Przetworniki

20 Products or Recomendations for Przetworniki
 • testo 6681 - przetwornik do pomiaru wilgotności powietrza w trudnych warunkach 

  Nr katalogowy 0555 6681

  Testo 6681 przetwornik temperatury i wilgotności do wymagających zastosowań przemysłowych, dokładność do ± 1,0% RH (w zależności od sondy). Z sondą 6614 możliwość pomiaru w warunkach długotrwałej kondensacji, możliwość bardzo szerokiego wyboru jednostek pomiarowych, opcjonalny wyświetlacz, opcjonalny moduł Ethernet albo Profibus, opcjonalne wyjścia przekaźnikowe, 2 ( opcjonalnie 3) wyjścia analogowe, zewnętrzny interfejs do konfiguracji i adjustacji.  
  • Sensor wilgotności Testo o wysokiej dokładności o długookresowej stabilności w warunkach wysokiej wilgotności (opcja) 

  • Wyjścia ethernetowe, przekaźnikowe i analogowe zapewniają optymalną integrację z systemami automatyki  

  • Sondy o wyjściach cyfrowych i dopracowana procedura adjustacji  

  • Autodiagnoza i wczesne ostrzeganie zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia systemu  

 • testo 6444 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza (DN50) od 2.3 do 700 m3/h 

  Nr katalogowy 0555 6444

  Testo 6444 ze zintegrowanym odcinkiem wlotowym i wylotowym może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza i wyszukiwania przecieków. Prosty w montażu. 
  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Zintegrowany licznik przepływu do określenia całkowitego zużycia.

  • Wysoka dokładność dzięki m.in. zdefiniowanej średnicy wewnętrznej (DN50) i możliwości pomiarów w jednostkach normalnych.  

  • Łatwość instalacji i obsługi.  

 • testo 6743 - przetwornik do pomiaru punktu rosy (wilgotności śladowej) 

  Nr katalogowy 0555 6743

  Wszędzie tam , gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6743 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.  
  • Testo 6743 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z wyświetlaczem i przyłączem procesowym G1/2”  

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności 

  • Dowolnie skalowane wyjście analogowe 4 … 20 mA  

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

 • testo 6441 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza (DN15) od 0.25 do 75 m3/h 

  Nr katalogowy 0555 6441

  Testo 6441 ze zintegrowanym odcinkiem wlotowym i wylotowym może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza i wyszukiwania przecieków. Prosty w montażu.
  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi  

  • Zintegrowany licznik przepływu do określenia całkowitego zużycia 

  • Wysoka dokładność dzięki m.in. zdefiniowanej średnicy wewnętrznej (DN15) i możliwości pomiarów w jednostkach normalnych 

  • Łatwość instalacji i obsługi 

 • testo 6621 - przetwornik temperatury i wilgotności powietrza 

  Nr katalogowy 0555 6621

  Testo 6621 przetwornik temperatury i wilgotności, dokładność ± 2.0% RH, różne wersje kanałowe i naścienne, wyświetlacz (opcja), 2 wyjścia analogowe (do wyboru różne sygnały, dla temperatury możliwe również wyjście pasywne), zewnętrzny interfejs do konfiguracji i adjustacji.  
  • Sensor wilgotności Testo o wysokiej dokładności (±2,0 % wilg. wzgl.) i długookresowej stabilności    

  • Możliwość adjustacji bez demontażu przetwornika    

  • Możliwość obsługi przez komputer z użyciem oprogramowania testo P2A do parametryzacji, adjustacji i analizy

  • Możliwość zastosowania różnych filtrów   

 • testo 6651 - przetwornik wilgotności i temperatury powietrza 

  Nr katalogowy 0555 6651

  Testo 6651 przetwornik temperatury i wilgotności dla wymagających zastosowań klimatyzacyjnych, dokładność do ± 1,7% RH (w zależności od sondy), możliwość wyboru jednostek pomiarowych, opcjonalny wyświetlacz, opcjonalny moduł Ethernet, opcjonalne wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia analogowe (do wyboru różne sygnały), zewnętrzny interfejs do konfiguracji i adjustacji. 
  • Współpracuje z sondami z grupy testo 660x wyposażonymi w sensory wilgotności  o dokładności ±1.7 % RH o długookresowej stabilności i możliwości pracy nawet w wysokiej temperaturze  (do +120 °C) 

