Skala do określania stężenia sadzy

Nr katalogowy  0554 0308

Skala do określania stężenia sadzy