Monitoring klimatu wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i galeriach

Muzea chronią i zabezpieczają dziedzictwo naszej kultury i sztuki. Aby móc je zachować dla przyszłych pokoleń, obrazy, rzeźby, dokumenty, tkaniny i wyroby z metali muszą być przechowywane we właściwych warunkach środowiskowych. Z racji swojej unikalnej, bezcennej wartości muszą być także chronione przed kradzieżą. Ale czy są zabezpieczone przed zbyt wysoką lub niską wilgotnością, przed niewłaściwą temperaturą ?

Konserwatorzy zabytków znają odpowiedź na te pytania, gdyż są ekspertami w dziedzinie zabezpieczania zbiorów i rekomendują zachowanie precyzyjnych i stabilnych warunki przechowywania dzieł sztuki. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Testo opracowało technologię precyzyjnych przyrządów pomiarowych do monitoringu warunków środowiskowych w muzeach i archiwach, z automatycznym alarmowaniem o przekroczeniach wartości granicznych.

Nasze rozwiązanie pomiarowe powiadomi Państwa o nieprawidłowych warunkach środowiskowych podczas ekspozycji, przechowywania i transportu bezcennych zbiorów. Nieprawidłowa temperatura, a przede wszystkim wilgotność może spowodować nieodwracalne uszkodzenia eksponatów. Przyrządy pomiarowe Testo do monitoringu warunków środowiskowych zapewniają ciągłą i precyzyjną rejestrację wartości pomiarowych, w ustalonych przez użytkownika interwałach czasowych, z możliwością automatycznego alarmowania o występujących przekroczeniach zadanych wartości granicznych.

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl


testo Saveris museum

System monitoringu warunków środowiskowych:

oparty na oprogramowaniu

  • Komunikacja hybrydowa – 868GHz radiowo i/lub przez ethernet
  • Monitoring temperatury, wilgotności i parametrów pomiarowych z wyjść analogowych 4-20mA lub 1-10V
  • Alarmowanie o przekroczeniach w trybie 24/7
testo Saveris 2 museum

System monitoringu warunków środowiskowych:

oparty na Chmurze i WiFi

  • System pomiarowy oparty na rejestratorach WiFi i bezpiecznej Chmurze danych
  • Dostęp do danych pomiarowych temperatury i wilgotności możliwy z dowolnego miejsca, za pomocą PC lub urządzenia mobilnego
  • Alarmowanie za pomocą SMSów i e-maila
testo 184 G1 museum

Rejestratory temperatury, wilgotności i

wstrząsów

  • Rejestratory do monitoringu warunków środowiskowych podczas transportu dzieł sztuki, dokumentów i eksponatów
  • Podłączenie do PC za pomocą złącza USB, programowanie pracy rejestratora za pomocą wewnętrznego pliku instalacyjnego PDF
  • Wersja jednorazowa (na 90 lub 150 dni) lub standardowa z pamięcią wewnętrzną od 16.000 do 64.000 wartości pomiarowych
Więcej produktów