  • Wyjścia ethernetowe, przekaźnikowe i analogowe zapewniają optymalną integrację z systemami automatyki 

  • Sondy o wyjściach cyfrowych i dopracowana procedura adjustacji 

  • Autodiagnoza i wczesne ostrzeganie zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia systemu 

 • testo 6351 - przetwornik różnicy ciśnień 

  Nr katalogowy 0555 6351

  Testo 6351 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…50 Pa do -2000..2000 hPa, dokładność ± 0,8% końcowej wartości zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z obliczaniem prędkości przepływu i przepływu objętościowego, z wyświetlaczem (opcja).
  Zastosowania: m.in. przemysł, krytyczne aplikacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, strefy czyste, pomiary prędkości i przepływu, procesy suszenia.
  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność zera  niezależnie od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Szeroki wybór jednostek ciśnienia, prędkości przepływu i przepływu  

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A 

 • testo 6381 - przetwornik różnicy ciśnień z obliczaniem przepływu i opcjonalnym pomiarem temperatury i wilgotności 

  Nr katalogowy 0555 6381

  Testo 6381 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…10 Pa do -1000…1000 hPa z dokładność ± 0,5% wartości końcowej zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z obliczaniem prędkości przepływu i przepływu objętościowego, z wyświetlaczem (opcja).
  Zastosowania: m.in. przemysł, strefy czyste, pomiary prędkości i przepływu, procesy suszenia, pomiar różnicy ciśnień w procesach napełniania i w lakierniach, pomiar wilgotności i temperatury osobną sondą (opcja).  
  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność zera  niezależnie od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Bardzo szeroki wybór jednostek ciśnienia, prędkości przepływu i przepływu, wilgotności i temperatury 

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A  

 • testo 6631 - przetwornik do pomiaru wilgotności powietrza w szklarniach i laboratoriach 

  Nr katalogowy 0555 6631

  Przetwornik temperatury i wilgotności testo 6631 do szklarni i laboratoriów, dokładność ± 2,5% RH, opcjonalny wyświetlacz, 2 wyjścia analogowe 4..20 mA (2- lub 4-przew.), interfejs do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A.  
  • Reprezentatywność wyników pomiarów nawet przy nieruchomym powietrzu i nawet przy lokalnych zakłócających prawidłowy pomiar nierównomiernościach rozkładu wilgotności, dzięki wentylatorowi podającemu powietrze na sensor 

  • Możliwość łatwej wymiany wentylatora i filtra sensora

  • Możliwość umieszczenia przetwornika w miejscu pomiarowym przez zawieszenie go 

  • Ochrona elektroniki i sensora przed zroszeniem 

 • testo 6442 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza (DN 25) od 0.75 do 225 m3/h

  Nr katalogowy 0555 6442

  Testo 6442 ze zintegrowanym odcinkiem wlotowym i wylotowym może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza i wyszukiwania przecieków. Prosty w montażu.
  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Zintegrowany licznik przepływu do określenia całkowitego zużycia.

  • Wysoka dokładność dzięki m.in. zdefiniowanej średnicy wewnętrznej (DN25) i możliwości pomiarów w jednostkach normalnych. 

  • Łatwość instalacji i obsługi.

 • testo 6446 - Compressed air meter for large pipe diameters

  Nr katalogowy 0699 6446

  Monitor your compressed air consumption: the testo 6446 compressed air meter is your ideal instrument for measuring compressed air in large-diameter pipes (DN65-250). The measurement helps you with leak detection, consumption-based allocation and, finally, with cost reduction.
  • Transmitter with selectable signal outputs: analog output, pulse output, 2 switching outputs

  • Integrated totalling function (totaliser) for calculating the total consumption

  • Flexible mounting with measuring block, pipe clamp or as a measurement fitting

  • Easy operation with a variety of options (signal outputs, physical unit, etc.)

 • testo 6321 - przetwornik różnicy ciśnień  

  Nr katalogowy 0555 6321

  Testo 6321 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…100 Pa do -2000..2000 hPa, dokładność ± 1,2% końcowej wartości zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z wyświetlaczem (opcja). 
  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność niezależną od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Szeroki wybór jednostek ciśnienia 

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A  

 • testo 6443 - przetwornik przepływu sprężonego powietrz (DN40) od 1.3 do 410 m3/h 

  Nr katalogowy 0555 6443

  Testo 6443 ze zintegrowanym odcinkiem wlotowym i wylotowym może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza i wyszukiwania przecieków. Prosty w montażu.
  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Zintegrowany licznik przepływu do określenia całkowitego zużycia. 

