności działania całego układu wentylacyjnego.

  •  Rzetelny i wiarygodny pomiar natężenia strumienia przepływu powietrza zgodnie z EN 16211

Ciśnienie na filtrach

0560-0510-07.jpg

Systemy klimatyzacyjne wyposażone są w filtry, które zapobiegają przedostawaniu się cząstek stałych z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia.

  •      Pomiar różnicy ciśnień w celu kontroli stopnia zużycia filtrów
  •     Zbyt wysoka różnica ciśnień oznacza zanieczyszczenie filtra i konieczność jego wymiany.