Zapewnienie bezpieczeństwa żywności dzięki niezawodnej technologii pomiarowej Testo

Produkty spożywcze muszą być bezpieczna i wolne od zarazków chorobotwórczych, dlatego bezpieczeństwo żywności ma kluczowe znaczenie. Od transportu i magazynowania produktów, produkcji i przygotowania żywności, aż po sprzedaż - każdy etap musi być zgodny z wytycznymi HACCP. Testo oferuje liczne przyrządy i kompleksowe rozwiązania pomiarowe, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności przez cały czas. Urządzenia pomiarowe Testo umożliwiają rejestrowanie i dokumentowanie parametrów pomiarowych, takich jak temperatura, jakość oleju spożywczego i wilgotność, a także tworzenie raportów z pomiarów.

Wysokiej jakości technologia pomiarowa Testo dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności:

 • Niezbędne przyrządy pomiarowe do zdrożenia systemu HACCP
 • Wczesne wykrycie przekroczeń wartości granicznych umożliwiające szybką reakcję
 • Ciągłe monitorowanie i dokumentacja całego łańcucha chłodniczego
 • Intuicyjna obsługa, praktyczna i solidna konstrukcja
 • Precyzyjne wyniki pomiarowe
 • Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przenośnego przyrządu pomiarowego, rejestratora czy systemu monitorowania - mamy odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania pomiarowego

Pobierz plakat przedstawiający krytyczne wartości temperatury dla produktów spożywczych

Website-teaser-HACCP-Poster-A1-CreamCheese-2000x1500-PL.png
Dzięki plakatowi HACCP będziesz mieć pod kontrolą wszystkie graniczne wartości temperatury. Pobierz plakat, wydrukuj i umieść w punktach kontrolnych.

Bezpieczeństwo żywności w gastronomii

Flexible temperature monitoring with Testo combi thermometer

Przyrządy do niezawodnego zarządzania jakością w gastronomii:

 • Podczas przyjmowania towarów
 • Podczas przechowywania
 • Podczas przygotowywania i podawania posiłków
Gastronomia
testo Saveris Restaurant

Kompleksowe rozwiązanie do zautomatyzowanego zarządzania jakością w sieciach restauracji, składające się z:

 • Technologii pomiarowej do rejestracji odczytów
 • Intuicyjnego oprogramowania
 • Kompleksowego wsparcia w zakresie konfiguracji, obsługi i serwisu
Restauracje

Bezpieczeństwo żywności w logistyce i handlu

Testo measurement technology logistics

Urządzenia pomiarowe Testo umożliwiają zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego artykułów spożywczych. Podczas przyjmowaniu towarów, przechowywaniu i transportu zapewniają bezpieczeństwo żywności i przestrzegania przepisów i norm prawnych.

 • Monitorowanie temperatury i wilgotności
 • Rejestratory do ciągłej dokumentacji danych pomiarowych
Transport
Non-contact measurement in Incoming Goods with IR thermometers from Testo

Przyrządy pomiarowe do bezpiecznego zarządzania jakością w handlu hurtowym i detalicznym.

 • Przyjmowanie towarów i magazynowanie
 • Podczas wystawy w ladach chłodniczych i mroźniczych
 • Do przygotowywania świeżych przekąsek
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
testo Saveris Food Stores

Kompleksowe rozwiązanie do zautomatyzowanego zarządzania jakością w supermarketach i na stacjach benzynowych, składające się z:

 • Technologii pomiarowej do rejestracji odczytów
 • Intuicyjnego oprogramowania
 • Kompleksowego wsparcia w zakresie konfiguracji, obsługi i serwisu
Sklepy spożywcze

Bezpieczeństwo żywności podczas produkcji poprzez regularne kontrole

Temperature monitoring in food industry

Przyrządy pomiarowe do monitorowania całego procesu produkcyjnego

 • Monitorowanie temperatury i wilgotnośćci
 • Rejestratory do walidacji i kwalifikacji procesów
 • Pełna dokumentacja danych pomiarowych
Produkcja żywności
Temperature check in traditional food production setcor

Przyrządy pomiarowe do produkcji żywności

 • Punktowe pomiary kontrolne oraz ciągły monitoring
 • Pomiar wartości pH w różnych mediach
Punktowa kontrola temperatury
Food inspection

Zestawy przyrządów pomiarowych do profesjonalnych kontroli żywności

 • Precyzyjna technologia pomiarowa do wymagających zadań
 • Walizka transportowa zapewniająca nieograniczoną mobilność
Kontrola jakości żywności


Masz pytania? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Produkty spożywcze: bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas produkcji, magazynowania, przetwarzania i przygotowywania artykułów spożywczych obowiązują bardzo surowe standardy bezpieczeństwa. Ich celem jest uniknięcie obecności wszelkich zarazków i bakterii chorobotwórczych w potrawach i napojach, co może udać się tylko wtedy, gdy każdy etap jest monitorowany. Temperatura i wilgotność w pomieszczeniach magazynowych muszą być monitorowane przez cały czas. Jeśli wykryte zostaną zmiany warunków, konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań w celu ochrony konsumentów i zapewniania im bezpiecznych produktów spożywczych.

Na wszystkich produktach muszą znajdować się informacje o ich pochodzeniu lub specjalnych środkach zastosowanych w celu magazynowania i konserwacji produktów. Dodatkowo ważne jest również przestrzeganie ciągłości łańcucha chłodniczego. Musi on być udokumentowany pod kątem bezpieczeństwa żywności. To z kolei nie jest możliwe za pomocą prostego termometru, lecz wymaga nowoczesnych rejestratorów temperatury, które zapisują zmierzone dane. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu możliwe jest nawet monitorowanie chłodni bez użycia kabli. Zmierzone dane można wygodnie odczytać z każdego miejsca poprzez oprogramowanie chmurowe.

W ramach bezpieczeństwa żywności stale monitorowany musi być nawet transport, a cały łańcuch chłodniczy wymaga dokumentowania.

Food-Production-Loesung-2000x1500.jpg

Urządzeniami pomiarowymi do kontroli bezpieczeństwa żywności można monitorować i dokumentować następujące wytyczne koncepcji HACCP:

 • analiza zagrożeń
 • identyfikacja krytycznych punktów kontroli
 • wprowadzenie i zastosowanie systemu monitorowania
 • wdrożenie środków korekty w przypadku odstępstw od limitów
 • przeprowadzanie środków oceny
 • tworzenie dokumentacji

Konsumenci: ochrona za pomocą urządzeń pomiarowych zapewniających bezpieczeństwo żywności

Konsumenci muszą mieć pewność, że spożycie danego produktu nie zaszkodzi im, lecz będzie sprzyjać ich zdrowiu. Bez odpowiednich środków do kontroli bezpieczeństwa żywności można jedynie zdać się na łut szczęścia, licząc na to, że dana potrawa nie spowoduje żadnej choroby. Dolegliwości mogłyby spowodować zwłaszcza wrażliwe rodzaje żywności, które wymagają ciągłego chłodzenia i nawet w przypadku najkrótszej przerwy w łańcuchu chłodniczym reagują szybkim psuciem się i błyskawicznym namnażaniem się bakterii. Zapewnienie bezpieczeństwa potraw i napojów jest przy tym stosunkowo łatwe. Termometrem na podczerwień można na przykład zmierzyć temperaturę z pewnej odległości, po czym wysyła on dane poprzez aplikację Smart Probes i umożliwia wystawienie protokołu pomiarowego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności może być tak proste!

testo-831-application-temperature-002194.jpg

Bezpieczeństwo żywności przekłada się bezpośrednio na nasze zdrowie

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Bezpieczeństwo żywności odgrywa ogromną rolę w produkcji, magazynowaniu i obróbce artykułów spożywczych. W związku z tym należy przestrzegać wielu przepisów ustawowych, różnych limitów i zaleceń. Wymienione wytyczne HACCP są jedynie przykładem koncepcji, która ma na celu zapewnienie wyższego bezpieczeństwa w zakresie produktów spożywczych. Bezpieczeństwo żywności można zagwarantować między innymi przy użyciu urządzeń pomiarowych Testo. Termometr wkłuwany, który mierzy temperaturę rdzenia w potrawach, jest tylko jednym z nich. Innym przykładem są mierniki pH, a kolejnym testery jakości oleju spożywczego marki Testo. Wszystkie one wnoszą swój ważny wkład w bezpieczeństwo żywności.

POP-Frittieröltester-Speisenzubereitung-Restaurant-2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo i wydajność

Kontrola artykułów spożywczych powinna być nie tylko ciągła, lecz również możliwie jak najbardziej wydajna. Wspomniane testery oleju spożywczego doskonale spełniają te założenia. Umożliwiają one bowiem kontrolę oleju do smażenia, dzięki czemu nie trzeba go już wymieniać na chybił trafił. Wymiana na nowy olej może nastąpić dopiero wtedy, gdy olej nie spełnia już standardów zdrowotnych. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego zużycia oleju. Środki zapewniające bezpieczeństwo żywności muszą iść w parze z niezbędną wydajnością i opłacalnością dla firmy, a urządzenia pomiarowe Testo przyczyniają się do tego w istotny sposób.


Kontrola artykułów spożywczych: możliwa również w domu

Kompletne bezpieczeństwo artykułów spożywczych powinno być zagwarantowane nie tylko przez producenta, odbiorcę i przetwórcę, lecz również w domu. Pomocą służą w tym przypadku termometry wkłuwane, które wskazują temperaturę rdzenia w potrawach. Jeśli zachodzi przykładowo konieczność osiągnięcia odpowiedniej temperatury we wnętrzu pieczonego mięsa, z termometru wkłuwanego mogą skorzystać zarówno prywatni użytkownicy, jak i profesjonalne punkty gastronomiczne. Model oferowany przez Testo nadaje się jednak nie tylko do kontroli stałych potraw, lecz można używać go także do pomiaru temperatur cieczy.

Takie pomiary mają następujące zalety:

 • bezpieczne przyrządzanie w odpowiednio wysokiej temperaturze
 • przygotowywany produkt nie ulega zniszczeniu
 • możliwość wykonywania dokładnych i szybkich pomiarów
testo-104-application-temperature-001086.jpg