Profesjonalne rozwiązania pomiarowe dla ogrzewnictwa

Aby zapewnić optymalną pracę systemu grzewczego, w instalacjach gazowych, olejowych i opartych na paliwach stałych należy przeprowadzać wiele czynności kontrolnych i regulacyjnych, zarówno podczas uruchamiania, jak iw regularnych odstępach czasu. Obejmują one analizę gazów spalinowych, pomiar różnicy ciśnień, lokalizacje nieszczelności, próby szczelności, pomiary temperatury zasilania i powrotu, badanie napięcia, natężenia i rezystancji, a także pomiary CO w otoczeniu.

Dzięki rozwiązaniom pomiarowym dla ogrzewnictwa Testo, będziesz przygotowany do wszystkich zadań pomiarowych w codziennej pracy i wykonasz je bardziej profesjonalnie, niezawodnie i szybciej.
 

Analizator spalin testo 300 NEXT LEVEL


Analiza spalin

Analiza spalin wykonywana podczas regulacji procesu spalania w systemie grzewczym, pomaga w redukcji emisji szkodliwych związków oraz strat ciepła poprzez komin.

 • Zapewnienie, że atmosfera jest zanieczyszczana w możliwie najmniejszym stopniu
 • Wykorzystanie energii w sposób możliwie efektywny.

Pomiar ciśnienia

Podczas rutynowej kontroli domowej instalacji grzewczej sprawdzane jest również ciśnienie gazu podawanego na palnik kotła gazowego.

 • Optymalne ciśnienie gazu na palniku w kotle domowym to 18 do 25 mbar
 • Zapobiega wyłączeniu kotła z powodu niedostatecznej ilości gazu dostarczanej do palnika

Pomiary CO w otoczeniu

Tlenek węgla (CO) jest niebezpiecznym gazem. Z tego powodu, stężenie CO w otoczeniu musi być regularnie sprawdzane w miejscach gdzie może się pojawić, np. kotłowniach.
 

 • Bezpieczny pomiar CO w ciągu kilku sekund
 • Zerowanie sensora CO w miejscu pomiaru

 


Pomiar temperatury

Niezależnie czy chodzi o temperaturę zasilania i powrotu, grzejniki i ogrzewanie podłogowe, czy też powietrze wewnątrz pomieszczenia: Testo oferuje kompleksowy asortyment przyrządów do pomiaru temperatury dla wykonawców instalacji grzewczych.

 •  Duży wybór termometrów i sond temperatury dla max. elastyczność
 • Optymalnie skalibrowane i zgodne z normami
   

Pomiary parametrów elektrycznych

Przyjazne dla użytkownika przyrządy pomiarowe, z łatwą obsługą zapewniają precyzyjny i bezpieczny pomiar parametrów elektrycznych, takich jak natężenie, napięcie lub rezystancja.
 

 • Innowacyjne multimetry, amperomierze cęgowe, testery natężenia i testery napięcia
 • Badanie prądu jonizacji w palnikach gazowych
   

Lokalizacja nieszczelności

Test szczelności instalacji gazowej powinien być wykonywany z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń pomiarowy

 • Instalacja gazowa jest zawsze sprawdzana w warunkach w jakich jest używana.
 •  Kontroli poddawana jest szczelność oraz ewentualna ilość gazu, która wycieka z instalacji

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt