testo 6383 - przetwornik do pomiaru różnicy ciśnień do zabudowy panelowej w strefach czystych 

Nr katalogowy  0555 6383

  • Płaska obudowa umożliwia montaż przetwornika w ścianie 

  • Bardzo mały zakres pomiarowy 10 Pa umożliwia bardzo dokładne pomiary najniższych różnic ciśnień  

  • Możliwość komunikacji przez Ethernet 

  • Automatyczna adjustacja zera zapewnia dokładność i niezależność zera od temperatury 

Przetwornik różnicy ciśnień do zabudowy panelowej w strefach czystych testo 6383, opcjonalnie kanały pomiarowe wilgotności i temperatury, dokładność 0,3% wartości końcowej zakresu pomiarowego, automatyczna korekta punktu zerowego, do wyboru zakres pomiarowy od 10 Pa do 10 hPa, do wyboru różne wyjścia sygnałowe, opcjonalny wyświetlacz, możlwość bardzo szerokiego wyboru jednostek pomiarowych cisnienia i wilgotności, inrfejs do konfiguracji i adjustacji.

Opis produktu

Inne zalety techniczne przetwornika:
  • Możliwość konfiguracji i adjustacji
    z użyciem programu P2A
  • 4 wyjścia przekaźnikowe alarmowe (opcja)   

 

Zakres dostawy

Przetwornik różnicy ciśnień do zabudowy panelowej w strefach czystych testo 6383, opcjonalnie kanały pomiarowe wilgotności i temperatury, z możliwym do wyboru zakresem pomiarowym od 10 Pa do 10 hPa, z możliwymi do wyboru sygnałami wyjściowymi, opcjonalny wyświetlacz (wg konfiguracji).