Accessories pH measurement

10 Products or Recomendations for Accessories pH measurement
 • Roztwór buforowy pH 4.01

  Nr katalogowy 0554 2061

  Roztwór buforowy pH 4.01 do kalibracji i regulacji pehametrów
  • Roztwór buforowy o pH 4.01 w praktycznej butelce z dozownikiem

  • Do kalibracji i regulacji pehamterów

  60,00 Zł
  73,80 Zł z VAT
 • Roztwór buforowy pH 7.OO

  Nr katalogowy O554 2O63

  Roztwór buforowy pH 7.00 do kalibracji i regulacji pehametrów
  • Roztwór buforowy o pH 7.00 w praktycznej butelce z dozownikiem

  • Do kalibracji i regulacji przyrządów pomiarowych wartości pH

  60,00 Zł
  73,80 Zł z VAT
 • Pojemnik z żelem KCL do testo 205

  Nr katalogowy 0554 2051

  Przechowywanie sondy pH w pojemniku do przechowywania wypełnionym żelem KCL — zapewnia zabezpieczenie sondy przed wysychaniem.
  • Pojemnik do przechowywania wypełniony żelem KCL

  • Zabezpiecza sondę pH przed wysychaniem

  47,00 Zł
  57,81 Zł z VAT
 • Roztwór do przechowywania; 50 ml - Roztwór do przechowywania

  Nr katalogowy 0554 2318

  Przechowywanie elektrod pH w roztworze do przechowywania — zapewnia wydłużenie żywotności eksploatacyjnej elektrod pH oraz rzetelność wyników pomiarów.
  • Roztwór elektrolitowy do przechowywania elektrod pH

  • Dłuższa żywotność eksploatacyjna elektrod pH i rzetelne pomiary dzięki bezpieczeństwu przechowywania

  117,00 Zł
  143,91 Zł z VAT
10 ZNALEZIONYCH PRODUKTÓW