testo 6321 - przetwornik różnicy ciśnień  

Nr katalogowy  0555 6321

  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność niezależną od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Szeroki wybór jednostek ciśnienia 

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A  

Testo 6321 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…100 Pa do -2000..2000 hPa, dokładność ± 1,2% końcowej wartości zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z wyświetlaczem (opcja). 

Opis produktu

        
      

 

Zakres dostawy

Przetwornik różnicy ciśnień powietrza testo 6321 z wybranym zakresem pomiarowym, sygnałem wyjściowym i opcjonalnym wyświetlaczem (wg konfiguracji).