Poziom komfortu cieplnego i jakość powietrza wewnętrznego (IAQ)

Regularne pomiary jakości powietrza oraz komfortu cieplnego na stanowiskach pracy umożliwiają prawidłową regulację systemów klimatyzacyjnych oraz redukują zagrożenie wystapienia zachorowań wśród pracowników, czyli braków kadrowych na stanowiskach pracy. Ponadto, odpowiedni komfort i jakość powietrza zapwnione na stanowisku pracy, wspierają podnoszenie wydajności pracowników.
 


Jakość powietrza wewnętrznego

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

Stężenie dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego.

 •     Stężenie CO2 nie powinno przekraczać 1000 ppm

Poziom turbulencji

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

Przepływ powietrza oraz jego prędkość w pomieszczeniu bezpośrednio wpływa na komfort cieplny odczuwalny przez człowieka.

 • Poziom turbulencji wskazuje na zmiany prędkości przepływu powietrza w czasie oraz na jego natężenie.
 • Wskaźnik poziomu turbulencji uzależniony jest od dokładnych pomiarów temperatury powietrza oraz jego prędkości przepływu.

Temperatura i wilgotność

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

Temperatura oraz wilgotność powietrza mają istotny wpływ na planowanie, wybór i regulację systemu wentylacyjnego i grzewczego.

 •  Rekomendowana wartość wilgotności w pomieszczeniu to przedział między 30% a 65% wilgotności względnej.

Promieniowanie cieplne

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

 

Ekstremalne warunki pracy prowadzą często do uciążliwych obciążeń termicznych takich jak: utrata elektrolitów, wyczerpanie, kurcze i omdlenia cieplne, udar.

 •   Indeks cieplny WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) jest wykorzystywany do oceny stanowisk pracy wystawionych na działanie promieniowania cieplnego.
 •  Zgodność z normą DIN 33403 i ISO 7243
   

Poziom komfortu cieplnego (PMV/PPD)

testo 480 comfort level measurement (PMV/PPD)

Dobre samopoczucie odczuwane przez człowieka (poziom komfortu) zależy od szeregu czynników zewnętrznych.

 •  Wszystkie niezbędne parametry są mierzone podczas wykonywania pomiaru PMV/PPD
 •  Zgodność z normą ISO 7730

Natężenie światła

0560-0560-05.jpg

W miejscu pracy powinno być zapewnione odpowiednie oświetlenie  w zależności od wykonywanej pracy.

 • Pomiar i ocena natężenia światła (sztucznego i naturalnego)

 


Warunki środowiskowe w pomieszczeniach

warunki środowiskowe w pomieszczeniach
Znaczenie warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla zdrowia pracowników.

 • Jeśli klimat w pomieszczeniu jest niewłaściwy, pracownicy są narażeni na wystąpienie infekcji

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt