SiteRecognition

Automatyczne rozpoznawanie miejsc pomiarowych

SiteRecognition.jpg

Wiele podobnych obiektów pomiarowych oznacza wykonanie wielu podobnych obrazów termowizyjnych. Funkcja ta opiera się na automatycznym rozpoznawaniu miejsc pomiarowych, rejestrowaniu zdjęć termowizyjnych wraz z równoczesnym  przyporządkowaniem ich do obiektów pomiarowych i późniejszym administrowaniu nimi. W znacznym stopniu upraszcza to efektywną realizację tras inspekcyjnych, przy dużej ilości punktów pomiarowych (np. rozdzielni elektrycznych).


SiteRecognition: Jak to działa?

Technologia SiteRecognition jest narzędziem do wielokrotnych pomiarów podobnych obiektów pomiarowych. Przyporządkowuje odpowiedni obraz do miejsca pomiarowego. W oprogramowaniu komputerowym IRSoft tworzona jest baza danych z różnych miejsc pomiarowych np. kilka szaf rozdzielczych i generowane są poszczególne markery do konkretnych miejsc pomiarowych. Gdy obrazy termowizyjne są rejestrowane, kamera termowizyjna automatycznie rozpoznaje marker i zapisuje zdjęcie termowizyjne do konkretnego folderu. Nastepnie po wydrukowaniu  można je dołączyć do miejsc pomiarowych.

location-others-002621.jpg

Video: Technologia SiteRecognition

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.