  • Wysoka dokładność dzięki m.in. zdefiniowanej średnicy wewnętrznej (DN40) i możliwości pomiarów w jednostkach normalnych. 

  • Łatwość instalacji i obsługi.  

 • testo 6741 - przetwornik do pomiaru punktu rosy (wilgotności śladowej)

  Nr katalogowy 0555 6741

  Wszędzie tam, gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6741 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.  
  • Testo 6741 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z przyłączem procesowym G1/2”  

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności 

  • Dowolnie skalowane wyjście analogowe 4 … 20 mA   

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

 • testo 6448 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza z sondą w trzpieniu (DN40-250) 

  Nr katalogowy 0555 6448

  Testo 6448 przetwornik przepływu sprężonego powietrza może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza, analizy poborów maksymalnych i wyszukiwania przecieków. Łatwy montaż i demontaż  na rurociągach o różnych średnicach. Na rurociągi o średnicy DN40…DN250. 
  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Prosty i szybki montaż i demontaż dzięki opatentowanemu zabezpieczeniu przed odbiciem i zaworowi kulowemu. 

  • Możliwy montaż pod ciśnieniem.  

  • Możliwe łatwe przemieszczanie przetwornika pomiędzy różnymi miejscami pomiarowymi również o różnych średnicach.  

 • testo 6383 - przetwornik do pomiaru różnicy ciśnień do zabudowy panelowej w strefach czystych 

  Nr katalogowy 0555 6383

  Przetwornik różnicy ciśnień do zabudowy panelowej w strefach czystych testo 6383, opcjonalnie kanały pomiarowe wilgotności i temperatury, dokładność 0,3% wartości końcowej zakresu pomiarowego, automatyczna korekta punktu zerowego, do wyboru zakres pomiarowy od 10 Pa do 10 hPa, do wyboru różne wyjścia sygnałowe, opcjonalny wyświetlacz, możlwość bardzo szerokiego wyboru jednostek pomiarowych cisnienia i wilgotności, inrfejs do konfiguracji i adjustacji.
  • Płaska obudowa umożliwia montaż przetwornika w ścianie 

  • Bardzo mały zakres pomiarowy 10 Pa umożliwia bardzo dokładne pomiary najniższych różnic ciśnień  

  • Możliwość komunikacji przez Ethernet 

  • Automatyczna adjustacja zera zapewnia dokładność i niezależność zera od temperatury 

 • testo 6744 - przetwornik do pomiaru punktu rosy (wilgotności śladowej) 

  Nr katalogowy 0555 6744

  Wszędzie tam, gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6744 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.   
  • Testo 6744 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z wyświetlaczem i przyłączem procesowym NPT 1/2

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności  

  • Dowolnie skalowane wyjście analogowe 4 … 20 mA  

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

 • testo 6447 - Compressed air meter with interchangeable fitting

  Nr katalogowy 0699 6447

  Monitor your compressed air consumption: the testo 6447 compressed air meter is your ideal instrument for measuring compressed air in large-diameter pipes (DN65-250). The measurement helps you with leak detection, consumption-based allocation and, finally, with cost reduction. Thanks to the interchangeable fitting, the probe can also be removed under pressure.
  • Transmitter with selectable signal outputs: analog output, pulse output, 2 switching outputs

  • Interchangeable fitting: probe can be removed under pressure (enabling versatile use at multiple measuring points)

  • Flexible mounting with measuring block, pipe clamp or as a measurement fitting

  • Easy operation with a variety of options (signal outputs, physical unit, etc.)

 • testo 6742 - przetwornik punktu rosy (wilgotności śladowej) 

  Nr katalogowy 0555 6742

  Wszędzie tam, gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6742 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.
  • Testo 6742 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z przyłączem procesowym NPT1/2”   

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności 

  •  

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

 • testo 6920 - temperature transmitter

  Nr katalogowy 0555 6920

  The testo 6920 temperature transmitter offers a high level of accuracy of up to ±0.5 °C. It can be used anywhere where temperature plays a role: in industrial buildings, office buildings, museums, schools and other buildings.
  • 2 types of housing for use as a wall and/or duct version

  • Optional set-point adjuster

  • Attractive, functional design

  • Available with and without display

20 ZNALEZIONYCH PRODUKTÓW