Technologia testo SiteRecognition

Przypisywanie obrazów samodzielnie lub automatycznie - wybór należy do Ciebie.

Wiele podobnych obiektów pomiarowych oznacza wykonanie wielu podobnych obrazów termowizyjnych. Funkcja ta opiera się na automatycznym rozpoznawaniu miejsc pomiarowych, rejestrowaniu zdjęć termowizyjnych wraz z równoczesnym  przyporządkowaniem ich do obiektów pomiarowych i późniejszym administrowaniu nimi. W znacznym stopniu upraszcza to efektywną realizację tras inspekcyjnych, przy dużej ilości punktów pomiarowych (np. rozdzielni elektrycznych).

Lots of similar measurement objects
testo SiteRecognition technology

Innowacyjna technologia Testo rozwiązuje ten problem: funkcja testo SiteRecognition gwarantuje w pełni automatyczne rozpoznawanie lokalizacji pomiarowej, a także przechowywanie i zarządzanie obrazami termicznymi powstałymi w wyniku pomiarów.

  • wyklucza wszelkie pomyłki
  • zapobiega błędom podczas oceny 
  • oszczędza czas, eliminując potrzebę ręcznego przypisywania obrazów na komputerze

 

Proste wyjaśnienie w filmie:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Jak działą technilogia site recognition i zarządzanie obrazami?

Dostępne są 2 opcje:

  1. Znakowanie jest dostępne:
    Jeśli obiekty pomiarowe i miejsca pomiarowe są już oznaczone za pomocą kodów QR, kodów Data Matrix lub kodów kreskowych, kody te można zaimportować do oprogramowania testo IRSoft dołączonego do dostawy i przenieść do kamery termowizyjnej testo 883.
  2. Znakowanie nie jest jeszcze dostępne:
Create database

W oprogramowaniu testo IRSoft, które można pobrać bezpłatnie i bez licencji, tworzona jest lista różnych obiektów pomiarowych. Można to zrobić ręcznie lub importując istniejące listy inwentaryzacyjne.

Attach markers

Dla każdego nowo utworzonego obiektu pomiarowego, nowy kod jest drukowany na standardowych etykietach i dołączany do obiektu, np. szafy sterowniczej.

 
Dane są następnie przesyłane do kamery termowizyjnej.

W przypadku obu metod kamera termowizyjna automatycznie rozpoznaje kody podczas rejestrowania obrazów termowizyjnych i zapisuje informacje o obiekcie pomiarowym wraz z obrazem termowizyjnym.

Scanning a marker

Podczas synchronizacji z testo IRSoft, zapisane informacje są wykorzystywane do przypisania obrazów do lokalizacji pomiarowej w bazie danych.

 

Oznacza to, że każdy obraz termowizyjny może być rozpoznany i przeanalizowany za pomocą oprogramowania komputerowego testo IRSoft. Istnieje również możliwość eksportowania wyników pracy do programów innych firm.

 

Database with thermal images

Tak na marginesiei: Dzięki funkcji testo SiteRecognition można również wyszukiwać obrazy termowizyjne przy użyciu nazwy obiektu pomiarowego, daty lub określonej temperatury.

 

Technologia testo SiteRecognition: Większa wydajność i bezpieczeństwo w konserwacji zapobiegawczej. Dostępna dla kamer termowizyjnych testo 883 i testo 890.

 

Importowanie rejestrów wyposażenia.

Ręczne tworzenie markerów.