Transport – Monitoring temperatury

Większość produktów farmaceutycznych musi być stale transportowana i przechowywana w określonej temperaturze i wilgotności. Naruszenie zdefiniowanych górnych i dolnych wartości granicznych może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktu. Dzięki przyrządom Testo wszelkie produkty (bio)farmaceutyczne mogą być chronione przed nieoczekiwanymi przerwami w łańcuchu chłodniczym, a cała ścieżka dystrybucyjna jest nadzorowana i dokumentowana w sposób prosty, bezpieczny i zgodny z wszelkimi normami, wytycznymi i przepisami prawnymi (GxP, 21 CFR Part 11).

5 Products or Recomendations for Transport – Monitoring temperatury
5 ZNALEZIONYCH PRODUKTÓW