Technologia testo SiteRecognition

Automatyczne rozpoznawanie miejsc pomiarowych

SiteRecognition.jpg

Wiele podobnych obiektów pomiarowych oznacza wykonanie wielu podobnych obrazów termowizyjnych. Funkcja ta opiera się na automatycznym rozpoznawaniu miejsc pomiarowych, rejestrowaniu zdjęć termowizyjnych wraz z równoczesnym  przyporządkowaniem ich do obiektów pomiarowych i późniejszym administrowaniu nimi. W znacznym stopniu upraszcza to efektywną realizację tras inspekcyjnych, przy dużej ilości punktów pomiarowych (np. rozdzielni elektrycznych).

SiteRecognition: Jak to działa?

Technologia SiteRecognition jest narzędziem do wielokrotnych pomiarów podobnych obiektów pomiarowych. Przyporządkowuje odpowiedni obraz do miejsca pomiarowego. W oprogramowaniu komputerowym IRSoft tworzona jest baza danych z różnych miejsc pomiarowych np. kilka szaf rozdzielczych i generowane są poszczególne markery do konkretnych miejsc pomiarowych. Gdy obrazy termowizyjne są rejestrowane, kamera termowizyjna automatycznie rozpoznaje marker i zapisuje zdjęcie termowizyjne do konkretnego folderu. Nastepnie po wydrukowaniu  można je dołączyć do miejsc pomiarowych.

location-others-002621.jpg

Video: Technologia SiteRecognition

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Importing inventory list

Creating marker manually